Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak být dobrý učitel: Zápis do 1. třídy
Odborný článek

Jak být dobrý učitel: Zápis do 1. třídy

15. 1. 2013 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Kamila Balharová

Anotace

V publikaci naleznete praktické tipy pro práci třídního učitele, rady, jak úspěšně a bez komplikací zvládnout třídní schůzky a jendání s rodiči (náměty pro přípravu a realizaci setkání, nejčastěji se objevující chyby, pravidla pro vedení individuálního dialogu s rodičem). Najdete zde také náměty na třídnické hodiny či návod, jak organizovat zápis do 1. třídy (jak pracovat s dětmi před zápisem, jaké problémy se objevují u zápisu, jak je lze řešit). Publikace Vám přináší určitý návod, jak najít stěžejní momenty Vaší práce a možnosti, jak je vyhodnocovat.

Úvod

Školský zákon (č. 49/2009 Sb.) stanovuje podmínky přijetí dítěte mladšího šesti let a podmínky odkladu povinné školní docházky. Příspěvek je uvádí do souvislosti s pojmy školní zralost a školní úspěšnost. Věnuje se námětům, jak pracovat s dětmi před zápisem, nejčastějším problémům dětí objevujícím se u zápisu a možnostem, jak je lze řešit.

Před zápisem

V dnešní době usilují školy o každého žáka. Proto se mnoho škol na zápis velmi důkladně připravuje. Zvou na návštěvu okolní mateřské školy, snaží se jim nabídnout zajímavé programy, dětem ukazují výuku v 1. třídách, vše s cílem získat budoucí žáky. Také proto se uskutečňují Dny otevřených dveří, ať už je školy uskutečňují plánovitě, nebo zvou rodiče na návštěvu kdykoli po domluvě.

Jedním ze způsobů, jak přilákat zájem rodičů a dětí, jsou i celoroční akce, které začínají v říjnu a konají se průběžně celý rok. Škola zve rodiče s dětmi do školy na jedno odpoledne v měsíci, kdy si vyučující připraví pro budoucí žáky úkoly a hry. Každý měsíc se koná jedno odpoledne, rodiče jsou zváni prostřednictvím mateřských škol, poté osobními maily, informacemi zveřejněnými v místním tisku, na webových stránkách školy.

Rodič i se svým dítětem si může prohlédnout několik škol a vybrat si tu, o které si myslí, že bude pro jejich dítě nejlepší. Rodič očekává, že jeho dítě bude ve škole úspěšné a spokojené. Nicméně, aby se tento záměr úspěšně naplnil, je potřeba věnovat školní zralosti potřebnou pozornost.

Program pro děti, které se chystají do 1. třídy

Zápisem by mělo pro školu začít období přípravy budoucích prvňáčků na školu. Nyní by měla nastat fáze, kdy nabídneme již zapsaným dětem možnost aklimatizace, ať už nabídkou cílených programů, nebo jednotlivých akcí.

Osvědčil se nám program, který má deset lekcí, začíná v únoru a končí koncem dubna. Přirozeně navazuje na zápis do školy. Program je veden hravou formou, sestává z rozvoje hrubé i jemné motoriky, nácviku správného držení tužky, spolupráce ve skupině, rozvoje zrakového a sluchového vnímání i her na rozvoj orientace. U dětí se osvědčily průkazky, do kterých se lepí obrázky za docházku na program, případně za splněné domácí úkoly.

Pro tento program je přínosné při zápisu zaznamenat, jaké úkoly plní dítě bez problémů a které mu jdou hůře. Při přípravě programu je pak dobré tyto záznamy projít a program připravit na míru dětem, které se na něj přihlásí. Děti se obvykle již do školy těší. Pokud ne, pomáhá jim program seznámit se s novými kamarády, se kterými půjdou do školy, zvyknout si na pravidelnou práci i na vyučujícího, seznamují se v něm s prostředím školy.

Na konci programu poté seznámíme rodiče s výsledky naší práce a doporučíme jim hry a cvičení, která pomáhají jednotlivé dovednosti rozvíjet. Děti si odnesou všechny návody na hry domů, aby i doma mohly pokračovat. Osvědčilo se nám rodičům vysvětlovat, k čemu konkrétně jednotlivé hry a jejich prostřednictvím získané dovednosti budou jejich děti potřebovat ve výuce čtení, psaní, počítání.

Setkání v rámci tohoto programu mohou plnit i roli diagnostickou a nápravnou. Součástí zápisu totiž není komplexní posouzení školní zralosti, to přísluší pedagogicko-psychologickým poradnám nebo pediatrovi. Nicméně program, který cíleně rozvíjí osobnost dítěte, může odhalit, na co je ještě třeba se zaměřit před nástupem do 1. třídy, případně pomoci rodičům s rozhodováním, zda je vhodné podstoupit odborné vyšetření školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně.

Časté problémy dětí, které se objevují u zápisu

Špatné držení tužky

Poměrně často se stává, že dítě nedrží správně tužku při kreslení. Rodič si toho třeba i všimne, ale neví, jak to má své dítě naučit. Zde je dobré vysvětlit rodičům správné držení tužky, provést s nimi nácvik, ukázat jim, jak se to budou děti ve škole učit a jak to mají oni podporovat doma. Doporučujeme jim používat trojhranné tužky a fixy, které svým tvarem napomáhají správnému držení.

Vady řeči

V posledních letech zjišťuji, že k zápisu přichází více než 40%dětí s vadou řeči. Pokud jsou děti v dlouhodobé péči logopeda a ten nenavrhuje odklad povinné školní docházky, je předpoklad, že se vada řeči upraví a nebude mít vliv na školní úspěšnost. Horší jsou situace, kdy dítě přijde k zápisu a nezvládá vyslovovat více hlásek a rodič ještě neuvažoval o návštěvě logopeda. Pak už je nejvyšší čas na rodiče apelovat, že je nutné navštívit logopeda, případně pro ně mít k dispozici kontakty.

Fonematická diferenciace

S vadami řeči často souvisí i fonematická diferenciace, což je schopnost slyšet všechny hlásky ve slově v jejich posloupnosti. Nerozlišuje-li dítě některé hlásky ve vysloveném slově dobře, má potíže s převedením mluveného slova do psané podoby, může dojít k pozměnění významu slova.

Doporučuji cíleně se věnovat rozvoji této oblasti. Podrobně jsem tuto problematikupopsala v příspěvku Sluchové vnímání v publikaci nakladatelství Raabe Vzdělávání dětí s poruchami učení na 1. stupni ZŠ. Pokud není v okolí dostatečně vybavené papírnictví a knihkupectví, lze vhodné psací potřeby i publikace, které rozvíjejí jednotlivé percepce, vybrat a objednat i na dobírku v Dyscentru v Praze na webové adrese: www.dyscentrum.org.

Závěr

Mnoho rodičů je ochotno s dětmi pracovat i doma. Chtějí, aby děti byly ve škole spokojené a úspěšné. Využijme této motivace a pracujme s nimi a jejich dětmi již v době, kdy se do školy připravují. Vrátí se nám to v podobě dobré spolupráce s rodiči a jejich důvěry, že chceme pro dítě to nejlepší.

Školní úspěšnost souvisí se školním prospěchem vyjadřovaným často ve formě klasifikace. Jako speciální pedagog jsem zastáncem slovního hodnocení v počátcích školní docházky, minimálně v 1. a 2. ročníku. Škola by měla usilovat o to, aby životní situaci žáka zbytečně nekomplikovala. Žák by měl získat pocit vlastní kvality a významnosti, bez ohledu na jeho osobnostní bio-psycho-sociální vlastnosti.


Materiál byl poskytnut zdarma Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe, s. r. o. z publikace Jak být dobrý učitel?

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Kamila Balharová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Pedagogika