Odborný článek

Výlov rybníka

7. 11. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Lidmila Vyhlasová

Anotace

Charakteristika integrovaného bloku: Mateřská škola Březina představuje tematický blok ze školního vzdělávacího programu - Výlov rybníka. Prostřednictvím tohoto bloku se u dětí snažíme vytvářet pozitivní vztah k prostředí, ve kterém žijí. Posilovat u dětí povědomí o širším společenském prostředí a jeho dění. Významnou událostí se pro naši mateřskou školu stal výlov rybníka, která nás vždy inspiruje k dalším tematicky propojeným činnostem, při nichž mohou děti uplatnit své poznatky a zkušenosti.
Očekávané výstupy:
 • zdokonalovat manipulační dovednosti;
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí;
 • všímat si změn a dění v přírodě;
 • mít povědomí o širším společenském prostředí i jeho dění;
 • umět klást otázky, odpovídat a slovně na ně reagovat;
 • sledovat děj pohádky, samostatně se vyjadřovat, zopakovat děj ve správných větách, zformulovat přání;
 • zapojit se do dramatizace, uplatnit gesta;
 • spolupracovat ve skupině, kreativně řešit situaci v konstruktivních a námětových hrách.
Časový rozsah: 1 týden
Věková skupina: 3 - 7 let


Charakteristika integrovaného bloku: Mateřská škola Březina představuje tematický blok ze školního vzdělávacího programu - Výlov rybníka. Prostřednictvím tohoto bloku se u dětí snažíme vytvářet pozitivní vztah k prostředí, ve kterém žijí. Posilovat u dětí povědomí o širším společenském prostředí a jeho dění. Významnou událostí se pro naši mateřskou školu stal výlov rybníka, která nás vždy inspiruje k dalším tematicky propojeným činnostem, při nichž mohou děti uplatnit své poznatky a zkušenosti.
Očekávané výstupy:

 • zdokonalovat manipulační dovednosti;
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí;
 • všímat si změn a dění v přírodě;
 • mít povědomí o širším společenském prostředí i jeho dění;
 • umět klást otázky, odpovídat a slovně na ně reagovat;
 • sledovat děj pohádky, samostatně se vyjadřovat, zopakovat děj ve správných větách, zformulovat přání;
 • zapojit se do dramatizace, uplatnit gesta;
 • spolupracovat ve skupině, kreativně řešit situaci v konstruktivních a námětových hrách.

Časový rozsah: 1 týden
Věková skupina: 3 - 7 let


Mateřská škola Březina leží v malé obci uprostřed Českého ráje. Pedagogové mateřské školy se snaží dětem zajímavou, zábavnou formou, prostřednictvím přímých zážitků pomoci získat nové poznatky o okolním prostředí.

Nedaleko mateřské školy se nachází rybník, jehož výlov se stal pro děti každoroční událostí. Proto je ve vzdělávacím obsahu Školního vzdělávacího programu zakotven i tematický blok Výlov rybníka.

Činnosti byly nabídnuty všem dětem od tří do sedmi let. Při realizaci pedagogové respektují věkové a individuální potřeby dětí.

Vzdělávací nabídka

Chytání rybiček:

 • papírové rybky s kancelářskou sponkou, prut, na jehož konci je zavěšen magnet;
 • koordinace oka a ruky;
 • koordinace pohybů;
 • základní číselné a matematické pojmy (třídění, přiřazování, porovnávání, orientace v elementárním počtu v rozsahu první desítky).

Počítání rybiček v rybníčku (do deseti):

 • přiřazení číslice odpovídajícímu počtu rybiček.

Naše vesnice s rybníkem:

 • spolupráce ve skupině;
 • kreativní řešení situací při konstruktivních a námětových hrách (např. zahrajeme si na výlov rybníka).

Dramatizace pohádky "O zlaté rybce":

 • vysvětlení děje;
 • rozdělení rolí;
 • správná a zřetelná artikulace.

Výtvarná chvilka:

 • zhotovení si doplňků (kulis) k dramatizaci pohádky, k námětové hře (dle vlastní fantazie a potřeby), z rozličného materiálu;
 • stříhání, trhání, překládání, provlékání, malování, kreslení (např. výtvarné ztvárnění rybiček dle fantazie dětí).

Vycházka k rybníku:

 • pozorování rostlin a drobných živočichů na souši i ve vodě;
 • práce s lupou, zvětšovacím sklem;
 • pozorování pohybu vody;
 • naslouchání šumění rákosí;
 • sbírání rostlin a přírodnin.

Zdravotně preventivní cviky:

 • využití netradiční pomůcky;
 • cvičení s papírovou rybkou, obručí;
 • správné provedení cviků.

Pohybová hra "Na rybičky a rybáře":

 • honička s pravidly.

Poslech pohádky "O zlaté rybce":

 • sledování děje pohádky, její reprodukce;
 • samostatné vyjadřování myšlenky, nápadu, pocitů, mínění, úsudků ve vhodně zformulovaných větách.

Zformulovat přání pro Zlatou rybku:

 • nebo jej výtvarně ztvárnit.

Dramatizace pohádky "O zlaté rybce":

 • domluva slovy, gesty;
 • improvizace;
 • zvládnutí jednoduché dramatické úlohy;
 • dramatizace pohádky, vypravěč učitelka, děti se v rolích postupně střídají.

Píseň s pohybem:

 • pohybová improvizace na předem známou píseň;
 • seznámení s novou písní (předchází poslech);
 • koordinace pohybů;
 • dodržení rytmu, tempa;
 • využití hry na hudební hračky - přírodniny.

Píseň - "Rybička maličká":

 • rytmizace s využitím oblázků;
 • píseň "Už se ten Tálinskej rybník nahání" - vysvětlení neznámých slov.

Vycházka - rozhovor o životě v rybníce (živočichové, rostliny, voda atd.):

 • pozorování nasbíraných předmětů a rostlin pod lupou;
 • vypravování starších dětí o předchozím výlovu.

Pozorování výlovu:

 • podpora projevů citlivého vztahu k přírodě.

Výtvarná chvilka:

 • seriál "Jak to vypadá před výlovem (rybáři se chystají), při výlovu a na konci";
 • fix se silnou stopou pro rychlé zachycení myšlenek.

Výtvarná chvilka:

 • kreslení dojmů z výlovu;
 • seznámení s výzbrojí rybářů k chytání ryb a k výlovu.

Práce s knihou:

 • samostatné vyhledávání informací (encyklopedie, obrázkové publikace s tematikou rybníka a života v něm, výlov rybníka, voda ve všech skupenstvích, vodní živočichové, fotografie, diapozitivy atd.);
 • prohlížení atlasu ryb, fotografií, které si děti přinesly z domova.

Poznáváme vodní živočichy:

 • druhy ryb, jejich život pod vodou - diapozitivy, encyklopedie atd.

Experiment:

 • skupenství vody - voda, led, sníh;
 • vypařování vody z nádoby, která je umístěna v teplé místnosti (vanička s vodou, misky).

Výlov rybníka:

 • pozorování práce dospělých, techniky, výzbroje, ulovených ryb.

Rozhovor:

 • vysvětlení důvodu výlovu;
 • zdůraznění šetrnosti k přírodě;
 • rybáři zodpoví dotazy dětí.

Pomůcky:

 • výtvarný a pracovní materiál (fixy, pastely, barvy, štětce, přírodniny - např. šišky, různé druhy papíru, lepidlo, motouzy atd.).
Závěr

Výlov rybníka se pro naši mateřskou školu stal každoroční tradicí. Děti velmi kladně přijaly námi nabízené činnosti a se zájmem očekávaly stále nové aktivity. Činnosti plnily s radostí a nadšením, upevnily si znalosti nejen o výlovu rybníka, ale i životě živočichů žijících ve vodě nebo v blízkosti vody. Děti se nezalekly dramatizace pohádky "O zlaté rybce" a bez ostychu spolupracovaly ve skupině.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lidmila Vyhlasová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí