Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Jak se poprat s grafomotorikou
Odborný článek

Jak se poprat s grafomotorikou

28. 2. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Jaroslava Arnoldová

Anotace

Autorka se v příspěvku věnuje grafomotorickým obtížím, které u dětí způsobují nechuť kreslit a posléze ve škole psát. K odstranění podobných problémů slouží tréninkové programy, které se zaměřují na uvolnění svalových partií podílejících se na grafickém projevu, dítě se učí správně uchopovat pero či tužku atd.

Mezi dětmi předškolními i školními je řada těch, které nerady kreslí a posléze i ve škole píší. Jejich písemný projev je těžkopádný. Příčiny mohou být různé. Jednou z nich jsou i tzv. grafomotorické obtíže, které vyplývají mimo jiné z vadného úchopu pera, tužky nebo pastelky.

Nejčastějšími projevy těchto dětí jsou slova vyjadřující nechuť k výtvarnému projevu (kresbě či malbě): "… já to neumím, mě to nejde" apod. Zejména v domácím prostředí dítě smlouvá a odmítá spolupracovat. Proč, to nám často samo neumí sdělit.

Jedná se o odchylku ve vývoji jemné motoriky. V jiném případě může být příčinou nápodoba vzoru nás dospělých (rodičů, učitelů). Tato porucha způsobuje bolesti ruky, často její únavu, pocení, což vede k odvádění pozornosti dítěte od písemného projevu ve škole, a tím k chybovosti psaní. Jindy u dítěte pozorujeme křečovité (spastické) držení pera, dítě tlačí na pero. Psaní ztrácí plynulost, koordinaci, čitelnost. Přepisování nepomáhá, spíše naopak, je to ještě horší. Diktáty či pětiminutovky nezvládá napsat v plném znění. A tak dítě prožívá psychické i fyzické utrpení.

Jak mu pomoci? Primární diagnózu mohou provést u dítěte již rodiče nebo učitelky v předškolních zařízeních. Odborné posouzení je třeba svěřit pracovnicím pedagogicko-psychologických poraden, logopedických center nebo speciálních pedagogických center, kde se dítě podrobí komplexnímu vyšetření. Zde rodiče obdrží doporučení absolvovat rehabilitační kurz grafomotoriky.

Jedná se o tréninkový program, který je koncipován do deseti lekcí, jehož cílem je: naučit dítě vnímat a ovládat své tělo se zaměřením na uvolnění všech svalových partií, které se účastní grafického projevu, vyvození správného úchopu pera či tužky a jeho uplatnění v písemném a výtvarném projevu dítěte.

Vlastní průběh tréninkového programu zahajujeme schůzkou s rodiči těchto dětí. Jedná se o schůzku pracovní, neboť na ní rodiče dostávají první informace o náplni vyučovacích hodin a zároveň si sami "osahají", co jejich děti čeká. Je to pouze nástin průběhu všech hodin, ve kterých se budeme společně setkávat a učit se grafické cviky s dětmi. Zároveň je to pomoc rodičům, naučit je, jak s dítětem pracovat, tj. jak dítě podržet, aby neztrácelo rovnováhu při práci, jak uchopit pracovní ruku, aby se dobře procvičila a zároveň jsme ji nesvírali, a tím neomezili proces uvolnění. Vysvětlujeme si a zdůvodňujeme, jak velký pracovní papír dítě musí dostat, aby výsledky cvičení byly co nejkvalitnější. Je to hodina dotazů a odpovědí na nejrůznější otázky. Nejčastěji rodiče řeší problém týkající se "zákazu" kreslení: "A co bude dělat ve školce, když nesmí kreslit?" Je potřeba vysvětlit, že tyto děti jsou často velmi zručné na práci se stavebnicemi. Práce s drobným materiálem či modelování jen dítěti prospěje k procvičení receptorů hmatu ruky. Velice záleží na učitelce v základní i mateřské škole, jak dovede zařadit dítě do společné práce ostatních dětí, jakou podobnou náhradní práci dítěti poskytne, aby bylo uspokojené a nemělo pocit vyčlenění z kolektivu pro momentální vyřazení z kresby.

Vlastní tréninkové hodiny se organizují jedenkrát týdně v odpoledních hodinách, vždy v rozsahu 45 - 60 minut. Jsou přítomni rodiče nebo prarodiče dětí, kteří pracují s dítětem pod vedením lektorky kurzu. Je nezbytně nutné, aby doprovod dospělých byl stálý, neboť rodič, který postupně pronikl do způsobu práce je zároveň zárukou kvalitnější spolupráce s lektorem výuky. Pravidelná docházka a pečlivá příprava doma vede k postupnému uvolnění jednotlivých partií ruky a ke zdárnému převodu na práci s tužkou. To je ten nejočekávanější okamžik pro rodiče a dítě. Opět držet pastelku a moci kreslit. Pro tuto práci jsou vhodné "Šimonovy listy č. 5" určené pro grafomotorická cvičení. Do něho dítě pracuje postupně dle návodu a zařazuje se s chutí mezi ostatní děti. Zároveň kreslí a maluje a kreslí a kreslí ... Po čase si ani nikdo nevzpomene, že nesměl kreslit. Natož, že měl nějaké potíže. A to je velice dobře.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jaroslava Arnoldová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: