Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hry s příslovími, hádankami a pranostikami
Odborný článek

Hry s příslovími, hádankami a pranostikami

28. 8. 2013 Základní vzdělávání
Autor
E. Schneiderová; M. Hanzová

Anotace

Kniha nakladatelství Portál, s. r. o. poskytuje okolo sta úkolů zaměřených na práci s příslovími, rčeními, hádankami, pranostikami a slavnými citáty. Publikaci mohou využít učitelé českého jazyka při zpestření a obohacení výuky, stejně jako pedagogové při mimoškolním vzdělávání.

Ustálená slovní spojení - přísloví, rčení, sousloví

Přísloví je ustálený výrok, který vyjadřuje nějakou životní moudrost, jeho smyslem je morální ponaučení, výstraha či pokárání. Přísloví tvoří celé věty, které nelze rozdělit, přeformulovat, skloňovat či časovat, např. Bez práce nejsou koláče.

Rčení je útvarem podobným přísloví, avšak liší se od něj v několika ohledech: je produktem lidové fantazie, jeho smyslem je pobavení, oživení jazykového pro­jevu. Rčení se stává částí vět, lze ho skloňovat i časovat.

Rčení úzce souvisí s úslovím a pořekadlem. Rčení se liší od pořekadla především tím, že rčení lze volně časovat (např. házet perly sviním, házet hrách na stěnu), zatímco pořekadlo jen v omezené míře nebo vůbec (chyba lávky já nic, já muzi­kant), úsloví pak tvoří přechodový typ mezi rčením a pořekadlem.

Sousloví je ustálené slovní spojení mající význam jediného slova. Ve větě vy­stupuje jako jeden celek, který nelze rozdělit na části. aniž by se ztratil původní význam. Nejčastěji se tvoří spojením podstatného a přídavného jména. např. lední medvěd, kyselina mravenčí, vyšší nervová činnost. Méně časté je spojení dvou podstatných jmen, např. medvěd brtník, tetřev hlušec, stav beztíže, skok o tyči, postavení mimo hru. Poměrně málo se vyskytují sousloví tvořená se slovesem, např. brát ohled, vést válku.

 

 


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Hry s příslovími, hádankami a pranostikami.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
16.6 kB
Dokument
Klíč ke cvičením

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
E. Schneiderová; M. Hanzová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: