Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Objevujeme přírodu: Postavte strom
Odborný článek

Objevujeme přírodu: Postavte strom

20. 12. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Joseph Cornell

Anotace

Autor knihy Objevujeme přírodu Joseph Cornell vyvinul metodiku pro aktivity v přírodě - tzv. plynulé učení: 1. probuzení nadšení, 2. zaměření pozornosti, 3. přímý prožitek a 4. sdílení inspirace s ostatními. Kniha je určena volnočasovým pedagogům, učitelům všech stupňů škol, kteří mají zájem o přírodu a zabývají se environmentální výchovou.

Fáze, pro níž je hra vhodná: ikona vydry - probuzení nadšení

Představy, postoje a kvality, které hra rozvíjí: Biologie stromu, soudržnost skupiny

Kdy/kde hrát: Den i noc / kdekoli

Počet hráčů: 12 a více

Vhodný věk: Od 5 let

Speciální materiály: Žádné


Tato hra má kouzelné účinky na atmosféru ve skupině, protože pomáhá navodit veselou a družnou náladu. Hráči se při ní zároveň dozvědí, jak funguje biologie stromu. Je výborným prostředkem ke stmelení skupiny.

Ve hře Postavte strom hráči představují jednotlivé části stromu: hlavní kořen, postranní kořeny, jádrové dřevo, bělové dřevo, lýko, kambium a kůru. Ve větších skupinách může jednu část předvádět více hráčů.

Skupinka, která má představovat jádro, předvádí poskytování opory stromu. Kořeny (hlavní i postranní) zakotvují strom v zemi a vytahují z půdy vodu a minerály. Bělové dřevo stromem rozvádí vodu a mízu. Kambium je část stromu, která roste. Lýko převádí potravu z listů do ostatních částí stromu a kůra ho chrání.

JÁDRO

Na začátku hry vyberte dva nebo tři vysoké a silné hráče a vysvětlete jim, že budou ztělesňovat jádro stromu. Vyzvěte je, aby si stoupli zády k sobě, a řekněte ostatním: „Tohle je jádro stromu, místo, kde sídlí jeho síla. Jeho úlohou je držet kmen a větve ve vzpřímené pozici, aby se listům dostalo potřebné množství slunečního světla. Existuje již tak dlouho, že je nyní odumřelé, ale přitom dobře ochráněné. Kdysi bývalo živé, ale tisíce malinkých trubiček, kterými proudila vzhůru voda a dolů živiny, jsou nyní zanesené pryskyřicí.“ Vyzvěte hráče, kteří mají jádro představovat, aby stáli pevně a vzpřímeně.

HLAVNÍ KOŘEN

Nyní požádejte několik lidí, aby na sebe vzali úlohu hlavního kořene. Ti dostanou za úkol sednout si k patě jádra a otočit se čelem ven. Řekněte jim: „Jste hlavní kořen stromu. Kotvíte hluboko v zemi, asi deset metrů. Díky hlavnímu kořeni strom získává vodu z hloubi země a také pevně kotví strom v půdě. Když přijde bouře, hlavní kořen chrání strom, aby ho neporazil silný vítr.“ Upozorněte hráče, že některé stromy hlavní kořen nemají (například sekvoje), ale že tento náš strom ho má.

POSTRANNÍ KOŘENY

Na tuto úlohu vyberte lidi s delšími vlasy, u kterých se vám zdá, že by jim nevadilo ležet na zemi. „Postranní kořeny“ pak vyzvěte, aby si lehly na záda směrem od středu ven s nohama opřenýma o kmen. Řekněte jim: „Jste postranní kořeny. Jsou vás stovky a stovky. Rozrůstáte se od středu stromu do všech stran – jako větve, jenže pod zemí. Také pomáháte držet strom ve vzpřímené poloze. Na koncích máte miniaturní kořenové vlásky.“

     V tuto chvíli si klekněte vedle jednoho z hráčů představujícího postranní kořeny a rozprostřete mu vlasy po zemi. Pak pokračujte ve vyprávění: „Stromy mají tisíce kilometrů kořenových vlásků, které pokrývají každý čtvereční centimetr půdy, do níž vrůstají. Když vlásky ucítí, že je nablízku voda, jejich buňky se nahrnou tím směrem a začnou vodu sát. Konečky kořenových vlásků mají buňky tuhé jako sportovní helma. Teď bych byl rád, kdyby postranní kořeny spolu s hlavním kořenem zkusily srkat vodu. Až řeknu: ,Začněte srkat‘, všichni uděláte tenhle zvuk [předveďte zvuk srkání]. Takže pozor – začněte srkat!“

BĚLOVÉ DŘEVO

Nyní požádejte malou skupinku hráčů, aby představovali bělové dřevo. Mělo by jich být tolik, aby dokázali v kruhu obejmout jádro. Vyzvěte je, aby se chytili za ruce a udělali čelem dovnitř kruh okolo jádra. Upozorněte je, že mají dávat pozor, aby nešlápli na žádný z kořínků! Řekněte jim: „Jste část stromu, které se říká bělové dřevo (neboli xylém). Vytahujete vodu z kořenů a přivádíte ji až do nejvyšších míst větví. Jste nejvýkonnější pumpa na světě, která přitom nemá žádnou pohyblivou část. Dokážete za den zdvihnout stovky litrů vody a provádíte to rychlostí větší než 160 kilometrů za hodinu! Poté, co kořeny vysají vodu ze země, vy máte za úkol rozvést ji do horních částí stromu. Až řeknu: ,Přiveďte vodu nahoru!‘, tak uděláte: ,Fíííí!‘ a přitom vyhodíte paže vzhůru. Zkusíme si to. Nejdřív budou kořeny sát vodu. Začněte srkat!“ Ihned poté dostane bělové dřevo příkaz: „Přiveďte vodu nahoru! Fíííí!“

KAMBIUM A LÝKO

Vyberte skupinku, která bude představovat kambium a lýko. Vyzvěte je, ať si stoupnou do kruhu okolo bělového dřeva, také čelem do kruhu, a chytí se za ruce. Pak jim řekněte: „Na vaší vnitřní straně je vrstva kambia, což je jediná rostoucí část stromu. Každý rok přidá k bělovému dřevu a lýku další vrstvu. Strom roste směrem ven od kmene a také od konců kořenů a větví. Neroste tak jako vaše vlasy.“ (Prostrčte prsty jedné ruky směrem nahoru skrz vodorovně natažené prsty druhé ruky.)

     „Na vaší vnější straně je lýko. To je část stromu, která přenáší potravu vytvořenou listy a rozvádí ji do ostatních částí stromu. Pojďte teď změnit své ruce v listy.“

     Hráči natáhnou paže směrem nahoru a ven, takže se jejich paže v oblasti zápěstí a předloktí překříží. Dlaně zůstanou volné, aby se mohly třepetat jako listy.

     „Až řeknu: ,Vyrábějte potravu,‘ zvedněte ruce a začněte třepetat listy a nasávat energii ze slunce. Tím budete vyrábět potravu. Až pak řeknu: ,Pošlete potravu dolů,‘ uděláte ,Húúú!‘. Ať je ten zvuk dlouhý a má klesavý tón. Zároveň přitom ohýbejte kolena do dřepu a svěste tělo a hlavu k zemi.

Pojďme si to zkusit.“

     Projděte se všemi skupinkami jednotlivé zvuky a pohyby v tomto pořadí: „Začněte srkat!“, „Vyrábějte potravu!“, „Přiveďte vodu nahoru!“ „Pošlete potravu dolů!“. Všimněte si, že kruh představující kambium a lýko vytváří potravu dřív, než bělové dřevo přivádí vodu vzhůru. A ať tito

účastníci zvednou paže a začnou třepetat dlaněmi-listy teprve tehdy, až řeknete: „Vyrábějte potravu,“ – jinak by je paže z dlouhého strnutí bolely.)

     Zbylým hráčům oznamte, že budou představovat kůru. Vyzvěte je, aby udělali kruh okolo celého stromu a otočili se tváří ven z kruhu. Řekněte jim: „Jste kůra. Před jakým nebezpečím strom chráníte?“

     Když nebudou vědět, můžete jim napovědět, že před ohněm, hmyzem, extrémními změnami teploty a malými dětmi s kapesními nožíky. Vysvětlete jim, jakým způsobem budou strom chránit: „Zvedněte paže, jako když se blokuje v ragby – vystrčte lokty do stran a pěsti dejte před hrudník.

(Pauza.) Slyšíte ten vysoký zvuk? To se k vám blíží nerudný a hladový kůrovec. Zkusím ho zastavit. Jestli se nevrátím, budete ho muset zastavit sami.“

     Schovejte se na okamžik za strom a pak se vraťte v roli kůrovce. Přehnanými gesty ho znázorněte – můžete se mračit, místo tykadel si dát větve a kroutit hlavou ze strany na stranu. Když se přiblížíte ke stromu, zamiřte na něj tykadly a čumákem. Začnete strom obcházet a dělejte, že se snažíte proniknout skrz jeho ochrannou vrstvu. Lidé, kteří hrají kůru, by se vám v tom měli snažit zabránit.

     Zatímco budete chodit okolo stromu, připomeňte jednotlivým skupinkám jejich činnosti. Projděte celý postup třikrát nebo čtyřikrát. Povely jdou za sebou takto:

     „Jádro, postav se silně a vzpřímeně!“ „Kůro, buď pevná!“ (pouze poprvé)

     1. „Kořeny, začněte srkat!“

     2. „Listy, vyrábějte potravu!“

     3. „Bělové dřevo, přiveď vodu vzhůru!“

     4. „Lýko, pošli potravu dolů!“

Po prvním cyklu už pouze volejte jednotlivé příkazy, aniž byste zmiňovali názvy částí, které je mají provádět. Až skončíte, ať si hráči plácnou na znamení úspěchu, že vytvořili tak skvěle fungující strom. A pomozte kořenům vstát!


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Objevujeme přírodu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Joseph Cornell

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Kooperace a kompetice
  • Základní vzdělávání
  • Environmentální výchova
  • Základní podmínky života