Odborný článek

Shodná zobrazení

4. 12. 2007 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Jana Drahovzalová

Anotace

Článek se zabývá shodnými zobrazeními. Obsahuje jak teoretickou část, tak i příklady jednoduchých konstrukcí jednotlivých typů shodných zobrazení.

Ze své pedagogické praxe mohu říci, že shodná zobrazení dělají mnohým žákům ve střední škole problémy. Největším kamenem úrazu je zřejmě jejich nedostatečná představivost. Mnozí nemají geometrii rádi, a tak jsem se snažila přijít na něco, co by jim při výuce pomohlo a přitom je přesvědčilo o tom, že geometrie vůbec není "hrozná", ale naopak, že může být krásná. V programu PowerPoint se dají dělat "kouzla", a tak jsem v tomto programu vytvořila prezentaci, která se zabývá právě zmíněnými shodnými zobrazeními.

Co v prezentaci najdete:

  • vysvětlení, co jsou to shodná zobrazení
  • ukázka nejběžnějších shodných zobrazení
  • podrobnější popis zobrazení - středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení
  • konstrukce shodností základních geometrických útvarů (bod, úsečka)

Prezentace by měla sloužit jako pomůcka, a to nejen pro žáka, ale i učitele. Učiteli tato prezentace může dobře posloužit při výuce, kdy lze hodinu pojmout méně tradičně, spíše jako přednášku s použitím dataprojektoru. Žákovi pak tato prezentace pomůže doma při samostudiu.

Literatura a použité zdroje

[1] – POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha : Prometheus, 1997.
[2] – POMYKALOVÁ, E. Matematika pro gymnázia. Praha : Prométheus, 1993.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
588.87 kB
Prezentace
Prezentace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Drahovzalová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k učení
  • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení

Průřezová témata:

  • Gymnaziální vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Spolupráce a soutěž

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Počítač, powerpoint (popř. dataprojektor).