Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Angličtina pro předškoláky
Odborný článek

Angličtina pro předškoláky

9. 5. 2013 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Iva Hennová
Spoluautor
Jana Petrů

Anotace

Kniha je pomocníkem pro ty, kteří se chtějí zabývat výukou angličtiny v předškolním věku, je však vhodná i pro mladší školní věk. Nabízí nejen metodické rady a pokyny, ale rovněž praktické ukázky a nápady. Děti by měly brát výuku jako hru, na niž se vždy těší a která je vždy baví. "Výukový program musí především u předškolních dětí vycházet z jejich potřeby učit se novým věcem během činností, které jsou pro ně přirozené, aby si je mohly osvojovat způsobem, při němž mohou využít všechny své smysly i pohyb... V knize najdete řadu tipů a podnětných nápadů, které můžete prakticky ihned, bez zdlouhavých příprav a složitých pomůcek, zařadit do výuky," říká o knize Stanislav Kára, ředitel PROGRESS Language Institute s. r. o. a víceprezident Asociace jazykových škol a agentur ČR.
Autor díla: Iva Hennová

 

Autor díla: Iva Hennová

 

Autor díla: Iva Hennová

 

Autor díla: Iva Hennová

 

Autor díla: Iva Hennová

 

Písničku Have you seen the muffin man je možné využít jako úvod ke konverzační hře

Jedno dítě se zavázanýma očima a papírovou vařečkou stojí uprostřed kruhu, ostatní děti chodí v kruhu okolo něj a zpívají písničku. Když písnička dozní, dítě uprostřed si poslepu vybere jedno dítě z kruhu a ptá se (např. What´s your name? How are you? What colour do you prefer? etc.), vybrané dítě změněným hlasem odpovídá, dítě se zavázanýma očima hádá jméno. Uhádne-li, vymění se a hra začíná od začátku. Otázky je možné měnit podle probíraných témat.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Angličtina pro předškoláky.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Iva Hennová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

obrázky, šátek, potraviny k ochutnávání