Odborný článek

Dětský zvěřinec

2. 4. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Antonínová Hegerová

Anotace

Knížka obsahuje 13 podivuhodných příběhů, které mohou děti znát také z večerníčků. Určena je dětem od šesti let, ale předpokládá se, že ji dětem budou předčítat rodiče nebo jiní dospělí. Text není uzpůsoben pro začínající čtenáře. Na druhou stranu lze příběhy předčítat i dětem mladším, dobrou zkušenost s knížkou mám z mateřské školy, kde s ní pracovaly děti čtyřleté až šestileté. Textu dobře rozuměly a bavily se u něj. Příběhy na sebe volně navazují, spojuje je postava dětského vypravěče, ale to vůbec nebrání tomu, vzít si k práci kterýkoli z příběhů. Texty nejsou příliš dlouhé, zato jsou vtipné, nápadité, akční a je v nich skryto také „malé“ poselství, které se může stát dobrým podkladem či inspirací pro rozhovor po čtení. Příběhy jsou vhodné pro dramatizaci, řízené čtení, vyvozování s obrázky, propojování s vlastní zkušeností, vizualizaci.

Cíl lekce

Lekce může posloužit k posilování a prohlubování těchto čtenářských dovedností: procvičování otázek, shrnování textu, vyvozování z obrázku, předvídání na základě obrázku a následně textu, vztahování k vlastní zkušenosti a prožitkům.

Aktivita před četbou:

Děti i vyučující sedí v kruhu (nejlépe na koberci, na zemi), doprostřed kruhu umístíme ceduli s výrazně napsaným slovem DRAK.

Varianta: rozložíme samostatně písmena a děti se pokusí písmena sestavit do slova – neprozrazujeme. Je velmi dobré, když je předmět (slovo) zakrytý do doby, než se všechny děti usadí a viditelně se začnou soustředit - NALADĚNÍ.

Každý, kdo má chuť se zapojit, řekne, co se mu vybaví, když uslyší slovo DRAK (kolečko s mluvicím předmětem).

Práce s obrázkem – s knižní ilustrací k danému příběhu (obrázek je potřeba buď zvětšit, nebo namnožit pro každého, aby se dětem dobře pozoroval) – VYVOZOVÁNÍ HYPOTÉZ Z OBRÁZKU A PŘEDVÍDÁNÍ.

Otázky k obrázku: Co na obrázku vidíme? Co se tam děje? O čem by mohl příběh být?

Vedeme děti k detailnímu pozorování a vyvozování (např. si všimneme, že drakovo oblečení připomíná pyžamo, že ho má roztrhané, uvažujeme nad tím, jak se mu to asi mohlo stát, proč je žena na obrázku zděšená, čeho se bojí)

Postup: podle zralosti a dovednosti dětí lze postupovat několika způsoby:

 • s nečtenáři (nepíšou) pracujeme společně v kruhu, děti říkají své nápady, kladou otázky, hledají odpovědi.
 • čtenáři (starší děti) si mohou do svého pracovního listu zapsat otázku, která je nejvíce zajímá, na niž by chtěli určitě znát odpověď.

Uvědomění si významu nových informací.

Text čteme po částech metodou ŘÍZENÉHO ČTENÍ – hledáme odpovědi na položené otázky.

Varianta pro děti píšící a čtoucí: pokud v textu zazní odpověď na „jejich“ otázku, zapíšou si ji k sobě do pracovního listu. Je možné, že na některé položené otázky nedostaneme odpověď...

Aktivita po čtení:

Pro reflexi použijeme zbývající ilustrace k příběhu. Je opět potřeba zajistit, aby je děti dobře viděly.

 1. Seřaďte ilustrace podle toho, jak se příběh odehrával. (CO BYLO NEJDŘÍV, CO BYLO PAK A CO NAKONEC) – SHRNUTÍ
 1. Čím byste chtěli být vy? V jaké zvíře byste se rádi proměnili? Proč?
 • povídání v kruhu (mluvicí předmět)
 • nakreslete si toto zvíře do pracovního listu

Aktivity pro děti s poruchami školních dovedností nebo i s jinými typy znevýhodnění:

Před čtením požádejte děti, aby se pokusily následující slova poskládat do vět (porozumění textu, syntetické dovednosti):

draka postupně Chlapec pomalu se a Herbert v proměňoval

pyžamko dračí mu ostny a drsný Jednoho úplně krunýř roztrhaly rána flanelové

kluka drak převaloval v obrovitánský Namísto hrozivý se posteli

Postřehování: Dětem na okamžik ukažte obrázek ze str. 13 (výjev z dětského zvěřince), poté obrázek skryjte a žádejte po dětech, aby vyjmenovaly co nejvíce postav, které na obrázku viděly. Lze opakovat, dokud si nezapamatují vše. (zraková paměť)

Požádejte děti, aby popsaly obrázek na str. 13 (výjev z dětského zvěřince), ptejte se na polohu: co je vpravo dole, co vlevo nahoře, kde je hroch, kde je čáp? (rozvíjí pravolevou a prostorovou orientaci)

Zadejte dětem, aby nakreslily obrázek, na kterém je: drak, mrak, vrak, prak …. co mají věci na obrázku společného? (sluchové vnímání)

Podle potřeb dětí ve Vašem klubu zvažte i využití další příběhů:

 • „Jak jsem honil gepardici Alenku“ (Alenka je pravidelně vylučována ze závodů v běhu, protože nemá vybavení a chodí jen v teplákách, jednoho dne se promění v gepardici a porazí všechny nastrojené běžkyně.)  – může být tematicky zajímavé pro děti ze sociálně slabých rodin
 • „Žádný mol šatní nemiluje potlesk“ (Ondřej vyrůstá v rodině, ve které je důležitá jen móda a to, jak kdo vypadá; aby toto změnil promění se v mola a rozkousá rodičům i sourozencům nejcennější kousky šatníku.) – může zaujmout děti z rodin velmi zaměstnaných, citově chladnějších rodičů (jen pozor, aby se neinspirovaly až příliš)
 • „O holčičce Janince z klokaní kapsy“ (Janinka vyrůstá v dětském domově, ale protože touží po kontaktu s „maminkou“, zmenší se jednou na takovou velikost, aby se v zoologické zahradě vešla do kapsy mámě klokanici.) – může zrcadlit některé pocity dětí z neúplných rodin

O projektu

Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby posilující rovné příležitosti dětí a žáků se SVP - projekt pracuje s předškolními a prvostupňovými dětmi, jimž představuje knížky a četbu jako příjemný a zároveň poučný způsob trávení volného času.

Do 21 klubů při 13 základních školách po celé ČR dochází v současnosti přibližně 270 dětí, které mají specifické vzdělávací potřeby, protože pocházejí z odlišného kulturního či sociálně slabého prostředí nebo mají specifickou poruchu učení. Většinu klubů vedou společně pedagog školy a knihovník místní veřejné knihovny.

Tříletý projekt hradíme z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci OPVK a státního rozpočtu ČR. Podrobné informace o aktivitách, řadu fotografií i pracovních výstupů můžete nalézt na www.ctenarskekluby.cz nebo na facebook.com/skolnictenarskekluby.

Literatura a použité zdroje

[1] – BRYCZ, Pavel; ZIKOVÁ, Šárka. Dětský zvěřinec. 1. vydání. Praha : Albatros, 2010. 96 s. ISBN 978-80-00-02102-7.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Antonínová Hegerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Spec. vzdělávací potřeby:

dyslexie