Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Námět pro výuku botaniky a hydrobiologie
Odborný článek

Námět pro výuku botaniky a hydrobiologie

14. 11. 2007 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Zuzana Kalová
Spoluautor
Helena Kubíčková

Anotace

Projekt je zaměřený na využití informačních a komunikačních technologií při zpracování výsledků získaných při terénním biologickém cvičení. Cílem je zúročit výuku tvorby prezentace pomocí programu Microsoft PowerPoint, která se vyučuje v 5. ročníku (v kvintě) osmiletého gymnázia a v 1. ročníku čtyřletého gymnázia, a vytvořit ucelené podklady pro výuku biologie méně tradičními způsoby.

Chcete svým žákům zpříjemnit výuku biologie? Chtěli byste, aby poznali přírodu jinak, než s knihami a dlouhými výklady, ale zábavnější formou? Pojďte spolu s vašimi žáky objevovat zajímavá zákoutí přírody CHKO Blanský les, rádi se při tom s vámi podělíme o zkušenosti s výukou biologie v terénu. I vaši žáci si užijí spoustu zábavy, a přitom poznají mnoho zajímavých věcí. Pomocí tohoto návodu je naučíte, jak se mají orientovat ve vybraném území a jak poznat vyšší i nižší rostliny a vodní bezobratlé živočichy nejen podle fotografií nebo obrázků v učebnicích, ale i ve skutečné přírodě. To všechno se může stát skutečností. Přinášíme vám možnost uspořádat biologické terénní cvičení pro vaše žáky. Cvičení probíhá na úseku řeky Vltavy mezi obcemi Zlatá Koruna a Boršov nad Vltavou, kterou spolu s vašimi žáky splujete na raftech. Výuka touto formou tedy zahrnuje splutí řeky se zastávkami na zajímavých stanovištích, kde jsou pro žáky připravené úkoly z botaniky, hydrobiologie a ekologie.

Náš projekt se zaměřuje na využití informačních a komunikačních technologií při zpracování výsledků získaných při terénním biologickém cvičení. Jedním cílem je smysluplným způsobem zúročit výuku tvorby prezentace pomocí programu Microsoft PowerPoint a výuku práce s digitální fotografií, které probíhají na našem čtyřletém gymnáziu v 1. ročníku (kvintě). Druhým cílem je vytvořit podklady pro terénní výuku botaniky, zoologie a ekologie. Není nutné zvolit rafty jako dopravní prostředky, protože vzniklý materiál se dá použít na jakékoliv vycházce přírodou. Směřujeme k tomu, aby žáci vnímali biologii hlavně jako předmět praktický, a proto si musí na přírodniny sáhnout, ochutnat je, popř. je využít při vaření.

Nejdříve vyučující vybere lokality, kde skupiny žáků absolvují motivační hry, úkoly a aktivity vedoucí k poznávání přírody. Během těchto činností žáci pořizují digitální fotografie, které budou potřebovat později při tvorbě prezentací. Podklady pro přípravu práce na jednotlivých stanovištích najdete v přiložených materiálech a na CD, které jsme pro vás připravili. Potom ve škole každá skupina žáků vytvoří prezentaci v programu Microsoft PowerPoint, kde popíše jednu lokalitu a úkoly i činnosti, které na tomto stanovišti musela splnit. Výsledkem jsou CD a internetové stránky obsahující popis prožitých výukových aktivit, digitální atlas kvetoucích rostlin, jednoduché klíče k určování mechů a vodních bezobratlých živočichů a všechny informace potřebné pro zorganizování takového terénního cvičení.

CD má sloužit učitelům, kteří vyučují biologii, jako pomůcka a zároveň jako návod pro podobné výukové aktivity. Kompletní obsah CD si můžete stáhnout na adrese: www.gjvj.cz/documents/Projekt_Biologie_CD.zip.

Obr. Obr

Literatura a použité zdroje

[1] – BERGSTEDT, Ch; VOLKMAR, D. Tabulka k určování kvality vody z oddílu hydrobiologie. In: Člověk a příroda - Voda /učebnice pro in. Praha : Fraus, 2005. ISBN 80-7238-337-X.
[2] – KREJČA, J. et al. Vyobrazení mechů z oddílu suťové lesy. In: Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin. Bratislava : Príroda, 1993. ISBN 80-07-01572-8.
[3] – OTMAR, R.; BEBBINGTON, A.; BEBBINGTON, J. Klíč k určování sladkovodních bezobratlých živočichů z oddílu hydrobiologie. In: Klíč k určování sla. Brno : Rezekvítek, 1997.
[4] – STOKLASA, J. et al. Klíč k určování mechorostů z oddílu suťové lesy. In: Klíče a návody k praktickým činnostem v přírodo. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2006. ISBN 80-7235-320-9.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zuzana Kalová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k podnikavosti
 • rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Problematika vztahů organismů a prostředí

Mezioborove presahy:

 • Gymnázium
 • Fyzika
 • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Výtvarná výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Popsáno v projektu