Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pojem tlak – průběh lekce
Odborný článek

Pojem tlak – průběh lekce

28. 11. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Zdeněk Rakušan

Anotace

Příspěvek popisuje průběh vyučovací hodiny na téma Tlak. Ukázka je zaměřena na praktickou samostatnou činnost žáků propojenou s diskusí a minivýkladem.

<hr /> <p><em>Příspěvek byl převzat z publikace nakladatelství Verlag Dashöfer "Školní vzdělávací program krok za krokem." (Kapitola 7/2.1, 7/2.1.3, s. 1 - 6. Aktualizace červenec 2005).<br /> <a href="http://www.dashofer.cz/svp/?wa=25N07E7RV" target="_blank">www.dashofer.cz</a></em></p> <hr /> <p><em>Tento text navazuje na články</em> Pojem tlak a Pojem tlak - popis lekce.</p> <hr /> <h5>1.1 EVOKACE - ÚVODNÍ ROZHOVOR</h5> <p>Učitel pomůže žákům, aby si vybavili následující poznatky:</p> <p> <table id="obr_1" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1731/1.gif?180116u" alt="Obr." align="center" /></td> </tr> <tr> <td>1. Obr.</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> </p> <h5>1.2 EVOKACE - SAMOSTATNÁ PRÁCE ŽÁKŮ</h5> <p>Pomůcka:</p> <p><em>Každému žákovi dáme kus papíru. Hodí se k tomu velmi dobře např. nepotřebné papíry potištěné z jedné strany. Naopak není vhodné, aby žáci psali do sešitu či na nějaký čistý, hezky vypadající papír. Jde o to, aby se nebáli spontánně "škrábat" a "čmárat si".</em></p> <p>Úkoly:</p> <ul type="disc"> <li>Zkus si vzpomenout na co nejvíce věcí, které víš z dřívějška o deformačních účincích sil. Mohou to být příklady z praxe, ale i cokoliv jiného, co tě napadne.</li> <li>Co myslíš, jak to udělat, aby byly deformační účinky síly co největší?</li> <li>Co myslíš, jak to udělat, aby byly deformační účinky síly co nejmenší?</li> <li>Přišla ti k tomu na mysl nějaká otázka? Poznamenej si ji, třeba na ni později najdeš odpověď.</li> </ul> <h5>1.3 EVOKACE - DISKUSE</h5> <p>Žáci si navzájem sdělí, k čemu dospěli.</p> <p><em>Učitel pozorně naslouchá a zajišťuje diskusi po organizační stránce. Může se případně ptát či jinak podněcovat žáky k jejich příspěvkům do debaty. Měl by se však vyvarovat jakéhokoli hodnocení a zamezit též hodnocení ze strany spolužáků. Nezbytnou podmínkou úspěšné evokace je vytvoření příznivého, podporujícího vyučovacího klimatu. Žákům, kteří do diskuse přispěli, je vhodné poděkovat a ocenit je za to, že do toho šli.</em></p> <h5>2.1 UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU - MINIVÝKLAD <table id="obr_2" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1731/2.gif?180332u" alt="Obr." align="center" /></td> </tr> <tr> <td>2. Obr.</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> </h5> <img src="/soubor/01731-2.gif" alt="" /> <h5>2.2 UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU - SAMOSTATNÁ PRÁCE ŽÁKŮ</h5> <p>Pomůcky:</p> <p><em>Každé dvojici žáků dáme kus papírového kartonu (např. z rozstříhané krabice od zeleniny) a propisovací či obyčejnou tužku s ostrým hrotem (žáci jistě mají vlastní).</em></p> <p>Úkoly:</p> <ul type="disc"> <li>Vyzkoušej různé způsoby, jak prorazit tužkou papírový karton.</li> <li>Hledej při tom odpověď na otázku <strong>"Jak to udělat, aby vznikl co největší tlak?"</strong> <em>(Žáci si zapíší otázku do sešitu.)</em></li> </ul> <p>Pomůcka:</p> <p><em>Kus papíru pro každého žáka.</em></p> <p>Úkol:</p> <ul type="disc"> <li>Vyjádři na papír vlastními slovy odpověď na položenou otázku.</li> </ul> <h5>2.3 UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU - DISKUSE</h5> <p>Žáci si vzájemně sdělí, k čemu dospěli. Kdo má potřebu, může si na svém papíru cokoli změnit, doplnit, upřesnit apod.</p> <p><em>Učitel dává žákům maximální prostor pro to, aby si každý našel svou vlastní cestu daným problémem. Je vhodné podporovat osobité styly jednotlivých žáků při vyjadřování nových poznatků. Současně je však povinností učitele pomáhat žákům k tomu, aby jejich nové představy byly fyzikálně správné. Pokud žák dospěl k mylné představě, učitel by mu neměl jeho omyl vysvětlit a opravit, ale měl by mu pomoci, aby to udělal on sám. Což jistě ani pro žáka, ani pro učitele vůbec není snadné.</em></p> <h5>2.4 UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU - SAMOSTATNÁ PRÁCE ŽÁKŮ</h5> <p>Žák si zapíše - opět vlastními slovy - nový poznatek do sešitu <em>(již má v sešitě zapsánu otázku; nyní si tedy pod ni napíše svou odpověď)</em>.</p> <h5>2.5 UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU - SAMOSTATNÁ PRÁCE ŽÁKŮ</h5> <p>Pomůcky:</p> <p><em>Každá skupinka žáků dostane nádobu s hrachem a čtverec vystřižený z papírového kartonu.</em></p> <p>Úkoly:</p> <ul type="disc"> <li>Zkoušej bořit prsty do hrachu - bez čtverce i se čtvercem.</li> <li>Hledej při tom odpověď na otázku <strong>"Jak to udělat, aby byl tlak co nejmenší?"</strong> <em>(Žáci si zapíší otázku do sešitu.)</em></li> </ul> <p>Pomůcka:</p> <p><em>Každý žák dostane kus papíru.</em></p> <p>Úkol:</p> <ul type="disc"> <li>Vyjádři na papír vlastními slovy odpověď na položenou otázku.</li> </ul> <h5>2.6 UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU - DISKUSE</h5> <p>Probíhá obdobně jako část 2.3.</p> <h5>2.7 UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU - SAMOSTATNÁ PRÁCE ŽÁKŮ</h5> <p>Probíhá obdobně jako část 2.4.</p> <h5>3.1 REFLEXE - SAMOSTATNÁ PRÁCE ŽÁKŮ</h5> <p>Pomůcka:</p> <p><em>Každý žák dostane kus papíru.</em></p> <p>Úkol:</p> <ul type="disc"> <li>Vzpomeň si na oba pokusy, které jsi prováděl(a). A zkus teď svými vlastními slovy co nejstručněji shrnout, co ses při tom dozvěděl(a) o tlaku.</li> </ul> <h5>3.2 REFLEXE - DISKUSE</h5> <p>Žáci si vzájemně sdělí, k čemu dospěli. Kdo má potřebu, může si na svém papíru cokoli změnit, doplnit, upřesnit apod.</p> <h5>3.3 REFLEXE - SAMOSTATNÁ PRÁCE ŽÁKŮ</h5> <p>Žák si zapíše - opět vlastními slovy - nový poznatek do sešitu. Měl by si jej graficky ztvárnit výrazněji než oba předchozí dílčí závěry, např. do barevného rámečku.</p> <h5>4.1 APLIKACE - PRÁCE ŽÁKŮ SE SOUBOREM UČEBNÍCH ÚLOH</h5> <p>Pomůcky:</p> <p><em>Každému žákovi dáme nůžky (někteří jistě mají vlastní), lepidlo a následující lístek:</em></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tbody> <tr> <td width="50%">Při broušení kosy je dobré vzít si rukavice.</td> <td width="50%">Nože, kosy, srpy, sekery, nůžky, dláta apod. musejí být pořádně nabroušené.</td> </tr> <tr> <td>Návštěvníkům zámku se dávají měkké papuče.</td> <td>Při šití jehlou si bereš náprstek.</td> </tr> <tr> <td>Aby se ti kůl dobře zarážel do země, tak ho napřed osekáš.</td> <td>Buldozer má místo kol pásy.</td> </tr> <tr> <td>Tirák nemá jen 4 kola, ale má jich více.</td> <td>Hřebíky, špendlíky, jehly apod. mají ostré hroty.</td> </tr> <tr> <td>Aby ses při pohybu sněhem nebořil, vezmeš si lyže.</td> <td>Pod nohy skříní se dávají podložky.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Úkoly:</p> <ul type="disc"> <li>Rozstříhej příklady na lístku a rozděl je do dvou hromádek: "Co největší tlak" a "Co nejmenší tlak".</li> <li>Nakresli si do sešitu následující tabulku:<br /> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tbody> <tr> <td>Co největší tlak</td> <td>Co nejmenší tlak</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Z každé hromádky vyber 3 příklady, které ti připadají nejvýstižnější, a nalep si je do tabulky.</li> </ul> <p>Pomůcky:</p> <p><em>Každému žákovi dáme papír s natištěnými úlohami.</em></p> <p>Úkol:</p> <ul type="disc"> <li>Řeš další úlohy:<br /> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tbody> <tr valign="top"> <td><strong>1.</strong></td> <td><strong>Co myslíš, po kom zůstanou na hliněné cestě hlubší stopy: po klukovi v teniskách nebo po jeho mámě v lodičkách s podpatky? Proč si to myslíš?</strong></td> </tr> <tr valign="top"> <td><strong>2.</strong></td> <td><strong>Petr bruslil na rybníce. A protože led byl tenký, tak se probořil. Pavel ho teď jde zachránit. Poraď Pavlovi, jak to má udělat, aby se neprobořil taky.</strong></td> </tr> <tr valign="top"> <td><strong>3.</strong></td> <td><strong>Zkoušel jsi někdy lézt bosý po žebříku? A nebo chodit bosý po štěrku? Strašně to bolí. Proč? Jak si pomůžeš?</strong></td> </tr> <tr valign="top"> <td>4.</td> <td>Ostřice je jen tráva. Můžeš se o ni ale šeredně pořezat. Jak je to možné?</td> </tr> <tr valign="top"> <td>5.</td> <td>Včela jistě nemá žádnou velkou sílu. Přesto dokáže hravě protlačit žihadlo skrz tvou kůži. V čem je její finta?</td> </tr> <tr valign="top"> <td>6.</td> <td>Sedět na zábradlí není příliš pohodlné. Proč? Jak si pomůžeš, aby to bylo pohodlnější? Zkus sepsat co nejvíc nápadů.</td> </tr> <tr valign="top"> <td>7.</td> <td>Teta krájí knedlíky. Nožem jí to moc nejde, a tak si na to vezme nit. Omotá nit kolem knedlíku, škubne a knedlíkové kolečko je odříznuté. Jakou znalost z fyziky při tom teta využívá?</td> </tr> <tr valign="top"> <td>8.</td> <td>Fakír leží na koberci z hřebíků. Co myslíš, zvládl bys to taky? Proč?</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul> <p><em>Pozn.: Tučně vytištěné úlohy jsou základem určeným všem žákům. Kolik dalších úloh žák vyřeší, to záleží čistě na tempu jeho práce. Kurzívou vytištěná závěrečná úloha je "pikantní", obsahuje záludnost.</em></p> <h5>5.1 ZÁVĚREČNÁ REFLEXE - SAMOSTATNÁ PRÁCE ŽÁKŮ</h5> <p>Pomůcky:</p> <p><em>Každému žákovi dáme čistý list papíru A5. Papír je třeba přeložit napůl, aby vznikla čtyři pole formátu A6. Do každého pole si žák nadepíše jednu z následujících nedokončených vět:</em></p> <ol type="1"> <li><em>Je mi už naprosto jasné...</em></li> <li><em>Nechce se mi věřit...</em></li> <li><em>Pořád mi vrtá hlavou...</em></li> <li><em>Chtěl(a) bych se dále dozvědět...</em></li> </ol> <p>Úkol:</p> <ul type="disc"> <li>Samostatně doplň nedokončené věty.</li> <li>Prober své poznámky se sousedem.</li> </ul> <p><em>Pokud je žák ochoten, odevzdá svůj papír učiteli.</em></p> <p><strong>Příklad žákova zápisu do sešitu: <table id="obr_3" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1731/3.gif?180512u" alt="Obr." align="center" /></td> </tr> <tr> <td>3. Obr.</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <br /></strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <img src="/soubor/01731-3.gif" alt="" /> <h5>Závěr</h5> <p>Po ukončení popsaného učebního cyklu na téma POJEM TLAK následoval nový cyklus na téma VÝPOČET TLAKU. V jeho průběhu mohli žáci dospět k matematické formulaci kvantitativního vztahu mezi TLAKEM, velikostmi TLAKOVÉ SÍLY a PLOCHY, na kterou tlaková síla působí, a osvojit si jej též na úrovni používání k řešení různých početních úloh.</p> <p>Obě lekce jsem na jaře 2005 pokusně realizoval v rámci své výuky v Masarykově základní škole ve Velké Bystřici.</p>

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdeněk Rakušan

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Papíry, kartony.