Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hravá písmenková škola: Písmenko C
Odborný článek

Hravá písmenková škola: Písmenko C

4. 4. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Zuzana Pospíšilová
Spoluautor
Jitka Zukalová

Anotace

Kapitoly knihy Hravá písmenková škola jsou nazvány podle písmen abecedy, háčky nevyjímaje. Každému písmenu je věnovaná dvoustrana. Jedna strana obsahuje krátkou pohádku o daném písmenu, kde se děti dozvědí, čím může být písmeno užitečné. Text je doplněn otázkou nebo úkolem. Na druhé straně je básnička obsahující velký počet slov s daným písmenem a ilustrací, ke které se vztahuje i úkol. Další úkoly k danému písmenu jsou často typu Jmenuj jednotlivé hlásky slova…, Co získáš za slovo spojením hlásek…, Které slovo končí nebo začíná na písmeno… apod. V článku popisuji práci ve skupinách po přečtení pohádky s písmenkem C,c.

Po přečtení pohádky se žáci rozdělili do skupin, ve kterých měli za úkol sdílet své zážitky, diskutovat o nemocech a zdravé stravě, vymýšlet slova začínající na písmeno C.

Úkoly a otázky pro skupinovou práci:

 • Vyprávějte si ve skupině, kdy jste naposledy něco rozbili.
 • Jak se jmenuje pohádková postava začínající písmenem C?
 • Zkuste vymyslet a napsat větu, ve které budou všechna slova začínat písmenem C.
 • Napište názvy nemocí, které znáte. Jakou nemoc by mohla mít holčička z pohádky?
 • Co by měla dívka jíst, aby byla zdravá?

Na konci hodiny jsme hráli oblíbenou hru Šibenice se slovy začínajícími písmenem C.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím GRADA z publikace Hravá písmenková škola.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
23.44 kB
Dokument
Hravá písmenková škola - C,c

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zuzana Pospíšilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída