Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Bezpečnost dětí na internetu: Závislost na počítačových hrách a internetu
Odborný článek

Bezpečnost dětí na internetu: Závislost na počítačových hrách a internetu

17. 4. 2013 Základní vzdělávání
Autor
L. Eckertová, D. Dočekal

Anotace

Kniha, ze které jsme vybrali ukázku, upozorňuje především rodiče na úskalí a nebezpečí, která číhají na děti na internetu. Najdete zde témata jako Skrytí agresoři na Internetu, Pornografie v dětském pokoji, Kdo vlastně sleduje vaše fotky, Co nepatří na sociální sítě, Virové odposlechy počítačů, Počítačové hry: zlo, nebo přínos?, Tresty rodičům za činy jejich dětí a konečně Kdo a kde vám pomůže. Jako ukázku jsme zvolili část, která se zabývá velmi současným problémem - závislostí na počítačových hrách a internetu.

Počítačové hry i Internet mohou být prospěšné

Pokud už u dětí naleznete zálibu v počítačových hrách, zkuste ji využít k něčemu prospěšnému. Počítačové hry mohou podporovat vývoj dítěte – rozvíjet logické myšlení, prostorovou představivost, jemné motorické schopnosti. Už pro nejmenší děti je možné získat dostatek výukových her, ať už pro tablety či počítače. Malé děti se na tabletech mohou učit barvy, tvary, zvířátka. Později může tablet či počítač přispět k učení se čtení či počítání a stát se skvělým pomocníkem při výuce jazyků. Totéž platí o Internetu, kde je vhodné děti co nejdříve naučit používat Internet jako prospěšnou pomůcku. Naučit je vyhledávat informace, používat YouTube, užitečné služby pro děti, přispět k získání základních bezpečnostních návyků. V obou případech, jak u her tak Internetu, je možné přispět ke snížení rizika možného vzniku závislosti i jejich případného nadměrného užívání. Tím, že děti budou vědět, k čemu mohou (mají) hry i Internet využívat, a co tím získat.

Jak poznat závislost

Chcete snadný návod k tomu, jak poznat závislost? Snadný návod neexistuje. Existuje pouze řada příznaků, které v mnoha případech nebudete schopni poznat vy sami. A jakkoliv vás možná budou upozorňovat lidé okolo vás, těžko jim uvěřit. Pro rozpoznání závislosti na Internetu, sociálních sítích či počítačových hrách platí zpravidla stejné principy jako pro závislost na alkoholu, drogách či gamblerství. Již zmíněný John Suler nabízí například několik jednoduchých otázek. Stačí na ně odpovídat kladně či záporně – čím více kladných odpovědí budete mít, tím spíše jste závislí. V otázkách můžete slovo „Internet“ samozřejmě nahradit slovem „Facebook“ nebo „počítačová hra“.

 • Zanedbáváte kvůli Internetu důležité věci ve svém životě?
 • Narušuje Internet vztahy s významnými lidmi vašeho života?
 • Bráníte se nebo jste rozrušeni, když někdo kritizuje váš internetový život?
 • Vyčetl vám někdo pro vás důležitý váš internetový život a byl při tom rozrušený
 • Cítíte úzkost či vinu při přemýšlení o Internetu?
 • Zjistili jste někdy, že skrýváte před ostatními váš internetový život?
 • Snažili jste se toho nechat, ale nešlo to?
 • Když jste k sobě upřímní, myslíte, že je tady nějaký jiný důvod, proč to děláte?

TIP:

Několik stručných bodů, které vám možná pomohou zbavit se závislosti (nejenom na Internetu):

 • Změňte to, jak vypadá váš den, uberte online aktivity, přidejte offl ine aktivity. Kimberly Young z Centra pro online závislost (netaddiction.com) nabízí další možné otázky, které vám mohou pomoci určit, jestli hrozí závislost. Opět platí, že pokud se identifi kujete s více otázkami, je možná vhodné začít přemýšlet nad tím, jak problém řešit.
 • Myslíte často na online záležitosti, i když jste zrovna offl ine?
 • Cítíte, že potřebujete trávit víc a víc času online, abyste mohli dosáhnout úspěchů?
 • Nejste schopni kontrolovat své využívání Internetu?
 • Cítíte se nepokojný a rozrušený, když se máte odpojit od Internetu?
 • Utíkáte k Internetu od životních problémů nebo od pocitů jako vina, bezmoc, deprese?
 • Lžete své rodině a přátelům o tom, jak často a jak dlouho jste online?
 • Riskujete ztrátu vztahů, práce či kariéry kvůli využívání Internetu?
 • Vracíte se hned na Internet i po ohromné útratě za internetové služby?
 • Nedokážete projít offl ine skrz zátěžové citové situace, potlačujete je?
 • Zůstáváte online déle, než jste původně zamýšleli?

Závislosti, jakékoliv, přinášejí prakticky totožné průvodní jevy. Je vlastně jedno, jestli jde o závislost na Internetu, hracích automatech nebo alkoholu. Byť třeba ta poslední, stejně jako drogová závislost, bude mít jasné a zničující projevy přímo na zdraví.

Ve všech případech je průvodním jevem závislosti to, že se závislí lidé nedokáží ovládat. Předmět jejich závislosti v nich může vyvolávat euforii. Zanedbávají přátele, rodinu a často i sebe sama. V případě Internetu, sociálních sítí a her zanedbávají spánek – zůstávají online či hrát dlouho do noci. Lžou sami sobě i ostatním. Střídá se u nich období euforie s obdobím pocitů viny – cítí se špatně z toho, jak hodně času tráví online či ve hrách. V pokročilejším stádiu přicházejí i fyziologické změny – ztráta váhy, bolesti hlavy, bolesti zad, kloubů, svalů. A jasným průvodním jevem je to, že přestanou dělat věci, které doposud dělali.

 • Jasně si určete, kolik hodin denně budete připojeni k Internetu.
 • Když už budete online, dělejte to v krátkých časových úsecích.
 • Pořiďte si hlídače, kteří vás z Internetu vyženou. Může to být budík, ale existuje i různý software, který ohlídá, jak dlouho jste online a co tam děláte.
 • Najděte si novou zábavu, nové přátele, nové věci k zaplnění času. Věřte, že ze všeho nejlepší bude, pokud se zamilujete.

ZE ŽIVOTA

Podle odhadů je na Internetu závislých až deset procent jeho uživatelů (viz text na www.novinky.cz,  13. 1. 2012) a většinou jde o účastníky počítačových her. Své internetové aktivity upřednostňují před studiem, zaměstnáním i rodinou. Hraním počítačových her tráví i více než 12 hodin vcelku a nedokáží přestat. A někteří se pro závislost stanou i zloději.

„Britka Lucienne Maine byla odsouzena k 16 měsícům vězení za krádež 76 tisíc liber (přes dva miliony korun), které potřebovala k fi nancování hráčské vášně. Internetovému bingu propadla poté, co se jí rozpadlo manželství." Bingu by samozřejmě Lucienne Maine mohla propadnout i v případě reálného binga a chodit ho hrát na herní automaty. V uvedeném příkladu je ale vidět nebezpečí plynoucí z toho, že hazard je na Internetu mnohem hůře rozpoznatelný. Propadnout internetovému bingu je pak možné třeba i prostřednictvím Internetu na mobilním telefonu. A pro okolí člověka závislého na této variantě hazardu bude mnohem těžší na to příjít. Stejně jako u drogové závislosti, také zde se objevují abstinenční příznaky – v okamžiku, kdy se závislý přestane věnovat své závislosti. Mohou mít podobu „neviditelnou“ – strach, nepříjemné pocity, úzkost, deprese. Ale mohou přerůst i do podoby viditelné – žaludeční problémy, třes, nespavost, agrese či řada dalších zdravotních obtíží. Je to se závislostí na Internetu zlé? Velmi pravděpodobně ne, byť odborníci se nedokáží shodnout. A velmi těžce se rozlišuje, zda jde o tzv. „závislé chování“ a skutečnou „závislost“. Odborníkům dělá obtíže i fakt, že většina klasických závislostí je doprovázena nějakou látkou, takovou, která zpravidla ovlivňuje mozek. V případě Internetu a her taková látka chybí, alkohol či drogy zde ale nahrazuje (podle některých) dopamin. Ten je ve vyšší míře vytvářen jako reakce na aktivity ve hrách či na Internetu. A vyvolává euforii. (Dopamin je chemická látka vznikající v mozku – jeden z nervových přenašečů, který má vztah mj. k náladě člověka a je spojován mj. s příjemnými vjemy v mozku.)

Jak se problémům vyhnout

Stejně jako je někdy těžké poznat počínající závislost, je těžké se závislosti vyhnout. Lidé mívají pro vznik závislosti osobnostní předpoklady. Velmi výrazně může vše ovlivnit aktuální životní situace i prostředí. Jak už bylo naznačeno, závislosti na Internetu, sociálních sítích či hrách jsou hlavně další možností úniku od reality. V podstatě „zdravějším“ (a lépe zdůvodnitelným) únikem než například propadnutí alkoholu. Pokud se vám začne zdát, že byste mohli být závislí vy sami, zkuste to probrat s přáteli, rodinou nebo vyhledat odbornou pomoc. Budete ji potřebovat zejména v okamžiku, kdy se vám nebude dařit závislost překonat – může to být opravdu obtížné. Stejně obtížné jako fakt, že si závislost vůbec přiznáte. Je také dobré vědět, že pomoc profesionála není příznakem slabosti  a něčeho špatného.

Rodiče, měli byste vědět, co vaše dítka ve svém volném čase dělají na Internetu, sociálních sítích i v počítačových hrách. Pamatujte i na to, že děti jsou v řadě věcí podstatně „chytlavější“.

ZE ŽIVOTA

Pro řadu lidí je Internet a sociální sítě skvělým nástrojem prokrastinace. Toto poněkud zvláštní slovo vystihuje moment, kdy místo povinnosti jdete dělat něco zcela jiného a využijete to jako „omluvu“ k tomu, proč danou povinnost zanedbáváte. Doslova se prokrastinace defi nguje jako „chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu“. Je možná zajímavé vědět, že okolo 10 % vysokoškolských studentů trpí prokrastinací. A také to, že prokrastinace patří mezi „závislostní chování“. Ve všech případech, ať už jde o dospělé či děti, vás či vaše blízké, je nutné, aby postižený chtěl spolupracovat. A vy mu dokázali pomoci tím, že najdete činnosti, které předmět závislosti nahradí, odsunou do pozadí. Zábavu, program, něco, čeho bude postižený chtít dosáhnout. Také je třeba zjistit, co je vlastně původní příčinou vzniku závislosti – pamatujte na to, že často jde o únik před realitou. Může jít o problémy v práci, ve škole, v osobním životě. Pokud se nepodaří prvotní příčiny najít a odstranit, bude boj se závislostí velmi těžký.

Jak jsou na tom děti v Evropě s Internetem

EU Kids Online v čerstvém průzkumu uvádí, že 29 % dětí vykazuje jeden nebo více příznaků spojovaných s nadměrným užíváním Internetu, pouze jedno procento může být zařazeno mezi ty s patologickou úrovní používání. Velmi výrazně se liší jednotlivé země. V Itálii jde například o 17 % dětí s nadměrným užíváním, v Estonsku 49 %. Samotný průzkum považuje za příznaky nadměrného užívání Internetu následující chování:

 • Pokouším se neúspěšně trávit na Internetu méně času
 • Trávím méně času než bych měl s rodinou, přáteli či školními povinnostmi, místo toho trávím čas na Internetu
 • Přistihl jsem se při surfování na Internetu, ačkoliv o to nemám zájem
 • Vadilo mi, že nemohu být na Internetu
 • Místo jídla či spánku se věnuji Internetu

Je důležité si uvědomit, že samotné nadměrné užívání Internetu ještě zdaleka neznamená, že je někdo na Internetu závislý. Čím více příznaků ale má, tím větší je riziko vzniku závislosti. Průzkum také doporučuje rodičům, aby se aktivně věnovali online aktivitám dětí, hlavně formou podpory a diskutování – zejména v okamžicích, kdy je dítě něčím z online světa rozrušeno či znepokojeno. Doporučuje samozřejmě i to, aby rodiče dětem vytvářeli proaktivní  program a zahrnovali sem internetové aktivity tak, aby podporovaly digitální vzdělání, schopnosti i bezpečnost dětí online.

Co dělat, když…

Až 61 % lidí si myslí, že „jsou závislí na Internetu“. Procento je mnohem vyšší u mladých lidí a u dívek než chlapců. Poznat reálnou závislost ale může být obtížné. Zejména v okamžiku, kdy se Internet stává součástí našeho života od rána do večera. A stírají se rozdíly mezi tím, zda „jsem na Internetu“ a „nejsem na Internetu“. Jsou aplikace v mobilním telefonu pro čtení zpráv okamžik, kdy jsme na Internetu? Nebo ještě nejsou? Kam zařadit dobu, kterou trávíte ve Skype komunikací s kamarády či příbuznými, která vám navíc nahradila klasické telefonování nebo posílání SMS?

Nejste si jisti věkovou vhodností her? Můžete využít zelené telefonní linky (zdarma) pro rodiče hledající informace: 800 800 281, Asociace herního průmyslu ČR a SR (AHP), www. herniasociace.cz.

Nevíte, jak se vyznat ve vzdělávací a výchovné hodnotě počítačových či deskových her, hraček, dětských knih, filmů, televizních seriálů? Nahlédněte na portál Scio: www.jakouhru.cz.

Máte podezření na vznikající závislost u dítěte? Opatrně zkuste zjistit, jak je situace vážná a kde je důvod toho, že vaše dítko tráví online či v počítačové hře tolik času. Problémy bývají  v případě dětí, z pohledu dospělého, jednoduché (a mohou dospělým znít až legračně) a často je možné je vyřešit.

Pamatujte na to, že s ohrožením závislostí nelze jednoduše bojovat prostým zákazem. Je potřeba pro dítě najít dostatek jiné zábavy a zapojení. Pokud tráví příliš mnoho času u počítače, musíte ho od počítače dostat – kroužky, sportem, výlety, společnými aktivitami, novými koníčky.

TIP:

Nevíte, jak se zbavit závislosti na Internetu či Facebooku? Zkuste prostě odstranit počítač či cokoliv, co vám umožňuje být na Internetu. Věnujte počítač někomu jinému a zkuste žít bez něj.

A můžete-li mít zaměstnání bez počítače, také to může být řešením. Pokud musíte na počítači pracovat, je snadné se odpojit od Internetu. A připojit se až poté, co máte hotovou veškerou práci. Což samozřejmě vyžaduje sebeovládání a kázeň.

Máte podezření na závislost sami u sebe? Zkuste si promluvit s rodinou či nejlepšími přáteli, může se jim podařit situaci posoudit lépe. Především vám sdělí, jak hodně překračujete únosnou míru. Pokuste se sami omezit užívání – Internetu, Facebooku či hry, kterou hrajete. Budete si muset najít jinou zábavu. Vyrazit do přírody, začít sportovat, zajít do kina, vydat se za přáteli. Vypnout počítač či mobil, odstranit z mobilu aplikaci pro Facebook.

Zkuste se sami na sebe podívat zvenčí, třeba s využitím oněch dříve zmíněných otázek. Pokud nedokážete sami rozhodnout a nepomohli přátelé či rodina, vyhledejte odbornou pomoc. Psychologa, který vám umožní lépe pochopit míru případné závislosti. Nakonec však budete muset sami sobě říct: „Dost, takhle to dál nejde!“

Máte podezření na závislost u někoho blízkého? Zkuste si s takovým člověkem velmi opatrně na dané téma promluvit – chce to vhodnou příležitost a rozhodně se vyvarovat útočného přístupu. Člověk závislostí ohrožený možná nebude chtít svou závislost přiznat. Čím více se na něj bude tlačit, tím spíše může „zatloukat“. Opět platí, že k závislosti zpravidla něco vede – důvod, pro který bylo lepší utéci do virtuálního světa Internetu a Facebooku. Najít tento důvod a odstranit ho může být to nejpodstatnější. Stejně jako je třeba najít něco, v čem závislý člověk najde nový smysl, čemu se bude moci věnovat místo věnování se Internetu.

 TIP:

Máte dítko, které má v oblibě hraní počítačových her a chcete ho přimět k pohybu? Můžete zkusit využít dnešních technologií pro ovládání počítačů či herních konzolí tzv. pohybovými senzory – Xbox můžete doplnit o ovladač Kinect, pořídit si Playstation Move nebo Wii. Podobné řešení  sice nemůže nahradit zdravý pohyb v přírodě, ale je dobrým doplňkem jinak klasického hraní počítačových her výhradně v sedě či v leže. A samotný pohyb při hraní takovýchto her má navíc  vliv i na to, jak dlouho děti podobné hry vydrží hrát.

 Máte podezření na ohrožení závislostí u někoho cizího? Můžete se samozřejmě pokusit s takovým člověkem navázat kontakt a na závislost upozornit. Spíše se však připravte na to, že  se setkáte s odmítavým přístupem. Bývá lepší pokusit se na problém upozornit někoho, kdo má k dotyčnému blízko. Může jít o někoho z práce či ze školy. Možná bude nutné upozornit na problémy nadřízeného či se poradit s pedagogy. Je nejjednodušší zjištěné ignorovat, zejména pokud se vás to nijak netýká. Na druhou stranu, závislá osoba může potřebovat pomoc. A čím dříve se jí pomoci dostane, tím lépe.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím COMPUTER PRESS z publikace Bezpečnost dětí na internetu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
L. Eckertová, D. Dočekal

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie