Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pohádky vánočního zvonku: O zázračném malíři
Odborný článek

Pohádky vánočního zvonku: O zázračném malíři

25. 4. 2013 Základní vzdělávání
Autor
František Kožík

Anotace

V jedném zemi se narodil jeden nadaný a dovedný chlapec, který sotva začal chodit, nic jiného neznal než barvy a malování. A co všechno tento zázračný malíř dokázal, se dozvíte v pohádce od Františka Kožíka. Vánoční zvonek vypráví i další pohádky tohoto známého autora. Kniha může být pěkným dárkem pro malé i velké čtenáře. V článku nabízíme zpracování tématu ve 3. ročníku, kde jsme se zaměřili na rozvoj čtenářské gramotnosti a zároveň propojujeme téma s dalšími vzdělávacími obory.

Ročník: 3

Čas: 2 x 45 minut

Vzdělávací obor: český jazyk a literatura (literární výchova), výtvarná výchova, hudební výchova, dramatická výchova

Cíl: seznámení se s pohádkou, rozvoj čtení s porozuměním, rozvoj výtvarných dovedností, podporování spolupráce ve třídě

Motivace: Znáte pohádkovou zemi? Kdo v ní žije? Jak vypadá? Jaké má dobré a jaké špatné vlastnosti? Žáci sdělují své zkušenosti, které zapisujeme na tabuli formou myšlenkové mapy. Mapu můžeme doplnit obrázky postav, např. z omalovánek.

1. část četby: V pohádkové zemi se nachází vesnička Malířov. Každý, kdo se tam narodí, dovede dobře malovat. Proto je tam všechno živé i neživé pomalováno a nazdobeno.

Praktická část: Žáci se domluví, co budou kreslit a společně vytvoří obraz na velký papír. Dalšími možnostmi je koláž (každý žák vytvoří jednu část, která se pak nalepí do společného obrazu) nebo zdobení třídy (např. dveře, nástěnka, magnetická tabule) nakreslenými a vystřiženými tvary (vločky, květiny aj.).

2. část četby: V Malířově se narodil chlapec Barvomil Duha, kterému všichni říkali Zázračný malíř. Uměl totiž tak úžasně malovat, že všechno co namaloval, vypadalo jako živé.

Praktická část: Žáci porovnávání obrázky se skutečnými předměty. Využíváme předměty ze třídy i z ostatních prostor školy. Můžeme pracovat s ilustracemi různých malířů a všímat si jejich stylu.

3. část četby: Tatínek poslal Barvovila do vysoké malířské školy, kde se mnoho naučil. Jeho učitelé nakonec uznali, že chlapec toho umí více než oni, a tak ho poslali k malířskému mistru, který se jmenoval Den. Potom navštívil mistra se jménem Moře a na závěr se učil u mistra Světla.

Praktická část: Žáci pantomimou ztvárňují přečtený text – jak vzniká den a noc, mořské vlny, sluneční paprsky. Pozadí dotváří hudba. Jako pomůcky používáme barevné šátky a stuhy.

Závěr: Barvomil se od mistrů mnoho naučil, a tak se vydal do světa a věřil, že ho čeká štěstí, sláva a bohatství. Co myslíte, dočkal se toho? Žáci pohádku společně dovypráví. Učitel/ka text zapisuje nebo nahrává vyprávění žáků na diktafon. Taky je možné pohádku doma dopsat a další hodinu vlastní tvorbu prezentovat.

Jednotlivé praktické části průběžně hodnotíme, na závěr zhodnotíme celou práci.

V příloze je ukázka z této pohádky. Pohádka má své pokračování, které si postupně můžeme v dalších hodinách přečíst a s textem tvořivě pracovat.

Další možností je číst pohádku společně s rodiči, např. v rámci třídních Vánoc. Pohádku střídavě čte učitel/ka s rodiči, žáci pohádku poslouchají, kreslí ji. Mohou výtvarně znázornit třeba 3 mistry. Pozornost si ověříme otázkami, zhodnotíme kresby a obrázky vystavíme ve třídě.

Autor fotografie: Monika Josefíková

 

Autor fotografie: Monika Josefíková

 


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Albatros z publikace Pohádky vánočního zvonku.

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
372.07 kB
PDF
O zazracnem maliri

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
František Kožík

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída