Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pojem tlak – popis lekce
Odborný článek

Pojem tlak – popis lekce

28. 11. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Zdeněk Rakušan

Anotace

Příspěvek se týká popisu vyučovací jednotky – hodiny fyziky. Hodina je popsána do fází E-U-R, jsou zde uvedeny výukové metody a pravděpodobné činnosti žáků.

Příspěvek byl převzat z publikace nakladatelství Verlag Dashöfer "Školní vzdělávací program krok za krokem" (Kapitola 7/2.1, 7/2.1.2, s. 1 - 2. Aktualizace červenec 2005).
www.dashofer.cz


Tento text navazuje na článek Pojem tlak.


Anotace
Předmět a úroveň vzdělávání fyzika, 7. ročník ZŠ
Téma Pojem tlak
Žák bude umět
  • ukázat na vlastním příkladu, čím je způsoben tlak;
  • ukázat na vlastním příkladu, na čem závisí velikost tlaku a jak;
  • rozlišit, ve kterém případě je třeba tlak zvětšit a kdy naopak zmenšit;
  • navrhnout, jak v daném případě zvětšit, či zmenšit tlak.
Časový rozsah 2 vyučovací hodiny
Struktura lekce
FÁZE VÝUKY, výukové metodyCo pravděpodobně dělá žák:
1 EVOKACE aktivizuje své poznávací procesy (pozornost, paměť, myšlení...)
1.1 úvodní rozhovor aktivizuje své počáteční představy o daném tématu a rekonstruuje svou počáteční teorii tématu
1.2 samostatná práce žáků vytváří hypotézy v rámci své stávající teorie, uvědomuje si případné nejasnosti a klade otázky
1.3 diskuse vyjadřuje výsledky své evokace před spolužáky a konfrontuje je s jejich teoriemi
2 UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU konstruuje si v mysli 1. separovaný model nové znalosti a vyjadřuje jej vlastní formou; osvojuje si jej na úrovni znalosti a porozumění (1. a 2. úroveň revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů)
2.1 minivýklad
2.2 samostatná práce žáků
2.3 diskuse konstruuje si v mysli 2. separovaný model nové znalosti a vyjadřuje jej vlastní formou; osvojuje si jej na úrovni znalosti a porozumění
2.4 samostatná práce žáků
2.5 samostatná práce žáků
2.6 diskuse
2.7 samostatná práce žáků
3 REFLEXE provádí abstrakční zdvih z obou separovaných modelů a konstruuje si v mysli univerzální model nové znalosti; osvojuje si jej na úrovni znalosti a porozumění
3.1 samostatná práce žáků
3.2 diskuse
3.3 samostatná práce žáků
4 APLIKACE svou činností podporuje krystalizaci univerzálního modelu nové znalosti hlouběji do své pojmově - vztahové sítě; začleňuje jej do své počáteční teorie (asimilace) a v případě potřeby tuto teorii reviduje (akomodace); postupně si tak osvojuje univerzální model nové znalosti i na úrovni aplikace, analýzy, hodnocení a tvoření (3. - 6. úroveň revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů)
4.1 práce žáků se souborem úloh
5 ZÁVĚREČNÁ REFLEXE relativně završuje změny ve své pojmově-vztahové síti a dospívá k nové teorii daného tématu
5.1 samostatná práce žáků pozoruje a hodnotí své předchozí poznávací procesy a jejich výsledky
uvědomuje si případné mezery či slabá místa v nové teorii, klade otázky, připravuje nové hypotézy apod.
plánuje svou další učební práci

Na tento text navazuje článek Pojem tlak - průběh lekce.


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdeněk Rakušan

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Fyzika