Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Rok v mateřské škole - Zima
Odborný článek

Rok v mateřské škole - Zima

19. 2. 2013 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Opravilová, Vladimíra Gebhartová

Anotace

Ukázka z úspěšné knihy týkající se výchovně vzdělávací práce v předškolním věku dětí. Praktická část obsahuje motivační, umělecké a metodické podněty související s příslušným ročním obdobím a také náměty k tvořivému učení, rozhovorům a herním činnostem. Úryvek z knihy je z oddílu Zima a pojednává o zimních svátcích, zejména o období masopustu. Poezie a próza uvedená v ukázce může sloužit jako motivace k integrovaným blokům zaměřeným na zimní období (doba karnevalů), zároveň jako texty pro rozvoj předčtenářské gramotnosti, dramatizace při ztvárňování textů a rozvoj myšlení při určování nástrojů - hádanek. Kniha je určena učitelkám mateřských škol, studentům středních pedagogických škol a pedagogických fakult.

Na rozdíl od vánočních svátků, které jsou dosud plně živou tradicí, ubývá (zejména ve městech) tradice masopustních zvyků. Přinášíme proto i několik ukázek toho, jak se současná li teratura snaží oživit je i pro dnešní děti. Vybrali jsme veselé nonsensové verše, které se vám budou dobře číst a dětem po slouchat a popřípadě i říkat. Zejména u pravidelných veršů se sdruženým rýmem najdou možná básně i další pokračovatele v dětech. Mohou to být, samozřejmě, jen dvojverší nebo čtyřverší, nezapomínejme však ani na tento aktivní přístup dětí k veršované poezii, kterým nám vlastně vyjádří svůj prožitek.

Koblihové dostihy

Ludvík Středa


Pořádaly koblihy
koblihové dostihy.

Závodnice na dráze
měly samé nesnáze:

Rybízová z Frýdlantu
trucovala na startu.

Jahodové z Náchoda
zmizel žokej – jahoda.

Borůvková zmodrala,
proti směru klusala.

Malinová od pátku
koulela se pozpátku.

Meruňková ze sáčku
nepostřehla zatáčku...

Štěstí, že si koblihy
pro sváteční dostihy

– jak se v cíli přiznaly –
talíř za trať vybraly.

(Ryba v kleci)

Náměty k činnosti:

 • poslech
 • dramatizace příběhu - pět dětí (5 koblih) předvádí co daná kobliha dělá
 • pantomima - jedno dítě předvádí činnost koblihy (např. koulení se pozpátku) a ostatní musí uhodnout, kterou koblihu předvádí (malinová)
 • rozvoj předmatematické gramotnosti a myšlení - manipulace s barevnými míčky (koblihy), děti mají různě barevné míčky, podle příchuti koblih - samy si rozhodnou, která barva se k dané příchuti více hodí, nesmí se však barvy opakovat (Kolik koblih závodilo?, ...)

Lístek do cirkusu

Ljuba Štíplová

Bumtarata, bumtarata,
račte vstoupit, batolata!

Neprohloupí, kdo se staví –
tady je to, co vás baví!

Náš papoušek zná pět řečí –
když se splete, týden brečí.

Náš jezevčík blechy cvičí,
prohání je dvěma biči.

Špaček v tričku jako saze
chodí u nás na provaze.

Borec vrabec, mistr boxu,
zdvihne hravě pytel koksu.

Náš kouzelník, sýček z lesa,
svým zobákem tahá esa,

pomeranče, zelné hlávky –
a to všecko do přestávky!

Po přestávce přijdou sysli,
kteří myslí na nesmysly.

Myš proskočí obručemi,
s čepicí i s papučemi,

za ní čtyři myšky malé –
a tak dále, a tak dále.

Až nakonec kocour v triku
donese si harmoniku.

K harmonice kohout s kvočnou
zatancují kuří skočnou,

všude bude lítat peří.
Kdo nevěří, ať sem běží.

Začínáme o půl jedné.
Kdo dřív přijde, ten si sedne.

(Lístek do cirkusu – leporelo)

Náměty k činnosti:

 • poslech - diskuse s dětmi na téma, která zvířata vystupovala v cirkuse? Kdo už byl v cirkuse? Jaká zvířata ještě mohou v cirkuse vystupovat, která v básničce chyběla?
 • společná výtvarná koláž - děti mají k dispozici velký arch papíru, pastelky, časopisy, lepidlo a nůžky - někdo může kreslit cirkus, jiné děti vyhledávají v časopisech zvířata, která v básni figurují a vystřihují je a lepí do cirkusu (cirkus může také předkreslit paní učitelka a děti jen lepí, záleží na věkové skupině dětí)
 • rozvoj předčtenářské gramotnosti - děti v knihách vyhledávají zvířata, která vystupují v básniPřed koncertem

Jiří Havel


Říkáte, že v sále straší?
Kdepak! Nástroje se plaší:

housle vržou,
basa bručí,
flétna pláče,
hoboj skučí,
tuba vzdychá,
buben hřmotí –
kdopak tenhle cirkus zkrotí?

Nebojte se, tady vládne
pan kapelník ve fraku!
Za chviličku všechno zvládne,
i hlasivky zpěváků!

Nevěřící Tomáši,
teď se musíš tiše dívat:
až je hůlkou postraší,
začnou krásně hrát a zpívat!

(Veselé noty)

Náměty k činnosti:

 • poslech - diskuse o nástrojích, podle obrázků
 • dramatizace - dětí předvádí zvuky nástrojů v básni
 • Hra na orchestr - každé dítě představuje jeden nástroj, každý si sám vybere. Jedno dítě nebo paní učitelka je kapelník a dokud kapelník nedá znamení nástroje se ladí - plaší se. Když kapelník ukáže každý nástroj začne vydávat určitý zvuk na melodii předem vybrané písničky.Máme ve školce karneval

Milena Lukešová


Haló, pane Karnevale,
račte dále, račte dále.

Všecko máme
na míru

z krepového
papíru.

Princezny tu
vzduchem vlají,

motýli se
třepetají,

cupy dupy,
cupy dupy,

dupou na ně
čerti s chlupy.

A k tomu nám
krásně vříská

disko hudba
dyskodyska.

Není při ní
slyšet Kubu –

je bubák
a dělá bubu.

A já jsem s hůlkou
kouzelnice,

Veronika je
slunečnice,

všichni vás zvem
hej, hej, hej

na maškarní
rej.

(Klára a skorodům)

Náměty k činnosti:

 • poslech - diskuse s dětmi - Za jakou masku půjdeš na maškarní rej, nebo za co si byl v loni?
 • rytmizace s krepovým papírem k básni - děti mají kus krepového papíru mezi dlaněmi a do rytmu básně deklamují slova a šustí při tom s papírem
 • rytmizace - rozpočítadlo - děti mohou stát v kruhu a báseň se dá použít jako rozpočítadlo při karnevalových hráchZnáme je?

Jiří Havel

Basa
Kdopak ji to asi učí,
že jen pořád brum brum bručí?

Varhany
Kdo je vidí, kdo je slyší,
hned je v píšťalkové říši.

Flétna
Pouští kulatými vrátky
tóny ven – a nikdy zpátky!

Klavír
V bílých schůdcích černé leží –
kampak po nich prsty běží?

Kytara
Sladké dřevo sladce voní –
teskní, pláče, smíchem zvoní...

Harmonika
V komůrkách si tóny chrání,
dává je jen za foukání.

Kotel
Zle je, zle je, třikrát běda!
V něm se přece vařit nedá!

Akordeon
Sám nehraje, to se zdráhá,
začne, když ho někdo tahá!

Křídlovka
Jako kdyby křídla měla
její píseň rozechvělá...

Saxofon
Je jak malý chobot sloní –
lidský dech v něm tóny honí.

Bubínek
Špatně se mu asi žije –
paličkou ho kdekdo bije!

Housle
Jen to zkuste, fidli, fidli –
v téhle kleci slavík bydlí.

Tuba
Sama vám to nejlíp poví,
v kterých hloubkách tóny loví!

Klarinet
Tenhle nástroj podle přání,
předvádí i štěbetání.
(Veselé noty)

Náměty k činnosti:

 • poslech
 • hádanky
 • vyhledávání a přiřazování obrázků s nástroji
 • dramatizace - pantomima - děti předvádí hru na určitý nástroj, ostatní hádají


Masopust


Kamila Sojková

Maminka smažila šišky. Už jich byla na stole plná mísa. Bratr si vzal do každé ruky jednu a běžel na náves. Budou prý chodit maškary. Andulka by se také ráda šla podívat, ale bojí se kozy a medvěda. Stojí jen u vrat a hledí na silnici. Najednou zaduněl buben a zavýskla trubka. Maškary jdou. Je to řada muzikantů a strakatých panáků, kolem kterých skákají a křičí děti. Andulka se honem utíká schovat do světnice, ale maškar už je plný dvůr, už se hrnou dovnitř. Žid rozkládá před maminkou tkanice a hrnky a nutí ji, aby něco koupila, řezník v kostkované kacabajce tahá tatínka do stáje, aby mu něco prodal, bába s nůší chce vajíčka, koza běhá sem tam a bečí, až uši zaléhají. Andulka se schovala za postel, ale švec ji vytáhl. „Spravím ti boty, máš rozbité.“ Zvedl jí nohu a kladívkem zaklepal na patu. Všechno je veselé, světnice je plná smíchu a křiku. Andulka už se nebojí. Když se však do světnice přihrnul veliký medvěd, honem se zase schovala. Medvěd kráčí po zadních, předníma plácá, brumlá, pod chlupatýma ušima se mu směje lidský obličej. Točí se a rozhlíží – uvidí tu malou za skříní? Viděl, ale místo ke skříni kráčí k plotně, nahlíží do hrnců, otvírá troubu. Maminka ho plácla, ale nic naplat. Voňavá pečínka s křupavou kůrkou už je v bábině nůši, putují tam i všechny šišky a medvěd se ještě rozhlíží, kde by co našel. Maminka však chytila koště – a už se všichni sypou ven. I medvěd utíká. Muzikanti zase hrají a maškary se s křikem a smíchem hrnou do sousedního domu.
Inu – je masopust.
(Tomík a Andulka)

Náměty k činnosti:

 • poslech - relaxace
 • výtvarné činnosti - zážitky z karnevalu
 • zpěv písně Karneval

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Rok v mateřské škole.

Literatura a použité zdroje

[1] – STŘEDA, Ludvík. Ryba v kleci. Praha : Albatros, 1988.
[2] – ŠTÍPLOVÁ, Ljuba. Lístek do cirkusu - leporelo.
[3] – HAVEL, Jiří. Veselé noty. Praha : SPN, 1978.
[4] – LUKEŠOVÁ, Milena. Klára a skorodům. Praha : Albatros, 1986.
[5] – SOJKOVÁ, Kamila. Tomík a Andulka. Praha : Albatros, 1974.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Opravilová, Vladimíra Gebhartová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída