Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výři nesýčkují: O myšákovi v mikině - vyjmenovaná slova po m
Odborný článek

Výři nesýčkují: O myšákovi v mikině - vyjmenovaná slova po m

1. 8. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Lenka Zemanová, Michaela Bergmannová
Spoluautor
Monika Josefíková

Anotace

Ukázka představuje příběh O myšákovi v mikině, který je zaměřený na vyjmenovaná slova po m a slova příbuzná. V závěru článku nabízíme několik možností, jak lze s příběhem pracovat v hodinách českého jazyka a literatury ve 3. ročníku ZŠ. Kniha Výři nesýčkují obsahuje veselé příběhy s vyjmenovanými slovy. Kniha je rozčleněna do barevných kapitol. Součástí každé kapitoly je přehled vyjmenovaných slov a slov příbuzných, ilustrovaný slovníček a zákeřné dvojice, tj. slova stejně znějící a jinak se píšící.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Náměty pro práci s textem:

 • společná četba celého textu příběhu;
 • společná četba neúplného textu, dovyprávění dle fantazie vs. porovnání s úplným textem;
 • text očíslovat, rozstříhat na části podle počtu žáků, přečíst text ve správném pořadí;
 • porozumění textu - odpovědi na otázky: Jakou přezdívku měl myšák Miky? Z čeho měl myšák mikinu? Co myšák snídal? Kdo to byl Mirek? Kde Mirek bydlel? Kolik místností měl myšákův byt? Co ses dozvěděl/a o myšákově mamince? Co se stalo při hře Mikyho a Mirka?;
 • společné vyhledávání slov se slabikami mi/mí/my/mý, psaní slov na tabuli, vysvětlování významu;
 • rozřazování slov: vyjmenovaná slova a jejich tvary, slova příbuzná;
 • tvoření vět s vypsanými slovy, děj nemusí souviset s příběhem;
 • tvoření smysluplné věty, ve které bude co nejvíce vyjmenovaných a příbuzných slov po M (soutěž);
 • využití slov z textu k procvičování dalšího učiva: abeceda, význam slov, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves.

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Výři nesýčkují.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka Zemanová, Michaela Bergmannová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu