Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak pracovat s hrami na Buď připraven
Odborný článek

Jak pracovat s hrami na Buď připraven

12. 9. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Junák - svaz skautů a skautek ČR

Anotace

Na webovém portálu Buď připraven naleznete hned několik typů her. Některé se hodí přímo do výuky v hodinách, jiné bude výhodnější využít pro samostatnou přípravu dětí. Obecně lze říci, že hry Buď připraven fungují jako komiks, kdy hráč postupuje mezi jednotlivými snímky tvořenými vždy obrázkem a popisným textem. Ve snímcích pak hráč volí, jak by se zachoval a tím posouvá děj dále.

Hlavní hra Buď připraven

 • jedna hra obsahující všechny situace ze všech okruhů
 • je provázaná napínavým detektivním příběhem, aby byla pro děti zajímavější
 • její hraní zabere 2 – 3 hodiny

Tato hra je poměrně dlouhá, proto bude její využití přímo ve školních hodinách komplikované. Výhodou je, že hráč může hru kdykoli přerušit a vrátit se do ní do stejného místa děje, kde ji opustil. Toto platí i u všech ostatních her. Doporučujeme tedy využít hru jedním z následujících způsobů:

 1. hrát hru ve školních hodinách na pokračování (cca 3 vyučovací hodiny)
 2. využít hru k domácí přípravě žáků (např. jako domácí úkol po sehrání jedné z dílčích her)

Dílčí hry Buď připraven

 • 6 kratších her (odpovídajících svojí délkou školní hodině)
 • každá hra obsahuje situace k jednomu tématu
 • situace všech těchto dílčích her dohromady odpovídají hlavní hře Buď připraven

Tyto hry jsou navrženy přímo pro školní výuku. Jednak se dají stihnout dohrát za jednu vyučovací hodinu, a navíc jsou tematicky ucelené, takže je možné např. v hodině informatiky řešit pouze situace z oblasti bezpečnosti na internetu, v hodině přírodopisu první pomoc apod. Jednotlivé hry se zabývají těmito situacemi:

 • Buď připraven na první pomoc (hra z výběru témat o první pomoci)
 • Buď připraven na nástrahy přírody (hra z výběru témat o pobytu v přírodě)
 • Buď připraven na nebezpečí internetu (hra z výběru témat o pohybu v internetovém světě)
 • Buď připraven hospodařit s penězi (hra z výběru témat o nakládání s penězi)
 • Buď připraven na setkání s nebezpečnými lidmi (hra z výběru témat o tom jak reagovat na nebezpečné lidi)
 • Buď připraven na zradu techniky (hra z výběru témat o situacích, které může přinést setkání s rozbitou technikou)

Doporučujeme využít hry následujícím způsobem:

 1. zahrát si dílčí hru v hodině (využít ji k seznámení dětí s prostředím hry a vytvoření účtu)
 2. společně si zhodnotit, výsledky a problémy, které hra dětem přinesla
 3. odkázat děti na samostatné zahrání hlavní dlouhé hry

Jak zorganizovat hodinu (schůzku) s hrou Buď připraven

 1. Učitel (vedoucí) by si měl nejdříve nastudovat pravidla a sám zkusit alespoň kousek hry zahrát, aby měl představu, co hraní obnáší.
 2. Učitel (vedoucí) vysvětlí na začátku hodiny dětem pravidla. Děti se při tom na webu zaregistrují.
 3. Učitel (vedoucí) vybere jednu z dílčích her Buď připraven a děti ji hrají. V průběhu hry si děti zapisují situace, přes které nemohly projít. Mohou požádat o radu učitele. Ten je může vhodnými otázkami a komentáři nasměrovat ke správné odpovědi. Neměl by ji hráčům však přímo říkat. Učitel si poznačuje, na co se ději ptají.
 4. Po dokončení hry všemi žáky proběhne diskuse nad zahranou hrou. Učitel se ptá, co dělalo žákům problém, a společně s ostatními žáky hledají řešení. Při této diskusi je využíváno poznámek, které si dělal jak učitel, tak žáci.
 5. Učitel doporučí (nebo dokonce zadá za úkol) žákům, zahrát si hlavní hru Buď připraven doma. Výsledkům se mohou vrátit v některé z dalších hodin.
 6. Učitel i žáci mohou poslat zpětnou vazbu na hry prostřednictvím fóra nebo formuláře pro zpětnou vazbu.

Pozn.: Připravujeme vylepšení, které umožní tzv. skupinové hraní, tedy zapisování průběžných výsledků více hráčů do jedné tabulky, což by mělo usnadnit následné zhodnocení a diskusi o problémových místech hry.

Hry Nenech se zmanipulovat

 • hry fungují na jiném principu, než hry Buď připraven
 • zabývají se hospodařením s osobními financemi a tvorbou rozpočtu
 • hraní zabere cca 2 hodiny

Hráči vstupují do hry s určitým obnosem peněz a v jednotlivých situacích je utrácejí. Jejich cílem je nasbírat co nejvíce užívacích bodů (prestiže) a přitom co nejlépe vyjít s daným obnosem. Hru nenech se zmanipulovat tak lze hrát ve třech variantách:

 • Nauč se hospodařit, aby sis co nejvíce užil
 • Nauč se hospodařit, abys co nejvíce ušetřil
 • Nauč se hospodařit, aby sis užil a zároveň ušetřil

Hra vede k zamyšlení a nad prioritami při nákupech a učí dobrým návykům vytváření si osobního rozpočtu.

Odkazy:

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Junák - svaz skautů a skautek ČR

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření