Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Nápravná cvičení - SPU: Orientace
Odborný článek

Nápravná cvičení - SPU: Orientace

10. 5. 2013 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Kamila Balharová

Anotace

Cvičení, která jsou v tomto příspěvku uvedena, jsou zaměřena na procvičení orientace od stranově nebo výškově převrácených obrázků, přes orientaci a řazení na řádku až po pravolevou orientaci. Zároveň si procvičí na pracovních listech s obrázky pozornost, zrakové vnímání i čtení s porozuměním. Publikace obsahuje příspěvky zaměřené na nápravná cvičení u žáků se specifickými poruchami učení. Součástí příspěvků jsou metodické pokyny pro učitele, přílohy a pracovní listy pro žáky.

Orientace

1. Úvod

Cvičení, která jsou v tomto příspěvku uvedena, jsou zaměřena na procvičení orientace od stranově nebo výškově převrácených obrázků, přes orientaci a řazení na řádku až po pravolevou orientaci. Zároveň si procvičí na pracovních listech s obrázky pozornost, zrakové vnímání i čtení s porozuměním.

Nemusí se jednat pouze o nápravná cvičení pro žáky s poruchou učení, lze je zadat i v rámci průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova v první třídě. Pokud učitel použije příspěvek v rámci průřezového tématu, doporučuji s dětmi provést i následnou reflexi a vysvětlení, na jakou dovednost jsou cvičení zaměřena, a zhodnotit, jak se jednotlivým žákům dařilo a co to pro ně znamená.

2. Metodický komentář

V 1. třídě doporučuji zařazovat podobná cvičení v přípravné fázi před vlastním čtením. Pak také v okamžiku, kdy si vyučující všimne, že některé pojmy žákům dělají problémy, píší stranově převrácená písmena nebo že se některý ze žáků podepisuje zrcadlově obráceně.

Ve vyšších třídách doporučuji požadovat po dětech čtení pokynů na pracovních listech a práci podle nich.

2.1 Orientace předmětů – obrázků

Vytváření představy prostoru a následně pak pojmenovávání prostorových vztahů, je proces dlouhodobý.

Pojmy „nahoře – dole“ bývají zvládnuty kolem 3 let věku dítěte. Pětileté dítě odliší obrázek v řadě, který je výškově převrácen, a kolem šestého roku by mělo zvládnout odlišit i obrázek převrácený stranově.

Pokud žáci tyto dovednosti nezvládnou, mívají problémy s orientací v notových zápisech, orientací v mapách, potíže se projevují v geometrii, při přepisu textu. Pokud dítě nerozlišuje předměty podle jejich orientace na ploše, může zaměňovat například písmena p-q, u-n.

K vytváření představ jsou zde využité obrázky vyvolávající představu pití nějakého nápoje.

Úkolem žáka na pracovním listu pro žáky č. 1a–c je poznat, kdy se nápoj vylije. Obrázky, kde nápoj zůstane, mají vybarvit. Pokud dělá žák ve cvičeních chyby, doporučuji začít ukázkou ze skutečnosti. Rodič nebo učitel vezme hrníček nebo skleničku, naplní ji vodou a nad umyvadlem ji naklání. Potom se polohy sklenice nebo hrnku porovnají s obrázky.

Na pracovním listu pro žáky č. 1a žák rozlišuje pouze výškově převrácené obrázky, na pracovním listu č. 1b, c musí vybírat z více možností, kde obrázky mohou být nejen výškově převrácené, ale i otočené do horizontální polohy.


Materiál byl poskytnut zdarma Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe, s.r.o. z publikace Vzděláváme děti s poruchami učení na 1. st. ZŠ.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
333.01 kB
Dokument
pracovni listy pro zaky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Kamila Balharová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída