Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Potřebujete informace o vzdělávání? Využijte ReferNet.
Odborný článek

Potřebujete informace o vzdělávání? Využijte ReferNet.

19. 2. 2013 Odborné vzdělávání
Autor
Lucie Šnajdrová

Anotace

Informační síť ReferNet mapuje trendy ve vzdělávání v ČR i Evropě už deset let. Hlavním cílem a náplní mezinárodní informační sítě o odborném vzdělávání ReferNet je výměna, shromažďování a šíření informací z oblasti odborného vzdělávání a lidských zdrojů mezi členy sítě. ReferNet představuje v rozhovoru jeho národní koordinátorka Martina Kaňáková.

Jakými tématy se v rámci sítě zabýváte?

ReferNet se zabývá celkově počátečním, odborným i celoživotním vzděláváním, konkrétně například uznáváním kvalifikací, kariérovým poradenstvím, ale i vzděláváním pedagogů a trenérů, kompetencemi, mobilitou osob nebo předvídáním kvalifikačních potřeb. Záběr témat je poměrně široký a souvisí s poptávkou po konkrétních tématech i s novými trendy, jako je zelená ekonomika či rozvoj podnikavosti. Každý rok řešíme nová témata a vytváříme jiné typy zpráv.

Kdo všechno může využít informace ReferNetu?

Informace jsou primárně určeny vědeckým pracovníkům, odborné veřejnosti z oblasti vzdělávání a trhu práce nebo pracovníkům státní správy. Z ministerstva zdravotnictví a zemědělství máme například ohlasy, že síť znají a informace používají.

Průběžné mapování pokroku a zpětná vazba je velmi důležitý aspekt, kterého mohou využít odpovědní činitelé či zákonodárci. Výstupy ReferNetu využijí i studenti, zaměstnavatelé a sociální partneři. Zkrátka každý, kdo potřebuje získat informace o různých tématech v oblasti vzdělávání u nás i v celé Evropě nebo jen srovnat, jak fungují jednotlivé vzdělávací systémy.

V jaké podobě nasbírané informace nabízíte – ve formě zpráv, na webu?

Vydáváme čtyři typy zpráv: přehledové zprávy o systému, analytické zprávy o politice odborného vzdělávání, podrobné zprávy na konkrétní téma a zprávy o výzkumu odborného vzdělávání. Všechny zprávy, které byly vytvořeny od roku 2004, jsou k dispozici na webu www.refernet.cz. Členové naší národní sítě rovněž pravidelně pomáhají naplňovat databázi Vet-bib, která je největší evropskou databází zdrojů, bibliografie a odkazů o odborném, počátečním i celoživotním učení. Najdeme zde publikace vycházející v tištěné podobě i šedou literaturu bez ISBN, relevantní internetové odkazy, články i publikace přístupné pouze on-line.

Jaké je postavení ReferNetu mezi dalšími sítěmi? Má nějaká specifika?

ReferNet je jednou ze tří sítí, které založilo Evropské centrum odborné přípravy (CEDEFOP). Existuje také síť Skillsnet zaměřená na předvídání kvalifikačních potřeb a do roku 2011 fungovala i síť pro učitele a mistry (TTnet). Nesmíme opomenout ani sítě s delší tradicí, např. Eurydice. Výzkumem se zabývá také řada mezinárodních organizací, např. OECD či UNESCO, které popisují daný stav v jednotlivých zemích a přidávají konkrétní doporučení a závěry. ReferNet nedává doporučení, ale snaží se nezávislým způsobem zmapovat situaci v jednotlivých zemích tím, že si od nich nasbírá informace a porovná je. ReferNet navíc zajímá i vzdělávací politika.

Čím se tento zájem o politiku projevuje?

Ve zprávách jsou zahrnuty i informace o tom, co se v zemích ve vzdělávací politice chystá. Oblast vzdělávání totiž nepatří do společných politik. Aktivita EU nezasahuje přímo do národní vzdělávací politiky, ale je omezena jen na podporu členských států. I když členské země akceptují zavádění evropských nástrojů ve vzdělávání, tak každá má svá specifika, která jednotlivé trendy i zavádění nástrojů mohou mírně odsunout nebo pozměnit. V rámci ReferNetu nás také zajímá, jaký pokrok udělaly jednotlivé země v souladu s plněním strategických cílů stanovených např. Kodaňskou deklarací či Komuniké z Brugg.

Jaký pokrok tedy země včetně ČR za poslední roky udělaly?

V posledních letech se všechny evropské země snaží zavádět trendy a nástroje podporující studijní a pracovní mobilitu lidí do zahraničí. V České republice se v této oblasti stalo hodně – dokumenty Europassu používá stále více lidí, posunuli jsme se v implementaci ECVET (tj. Evropského systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání), Národní soustava kvalifikací (NSK) udělala velký skok, máme hotovou a schválenou Národní přiřazovací zprávu, která popisuje přiřazení kvalifikací získaných v ČR k úrovním jednotného Evropského rámce kvalifikací (EQF). Hodně jsme se posunuli dopředu a srovnali krok, zbývá to vše jen zdárně dovést k cíli.

Jaké jsou trendy ve vývoji ReferNetu?

Cílem je, aby zprávy postihly národní specifika, ale zároveň aby se zkoumané skutečnosti z jednotlivých zemí daly navzájem srovnat. CEDEFOP proto členům sítě nastavuje určitá kritéria kvality a obsahové čistoty, která mu umožňují snadnější vytvoření srovnávacích zpráv.


Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 1, číslo 4/2012, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://nuv.cz/publikace-a-periodika/vzdelavani-4-2012.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lucie Šnajdrová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.