Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výři nesýčkují: O myšákovi v mikině - vyjmenovaná slova po m
Odborný článek

Výři nesýčkují: O myšákovi v mikině - vyjmenovaná slova po m

1. 8. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Lenka Zemanová, Michaela Bergmannová
Spoluautor
Monika Josefíková

Anotace

Ukázka představuje příběh O myšákovi v mikině, který je zaměřený na vyjmenovaná slova po m a slova příbuzná. V závěru článku nabízíme několik možností, jak lze s příběhem pracovat v hodinách českého jazyka a literatury ve 3. ročníku ZŠ. Kniha Výři nesýčkují obsahuje veselé příběhy s vyjmenovanými slovy. Kniha je rozčleněna do barevných kapitol. Součástí každé kapitoly je přehled vyjmenovaných slov a slov příbuzných, ilustrovaný slovníček a zákeřné dvojice, tj. slova stejně znějící a jinak se píšící.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Náměty pro práci s textem:

 • společná četba celého textu příběhu;
 • společná četba neúplného textu, dovyprávění dle fantazie vs. porovnání s úplným textem;
 • text očíslovat, rozstříhat na části podle počtu žáků, přečíst text ve správném pořadí;
 • porozumění textu - odpovědi na otázky: Jakou přezdívku měl myšák Miky? Z čeho měl myšák mikinu? Co myšák snídal? Kdo to byl Mirek? Kde Mirek bydlel? Kolik místností měl myšákův byt? Co ses dozvěděl/a o myšákově mamince? Co se stalo při hře Mikyho a Mirka?;
 • společné vyhledávání slov se slabikami mi/mí/my/mý, psaní slov na tabuli, vysvětlování významu;
 • rozřazování slov: vyjmenovaná slova a jejich tvary, slova příbuzná;
 • tvoření vět s vypsanými slovy, děj nemusí souviset s příběhem;
 • tvoření smysluplné věty, ve které bude co nejvíce vyjmenovaných a příbuzných slov po M (soutěž);
 • využití slov z textu k procvičování dalšího učiva: abeceda, význam slov, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves.

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Výři nesýčkují.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka Zemanová, Michaela Bergmannová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu