Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Do školky za zvířátky: Jak pomohli slepici
Odborný článek

Do školky za zvířátky: Jak pomohli slepici

2. 5. 2013 Předškolní vzdělávání
Autor
Svobodová, E.; Váchová, A.; Vítečková, M.

Anotace

Článek se zaměřuje na metodické a didaktické náměty práce s textem z knížky Do školky se zvířátky (s. 114 - 116) - na zástupných postavách zvířátek nabízí množství námětů pro zpracování tématu Velikonoc v mateřské škole. V knize autorky popisují, jak lze pracovat s jednoduchými příběhy v průběhu celého roku. Nabízí příběhy a k nim náměty na zajímavé aktivity.

Stručný obsah příběhu

Teta slepice si o Velikonocích přála mít kuřátka. Všechna vejce si ale vzala hospodyně, aby je mohla velikonočně ozdobit. Ostatní zvířátka na dvorku se proto rozhodla slepičce pomoci.  S košíkem a s "plnou parádou" se vydala koledovat.

Hospodyně ještě neměly vejce obarvená, ale to zvířátkům nevadilo. Vykoledovala slepičce 10 čerstvých vajíček. Slepička si je uložila do tajného hnízda, hřála je a snila ty nejkrásnější maminkovské sny.

Filozofie a vzdělávací cíle vyplývající z příběhu

Příběh nám nabízí možnost ujasnit si v dětem srozumitelné míře smysl velikonočních svátků a připomenout si některé velikonoční obyčeje a rituály. Empatie zvířátek vůči tetě slepici nám může být vzorem k soucítění a pomoci druhým lidem, kamarádům i dospělým. V neposlední řadě se nám nabízí možnost procvičování matematických představ a řazení prvků v souboru. Budeme-li s dětmi také zdobit kraslice či vytvářet velikonoční dekorace, budeme se snažit vytvořit jim co největší prostor pro vlastní fantazii.

Otázky k obrázku

 • Proč se zvířátka rozhodla jít koledovat? Co si na koledu vzala?
 • Kolik má telátko v košíku vajíček? Kde všude jsou na obrázku pampelišky?
 • Proč je strom vlevo na obrázku růžový?

Otázky k textu

 • Proč lidé slaví Velikonoce?
 • Jak lidé slaví Velikonoce?
 • Co je to naděje?
 • Už ti bylo někdy někoho líto?
 • Můžou i děti někomu pomoci? Už jsi někdy někomu pomohl?
 • Jaké sny měla slepička? (Můžeme ztvárnit pantomimicky.)
 • O čem asi sní tvoje maminka? Co by jí udělalo radost?
 • Co se nám může v noci zdát? Může být i nějaký ošklivý sen? Kam bys letěl, kdybys mohl létat? Jaké kouzlo bys chtěl umět?
 • Telátko opravdu vejce nesnáší. Kdo ano?
 • Proč hospodyni žádná vajíčka nechyběla?

NABÍDKA DALŠÍCH ČINNOSTÍ

 • Můžeme si zasít obilí do mističek.
 • Papírové vajíčko rozstříháme na dvě až pět částí , které mají děti za úkol složit.
 • Vyber, co se kutálí, nebo naopak co je hranaté a kutálet se nemůže.
 • Uspořádej vajíčka podle velikosti (sytosti barvy) od nejmenšího k největšímu; i my děti se zkusíme takto seřadit podle výšky.
 • Hledáme schovaná vajíčka ve třídě nebo na zahradě.
 • Kolik vajíček slepička zahřívá (pro starší děti)? Každé z dětí má pět papírových vajíček, na část z nich si sedne, zbylá dá hospodyni-učitelce, která děti obchází a jmenuje jejich počet, ostatní hádají, kolik vajec má pod sebou. Obměna: učitelka zadává počet, který si od slepiček vezme, děti si sedají na zbylá.

Každá z našich slepiček
snesla dnes pět vajíček.
Pověz, kolik nám jich dáš?
Kolik zbylých zahříváš?
 

ZAHRAJEME SI HRY

Pomlázková honička – jedno dítě má pomlázku a honí s ní ostatní. Platí pravidlo, že je může plácnout jenom přes nohy, při porušení pravidla se mění honič. Kdo je chycen, zůstane stát a nesmí se hýbat. Zachránit ho může kamarád, který ho pohladí po tváři.

Na hlídání pomlázky – hra je obdobou hry na ospalého krále; děti stojí v kruhu, ospalý koledník sedí se zavřenýma očima na židli uprostřed a drží pomlázku, učitelka vybere dotekem nebo mrknutí m jedno dítě, které mu opatrně pomlázku vezme a utíká s ní ven z kruhu, obíhá ho a snaží se sednout si s ní na jeho místo.

Na slepičky a hospodyně – děti se rozdělí na dvě skupiny (hospodyně a slepičky), každá z nich má ohraničený prostor (domov) a určitý počet vajíček (drátěnek). Na signál si hospodyně odnáší vajíčka od slepiček domů, slepičky si je zase berou zpátky, a to vždy po jednom. Na „stop“ se už žádné vajíčko nesmí sebrat a vajíčka se spočítají.
 

POHYBUJEME SE

 • Kutálíme se jako vajíčko (sudy, kolíbka dopředu – dozadu, ze strany na stranu).
 • Cvičíme s dřevěným nebo umělohmotným vajíčkem (s drátěnkou).

Pohybové cvičení

Mává křídly slepička,                  (pohyby „křidýlek“)
snesla právě vajíčka.                  (krouživý pohyb pokrčených paží před tělem – „mlýnek“)
Kohoutek k ní rychle běží,           (kruhy pokrčenýma rukama po stranách těla – „vláček“)
pyšný je, tak čechrá peří…           (otočka s třepáním zapažených paží)
 

TVOŘÍME

 • Natíráme vyfouklá vajíčka temperou ředěnou klovatinou (vajíčkem navlékneme na špejli a upevníme kouskem plastelíny).
 • Dekorujeme např. pomocí otisků štětce velké papírové vajíčko; také si můžeme udělat s pomocí nafukovacího balonku, škrobu a kousků papíru vejce kašírované. Prohlížíme si výrobky a hodnotíme, co se komu podařilo.
 • Grafomotorické činnosti (mladší děti tečky – zobání, starší děti ovály – vajíčka kolem kuřátek).

ZPÍVÁME A MUZICÍRUJEME

 • Písničky s jarní tematikou, můžeme si zkusit i hru „na ztracenou melodii“, kdy podle ukazování dirigenta-učitelky kousek písničky nezpíváme nahlas, ale jen „v duchu“.
 • Rozlišujeme krátké tóny (slepička zobe) a dlouhé (prochází se), na hru hudebního nástroje reagujeme ťukáním prsty do podlahy a kroky, starší děti to mohou zkusit i graficky.
 • Tak slepička chodí (hrajeme metrum), tak sedí na vajíčkách (hrajeme rytmus slov „kokokokodák, kam mám to vajíčko dát“). Děti poznávají, kdy slepička chodí a kdy sedí na vajíčkách.
 • Následně chůze střídaná tureckým sedem, reagujeme na změnu pravidelného rytmického doprovodu chůze, na vyťukání rytmu slov.
 • Předáváme si vajíčko (více vajíček) v kruhu v rytmu říkanky.

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Do školky za zvířátky.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Svobodová, E.; Váchová, A.; Vítečková, M.

Hodnocení od uživatelů

Bc. Michael Novotný
18. 5. 2013, 15:47
Článek ukazuje, jak rozmanitá a pestrá může být vzdělávací nabídka v MŠ s využitím literární předlohy. Aplikace her a činností, které jsou motivovány literárním textem, jsou bezedným inspiromatem pro předškolní pedagogy.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije