Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Krysáci jsou zase spolu - práce s knihou
Odborný článek

Krysáci jsou zase spolu - práce s knihou

27. 6. 2013 Základní vzdělávání
Autor
J. Žáček, I. Mraček

Anotace

Pokračování úspěšné knihy podle večerníčku J. Žáčka Krysáci vydalo letos vydavatelství Albatros ve spolupráci s Českou televizí. Laboratorní potkan Eda se vrací zpět za svými krysími kamarády Hodanem a Hubertem na smetiště nedaleko Vizovic, kde prožívají další dobrodružství i se sádrovým trpaslíkem Ludvíkem a dalšími obyvateli smetiště. Přílohou knihy je tentokrát i mapa smetiště s vyznačenými důležitými body. V článku popisujeme práci s knihou v hodině českého jazyka s žáky první třídy.

1) Hádání tématu v bloku čtení - hodina začala na chodbě, kde žáci hádali téma hodiny (viz. obrázek.). Nejprve popsali různými slovy, co vidí. Z toho poté vyvodili, co by mohlo být tématem. Pomohlo jim to, že kniha je napsaná podle večerníčku. Kromě názvu knihy žáci uvedli i jména hrdinů. Další část bloku probíhala již ve třídě.

 Autor fotografie: Jitka Zukalová

 

2) Připomenutí aneb jak to všechno začalo... Protože několik žáků Večerníček nevidělo, zhlédli jsme pilotní díl Krysáků na oficiálních stránkách Krysáků ( www.krysaci.cz ) V průběhu sledování měli žáci ve dvojicích za úkol si dobře všímat smetiště a napsat minimálně šest věcí, které viděli. Většina dvojic zapsala 10 věcí. Protože ve videu zazněl i zeměpisný údaj, žáci si na mapách, které používáme, vyznačili Vizovice.

 Autor fotografie: JitkaZukalová

 

3) Společné hlasité čtení.

 

4) Poslech textu - po vystřídání všech dětí ve čtení následoval poslech zbylé části kapitoly. Žáci opět dostali úkol, tentokrát měli zapsat minimálně tři informace o rakovi Vincencovi.

 Autor foitografie: Jitka Zukalová

 

5) Pohled kamarádům - v přečtém příběhu Hubert napíše za Edu pohled z Prahy, aby Hodan nebyl smutný. Žáci tedy dostali za úkol napsat pohled kamarádům  ze smetiště.

 
 Autor fotografie: Jitka Zukalová

 

 Autor fotografie: Jitka Zukalová

 

 Autor fotografie: Jitka Zukalová

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Albatros z publikace Krysáci 2 - Krysáci jsou zase spolu.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.42 MB
PDF
První kapitola

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
J. Žáček, I. Mraček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě