Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > EU podporuje stáže v odborném vzdělávání
Odborný článek

EU podporuje stáže v odborném vzdělávání

29. 11. 2012 Odborné vzdělávání
Autor
Lenka Chvátalová

Anotace

Studijní nebo pracovní zkušenost ze zahraničí se ukazuje jako výrazné plus při hledání práce. Zaměstnavatelé oceňují jazykové i odborné dovednosti uchazeče, stejně jako jeho samostatnost a určitý nadhled. Studenti vysokých a vyšších odborných škol absolvují již 25 let zahraniční stáže v rámci programu Erasmus. Do zahraničí však mohou na stáž vycestovat i studenti a absolventi středních odborných škol a učilišť. Ke zvýšení kvality i počtu stáží přispívá ECVET - Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu.

Evropská komise si uvědomuje přidanou hodnotu mezinárodních pracovních i studijních stáží. Doufá, že jejich podporou a zvýšením počtu účastníků (do roku 2020 by mělo mít zkušenosti se stáží až 6 % studentů odborného vzdělávání) dojde ke zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, zlepšení odborných a jazykových dovedností účastníků a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti nejen jednotlivých absolventů a zaměstnanců, ale i celé Evropské unie.

Systém ECVET zjednodušuje přenos výsledků učení (znalostí, dovedností a kompetencí) získaných v zahraničí. Přijímající instituce v zahraničí všechny dovednosti a kompetence žáka ohodnotí, zaznamená a domovská vysílající instituce je žákovi uzná, aniž by je musela znova ověřovat.

Účastníci stáže realizované v rámci pilotního projektu CREDCHEM

Autor díla: Lenka Chvátalová

ECVET stáže jsou prakticky orientované; účastníci by neměli trávit čas v učebnách, ale získávat praktické dovednosti. Náplň stáže je stanovena před samotnou mobilitou; obsahově se na ní podílejí vysílající i přijímající organizace. Ty se spolu domluví, jaké znalosti, dovednosti a kompetence by měl stážista získat. Tato „náplň“ stáže, tedy soubor předpokládaných znalostí, dovedností a kompetencí, je definována v tzv. jednotce výsledků učení. Ta se skládá ze tří částí, popisu jednotek učení (znalosti, dovednosti, kompetence), pracovních úkolů (vedoucí k získání daných výsledků učení) a zkušebních úkolů (hodnocení a ověření získaných výsledků učení). Rozsah a počet jednotek výsledků učení musí být nastaven tak, aby se dal zvládnout během předem domluvené doby stáže, tj. 2-4 týdnů. 

Principy ECVET jsou od roku 2008 ověřovány v celé řadě pilotních projektů, ve kterých se ověřuje možnost využití ECVET v různých sektorech, jako je chemie, zahraniční obchod, zdravotnictví a sociální péče. Již dnes mohou zájemci o stáže využívat výstupy těchto projektů – vzorové jednotky výsledků učení, studijní smlouvy, kontakty na školy a zaměstnavatele, kteří mají zájem o přijímání a vysílání stážistů. 

Výhody spojené s používáním ECVET:

  • zjednodušení pracovních stáží u nás i v zahraničí
  • přístup do sítě spolupracujících škol a podniků podle oborů
  • jasné definování obsahu pracovních stáží
  • zvýšení kreditu a atraktivity Vaší školy
  • podpora celoživotního učení
  • zvýšení odborných a jazykových dovedností žáků

Původně měly být jednotky výsledků učení bodově ohodnoceny; za každou jednotku měl student získat určitý počet kreditů. Praxe ale ukazuje, že tyto body nejsou vždy potřeba. Většina evropských zemí nemá na úrovni odborných škol zaveden kreditový systém. Proto se v rámci ECVET používá kredit spíše ve významu přidané hodnoty; tedy toho, co se stážista během své mobility naučí.

Studijní a pracovní stáže jsou nejčastěji financovány z programu celoživotního učení pro odborné vzdělávání Leonardo da Vinci. Z takového grantu lze pokrýt výdaje na cestovné, ubytování, stravování i další náklady spojené s pobytem v zahraničí. Více informací o možnostech financování vám poskytne Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP, www.naep.cz).

V současné době probíhá projekt National Teams of ECVET Experts 2012–2013, který je realizován za finanční podpory Programu celoživotního učení Evropské komise, a jehož příjemcem grantu je Dům zahraničních služeb. Cílem projektu je nejenom informovat o systému ECVET, ale využívat principy ECVET i pro národní mobility a na podporu partnerství škol a podniků.

Více o ECVET naleznete na stránkách www.ecvet.cz a www.naep.cz/ecvet. Pro informace o pilotních projektech navštivte www.ecvet-projects.eu.

 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka Chvátalová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.