Odborný článek

O rovnosti a svobodě

8. 1. 2013 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Hana Musilová

Anotace

Lekce je postavena na metodě čtení s předvídáním (Farma zvířat, G. Orwell). Žáci vždy po přečtení úryvku odpovídají na otázky kladené učitelem, které se týkají revoluce, rovnosti, svobody, bohatství... Po přečtení všech úryvků dojdou žáci k poznání, že i když si chtěla být všechna zvířata rovna, některá jsou si rovnější. Na lekci by mělo navazovat téma "Ideologie zdůrazňují rovnost a ideologie zdůrazňující svobodu".

Cíl

 • Žáci posoudí, zda jsou si lidé na obrázcích rovni.
 • Žáci analyzují úryvky textu z Farmy zvířat.
 • Žáci zhodnotí pro a proti "revoluce", ke které došlo ve farmě zvířat.
Časový rozsah: 2x 45 min

1. evokace (10 min): žáci pracují nejdříve samostatně, poté celá třída dohromady. Pracují s obrázky (příloha 1) a hledají odpovědi na následující otázky:

 • Co je to rovnost + jsou si všichni lidé rovní – ano/ne – zdůvodnit
 • Jsou si lidé na obrázku rovni? V čem jsou si rovni? V čem ne? Je možné dosáhnout úplné rovnosti? Jak tuto rovnost zajistíme?

Na závěr evokace napíšeme nejzajímavější postřehy na tabuli.

 

2. uvědomění (60 min): během této fáze probíhá čtení ukázek z knihy Farma zvířat (příloha 2 a 3), a to metodou čtení s předvídáním. Žáci si potichu čtou vždy jen tu část, která je odkryta. Pak následují otázky, po zodpovězení otázek se pokračuje ve čtení další části. Takto čteme až do konce. Během vyučovací jednotky se určitě objeví nové otázky a problémy, které je dobré prodiskutovat.

 

3. reflexe (20 min): na závěr žáci shrnou své nové poznatky a postřehy pomocí metody "diamant" nebo "T-graf" (příloha 4), kde sepíšou své "pro a proti". Diamant či T-graf může být nazván REVOLUCE (nebo marxismus nebo i jinak). Na konec vyzveme žáky, aby své diamanty přečetli, a na tabuli můžeme sepsat nejzajímavější argumenty (pro a proti). Je možné se i znovu vrátit k otázkám v evokaci.

Učitel by měl poté (např. v další hodině) navázat tématem: "Ideologie zdůrazňují rovnost a ideologie zdůrazňující svobodu", zajímavé by bylo postavit rovnost a svobodu proti sobě, vysvětlit jejich vztah.

Reflexe

Hodnocení

práce s textem, odpovědi na otázky k textu, Diamant / T-graf


Tato lekce je převzata z metodického portálu projektu Výchova k občanství realizovaného Centrem občanského vzdělávání. Další lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
667.97 kB
Dokument
Příloha 1
doc
30.27 kB
Dokument
Příloha 2
doc
37.11 kB
Dokument
Příloha 3
doc
28.32 kB
Dokument
Příloha 4

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Musilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Výchova k občanství.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Sešity, psací potřeby, tabule, křída (nebo velký papír a fixy), projektor (nebo nakopírované obrázky) + ukázky z knihy.