Odborný článek

Volba povolání

18. 9. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Nakl. Dr. Josef RAABE, s.r.o.

Anotace

Publikace jsou určeny do hodin zaměřených na volbu povolání. Obsahují ihned použitelné přípravy do hodin, připravené projekty či metodiku exkurze. Ukázka z knihy Volba povolání I. je část kapitoly \"Osobní plán profesního rozvoje\". Cílem kapitoly je, mimo jiné, nastartovat zájem žáků o téma, dosáhnout zosobnění s tématem a naučit je systematicky plánovat. Celá kapitola obsahuje 12 zpracovaných témat s několika přílohami. Kapitoly \"Příprava na volbu další vzdělávací dráhy: vyhledávání a práce s informacemi na internetu\" a \"Exkurze na úřad práce\" jsou součástí publikace Volba povolání II. Obě přípravy jsou určeny především pro samostatnou práci žáků se zdroji zaměřenými na volbu povolání.

Firma

Ukázky z projektu Osobní plán profesního rozvoje (Volba povolání I.) autor: Mgr. Jitka Kašová, Mělník, odborná lektorka dalšího vzdělávání učitelů.

Úvod

Naprostá většina profesí znamená spolupráci s jinými lidmi, zapojení do pracovního týmu, firmy nebo instituce.

Pomůcky

Pomůcky: Velký formát papíru, fixy.

Popis aktivity

Žáci si na sebe vylepí svůj lísteček s názvem profese. Volně se pohybují v prostoru. Mají za úkol „založit“ čtyřčlenné firmy. V každé z nich musí být zastoupeny různé profese a každá musí mít ve firmě své logické uplatnění. Zaměření firmy si určí žáci sami. Promýšlejí dále název firmy, její logo, produkty nebo cíle, konkrétní pracovní náplň jednotlivých členů (jejich profesí).

Potom mají za úkol svou firmu stručně představit a odpovědět na tři doplňující otázky ostatních (např. Jaké potřebuješ ke své profesi vzdělání? Komu vaše firma nabízí své výrobky? Jak vznikl název vaší firmy?).

Cíl

Cílem aktivity je připomenout si různé kategorie a typy profesí, jejich propojení s různým hospodářským odvětvím, širší souvislosti z pohledu osobního i společenského. Zpracované firemní vývěsky vyvěsíme spolu s názvy jednotlivých profesí na stěnu s připomínkou toho, k čemu nám aktivita pomohla. Cílem aktivity je také vytvoření skupin pro další práci.

Práce s příběhem

Úvod

Všichni chceme být v životě úspěšní. Znáte nějakého člověka úspěšného ve své profesi? Díky čemu svého úspěchu dosáhl?

Pomůcky

Připravený pracovní text s názvem Příběh úspěšného podnikatele (viz příloha).

Popis aktivity

Žáci obdrží do skupiny příběh úspěšného podnikatele Radka. Příběh je rozdělen na čtyři části. Každý z žáků si tiše přečte jednu vybranou část a přemýšlí o tom, které Radkovy dovednosti mu pomohly k úspěchu. Jako nápověda může posloužit nástěnný přehled dovedností. Potom žáky vyzveme, aby si vytvořili dvojici s někým z jiné skupiny, kdo četl stejnou část příběhu. Dvojice pak spolu konzultuje a zapíše odpověď na otázku: Jaké životní dovednosti rozhodly o Radkově úspěchu?

Potom se žáci opět vrátí do své skupiny a mají za úkol navzájem si vyprávět (přečíst) celý příběh. Po každé části diskutují o nalezených dovednostech.

Cíl

Prostřednictvím příběhu si žáci zkonkretizují představu o profesní cestě, klíčových momentech rozhodování, významnosti životních dovedností, plánování.

Připravený pracovní text s názvem Příběh úspěšného podnikatele

Radek – 1. část

Radek pochází z rodiny s nižším příjmem. Právě nevalná finanční situace a přílišná šetřivost stála za zrodem Radkova úspěchu. Rozhodl se, že s tím něco udělá. Již ve čtrnácti letech se pustil do pracovního procesu. Začal pracovat jako operátor call centra a dělal aktivní telemarketing, což lidově znamená „otravování lidí produkty“. Denně udělal na sto úspěšných telefonátů a kariéra na sebe nenechala logicky dlouho čekat. Již v šestnácti letech, v době studia na střední odborné škole, předával Radek nabyté zkušenosti početné skupině operátorů, když působil jako jejich vedoucí.

Radek – 2. část

Podnikatel je vždy vizionářem a nikdy se nesmí spokojit s aktuální situací. Radek viděl svoji budoucnost především v počítačové technice. Začal s nákupem a prodejem počítačů. Dovážel ze zahraničí levnější počítačové sestavy a v České republice je prodával. Nejdříve působil v okruhu svých blízkých. S tím se ovšem nespokojil a začal prodej počítačů inzerovat. Napadlo ho, že místo placení za inzerci by mohl založit svůj vlastní inzertní server. Aby získal potřebné zkušenosti, nechal se Radek nejdříve zaměstnat u velké internetové společnosti. V době, kdy zde pracoval, si přesně ujasnil, jak budou jeho budoucí internetové stránky vypadat.

Radek – 3. část

V době, kdy Radek zvažoval založení vlastního internetového serveru, potkal náhodou svého bývalého zákazníka – programátora. Domluvili se, že vizi o inzertním serveru zrealizují společně. Samotné spuštění a fungování vlastního inzertního serveru si vzalo ze začátku nemalou investici, ale Radkovi a jeho společníkovi se to bohatě vyplatilo. Největší rozmach zažil jejich server poté, kdy se rozhodli poskytovat zdarma firemní i soukromou řádkovou inzerci. Tímto rozhodnutím získali obrovský zájem veřejnosti a dnes se mohou pochlubit padesáti třemi tisíci návštěvami denně. A z čeho je jeho firma živa? Z internetové reklamy. Ve svých dvaadvaceti letech má Radek na starosti chod celé společnosti a stará se, aby se čtyři desítky jeho zaměstnanců měly dobře.

Radek – 4. část

Je sice tzv. „za vodou“, ale pracuje dál na rozšíření a zkvalitnění služeb. V nejbližší době bude spouštět informační portál o spotřební elektronice. Nejvíce si slibuje od spuštění sekce, kde bude každý nový mobilní telefon detailně recenzován a manipulace s ním bude přístupná ke stažení ve formě videoklipu.

Jediným návodem na úspěch je podle něj tvrdá práce na sobě samém a především úsměv. Jeho rada zní: „Optimismus a pozitivní pohled na věc je základ úspěšného osobního i pracovního života. Vždy se snažím mít toto motto v hlavě. Není lehké se tohoto hesla držet za každé situace, ale dnes si myslím, že to určitě zvládám, a snažím se proto dobrou náladu přenášet na ostatní nejen ve firmě, ale i v soukromém životě.“

 

Příprava na volbu další vzdělávací dráhy: vyhledávání a práce s informacemi na internetu

Ukázky z části Příprava na volbu další vzdělávací dráhy: vyhledávání a práce s informacemi na internetu (Volba povolání II.) autor: PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, Brno

Úkol: Vyhledávání povolání v Průvodci světem povolání

1. Otevři si Průvodce světem povolání. Vyhledej podle abecedního řazení povolání pekaře, farmaceutického laboranta a automechanika. Prohlédni si všechny dostupné fotografie a podívej se na informace obsažené u jednotlivých povolání. Na které otázky o povoláních zde můžeš získat odpověď? Svoji odpověď zaznamenej do prázdných řádků.

Tip

K rychlému vyhledávání povolání můžeš použít klávesovou zkratku CTRL+F (+ napsat název požadovaného povolání)

2. Jaká povolání jsou příbuzná s povoláním pekaře? Když si otevřeš charakteristiku povolání pekaře, na jejím konci nalezneš odkaz s názvem Příbuzná povolání, jenž vyjmenovává povolání s bližší a vzdálenější příbuzností. Do následujících řádků zapiš všechna povolání příbuzná s povoláním pekaře.

Tip

Příbuzná povolání do jisté míry napovídají, jaké další profese by se mohly líbit člověku, který preferuje zvolené povolání (v našem případě pekaře).

3. V Průvodci světem povolání vyhledej podle charakteru pracovní činnosti Administrativa, dokumentování všechna povolání, která vyžadují úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Tvým požadavkem je, že nechceš vykonávat práci stereotypní, fyzicky namáhavou a náročnou na jednání s lidmi. Dále nechceš pracovat v kanceláři a často vyrážet na služební cesty. Která povolání v tomto případě Průvodce světem povolání doporučuje? Výsledek hledání opět zaznamenej do prázdných řádků.

4. V Průvodci světem povolání vyhledej podle předmětu práce potraviny, nápoje, krmivo všechna povolání, u kterých je vyžadováno vzdělání s výučním listem. Na povolání tentokrát nemáš žádné speciální požadavky. Pouze jediné z nalezených povolání začíná na písmeno „B“. Do prázdných řádků zaznamenej název tohoto povolání. Dále z uvedených informací zjisti a zapiš, jaký by měl člověk v tomto povolání být a co by měl znát.

 

Úkol: Filmové ukázky v informačním systému ISA

Filmové ukázky

informačním systému ISA nalezneš filmové ukázky, jejichž základem jsou scény z reálného pracovního prostředí. Jde o dialogy dívky s chlapcem zaměřené na typické znaky a požadavky vykonávaných činností, povolání a pracovišť. Na ně navazují doplňující kvízy a odkazy na vzdělávací nabídku.

Kde filmové ukázky nalezneš? V informačním systému ISA si otevři některý ze tří odkazů uvedených pod Výběrem filmových ukázek. Filmové ukázky můžeš přehrávat podle charakteru pracovní činnosti nebo druhu pracoviště. Můžeš také zvolit přehrávání celého filmu.

Tip

Vždy, když u výběru ukázek podle charakteru pracovní činnosti najedeš ukazatelem myši na výběr série, zobrazí se ti podrobná charakteristika zvolené pracovní činnosti.

  1. Najdi a prohlédni si filmovou ukázku Péče o lidi (vyhledej ji podle charakteru pracovní činnosti). Po přehrání filmové ukázky si na stejné internetové stránce otevři odkaz Možnosti vzdělávání. Které maturitní obory připravují pro uplatnění v této oblasti?
  2. Najdi a prohlédni si filmovou ukázku Kadeřnický nebo kosmetický salon (vyhledej ji podle druhu pracoviště). Jaké vzdělání potřebuješ pro práci maséra (masérky)?

 

Metodika exkurze na úřad práce pro rozvoj kompetencí žáků k volbě povolání

Ukázka z projektu Metodika exkurze na úřad práce pro rozvoj kompetencí žáků k volbě povolání (Volba povolání II.) autor: PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, Brno. 

Zpráva z exkurze na úřad práce

Vypracuj krátkou zprávu z exkurze do Informačního a poradenského střediska. Zpráva obvykle informuje o nějaké události, hodnotí. Zpráva z exkurze, kterou máš za úkol napsat, by měla shrnovat vše podstatné o exkurzi na úřad práce. Jejím obsahem by měl být jak popis skutečného průběhu, tak tvé vlastní hodnocení.

Obr: Exkurze žáků 1. ZŠ Sedlčany na úřad práce v Příbrami


zdroj: 1. ZŠ Sedlčany, http://www.1zs-sedlcany.cz

 

Ve zprávě z exkurze na úřad práce se zaměř na zodpovězení následujících otázek:

  • Se kterými informačními materiály ses na úřadu práce seznámil(a)?
  • Která informace byla pro tebe nejdůležitější?
  • Co tě při návštěvě úřadu práce nejvíce zaujalo?
  • Co pro tebe bylo překvapující?
  • Proč bys měl(a) opět navštívit Informační a poradenské středisko?

Materiál byl poskytnut zdarma Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe, s.r.o. z publikací Volba povolání I. a Volba povolání II.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Nakl. Dr. Josef RAABE, s.r.o.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.