Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > 300 her pro děti s autismem: Rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností
Odborný článek

300 her pro děti s autismem: Rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností

28. 11. 2012 Speciální vzdělávání
Autor
Simone Griffin, Dianne Sandler

Anotace

Kniha nakladatelství Portál, s. r. o.nabízí nápady, jak využít každodenní činnosti k rozvíjení komunikačních schopností dítěte s autismem. Inspiraci v ní mohou najít i speciální pedagogové, kteří pracují s dětmi s mentálním postižením.

VAŠE DÍTĚ A AUTISMUS

Termín autismus používáme v této knize pro všechny poruchy autistického spektra.

Oblasti postižení

Možná že znáte tři charakteristické oblasti postižení:

 • potíže s verbální i neverbální komunikací;
 • obtíže v sociální interakci;
 • repetitivní vzorce chování a úzký okruh zájmů.

Kombinace postižení v těchto třech oblastech tvoří základ problémů rozvoje komunikačních dovedností u dětí s autismem. Ovšem někdy můžete určitých charakteristických nedostatků dětí s autismem využít ve svůj prospěch. Například vaše dítě má extrémní zájem o určité věci a to může být ohromná síla, protože jestli se trefíte do jeho zájmů, pak jste našli silnou motivaci, aby dítě s vámi komunikovalo.

SMYSLOVÉ PREFERENCE VAŠEHO DÍTĚTE

Všichni z nás v našem každodenním životě přijímáme, hodnotíme a zpracováváme smyslové podněty. Máme pět hlavních smyslů: hmat, sluch, zrak, čich a chuť, které nám pomáhají slyšet zvonek přijíždějícího kola, vnímat závan větru z otevřených dveří, cítit vůni kávy na plotně. (Jsou to naše základní smysly!) Jsou tu však ještě proprioceptivní a vestibulární smysly, jež nám zprostředkují informace o našem pohybu, jakou rychlostí se pohybujeme, jaký tlak působí na naše tělo a kde se nacházíme vzhledem k okolnímu světu.

Většina z nás tyto informace vnímá, analyzuje si je a organizuje podle jejich důležitosti. Někteří lidé s autismem mají se zpracováváním smyslových podnětů potíže, jsou buď hypocitliví, nebo hypercitliví, což má samozřejmě velký dopad na jejich aktivitu a na ovládání jejich chování. Když si odpovíte na následující otázky, budete mít možná lepší přehled o smyslových preferencích svého dítěte.

Hypercitlivé děti se mohou projevovat následujícím způsobem:

 • stresují je určité zvuky, vadí jim velký hluk;
 • jsou citlivé na ostré světlo nebo na určité barvy;
 • mají odpor k některým chutím či vůním;
 • bojí se výšek nebo chůze na nerovném povrchu;
 • nesnáší na kůži doteky určitých materiálů;
 • snadno se polekají;
 • je pro ně nepříjemná blízkost lidí.

Hypocitlivé děti se mohou projevovat následujícím způsobem:

 • nereagují na hlasitý či nečekaný zvuk;
 • mají vysoký práh bolesti a nereagují, když do nich někdo vrazí nebo je uhodí;
 • neuvědomují si lidi a věci kolem sebe;
 • nereagují na neobvyklé chutě a vůně (nebo vyhledávají ostré chutě a vůně);
 • nereagují na ostré světlo a horké předměty;
 • reagují na dění kolem sebe se zpožděním.

Jestliže znáte smyslové preference a potřeby svého dítěte, pak mu lépe uspořádáte prostředí a vyberete správný typ činností, aby dítě mělo dobrou náladu, chuť zažít legraci, reagovat a komunikovat s vámi.

POZNAMENEJTE SI

Děti s autismem mohou mít také potíže s učením, které ovlivní jejich porozumění a schopnost učit se nové věci. Znát unikátní profil silných stránek a potřeb svého dítěte je pro vás velmi důležité, abyste vybírali aktivity na správné úrovni. Promluvte si s odborníky, kteří se věnují vašemu dítěti, a vyžádejte si další informace a podporu. Jestliže máte problém určit smyslové preference a potřeby svého dítěte, obraťte se na psychologa, jenž má zkušenosti s diagnostikou poruch autistického spektra.

HROU VYTVÁŘÍME PŘÍLEŽITOSTI KE KOMUNIKACI BĚHEM CELÉHO DNE

V knize najdete tři stovky her a inspirací pro společné činnosti, které si můžete užívat se svým dítětem. Hry, které jsou v knize zařazeny, slouží především k rozvoji komunikace a jsou označeny symbolem ◌. Porucha autistického spektra, kterou vaše dítě má, s sebou nese obtíže s komunikací. Děti s autismem komunikují na různé úrovni: některé mluví, jiné používají znaky, další se vyjadřují pomocí obrázků a některé si vezmou věc, kterou chtějí, nebo na ni ukazují. Pro vás je důležité znát úroveň komunikačních dovedností svého dítěte a vědět, jak mu pomáhat. V této knize není možné popsat všechny vynikající strategie, které pomáhají rozvíjet komunikaci dětí s autismem. Je výhodné hovořit pravidelně s učitelem a logopedem, abyste případné problémy řešili společně, a rozvíjeli tak komunikaci vašeho dítěte v co největší míře.

Naším cílem je pomoci vám najít motivaci dítěte, aby s vámi chtělo komunikovat po celý den. Během dne máte nesmírně mnoho příležitostí vytvořit pro své dítě takové situace, při kterých se rozvíjejí jeho komunikační dovednosti. Budete-li přemýšlet, pak jistě najdete možnost upravit prostředí tak, aby vaše dítě mělo co nejvíce možností komunikovat. Možná přijdete na to, že často propásnete vhodnou příležitost ke komunikaci tím, že předem víte, co si dítě přeje. Například dítě jde do kuchyně a dívá se na lednici a vy řeknete: „Ty chceš limonádu, viď.“ V tomto případě jste odhadli, co si dítě přeje, a dali jste mu limonádu, aniž bylo dítě nuceno komunikovat kromě pohledu na lednici. V následující části knihy uvádíme způsoby, jak vytvářet pro vaše dítě příležitosti k procvičování komunikačních dovedností.

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

Mimo dosah

Jestliže se vaše dítě rádo dívá na nějaký film, položte DVD s tímto filmem tak vysoko, aby na něj dítě nedosáhlo. Pak s vámi bude muset nějakým způsobem komunikovat, aby dostalo to, co chce. Nemůže prostě DVD vzít a pustit si ho. Musí na něj ukázat nebo použít obrázek či vyjádřit své přání slovy.

Krabice a nádoby

Pokud má vaše dítě rádo například nějaké ovoce (hroznové víno) a má možnost jít do kuchyně a kdykoli si je vzít, dejte oblíbený pamlsek do krabice z umělé hmoty s pevným víkem. Dítě bude nuceno požádat vás o pomoc, pokud se bude chtít k pamlsku dostat.

Motivující hračky, které jsou natolik náročné, že je dítě nedokáže samo používat

Jestliže dítě nedokáže používat samo některé oblíbené hračky (bublifuk, otáčivé předměty, zvukové hračky apod.), zkuste předtím, než hračku uvedete do chodu, udělat krátkou pauzu a počkat, až vám dítě jakýmkoli způsobem naznačí, že potřebuje vaši pomoc.

Jeden chybí

Při některých každodenních činnostech, jako je oblékání, zapomeňte záměrně připravit dítěti jednu součást oblečení. Dítě zjistí, že mu něco chybí, a bude muset o chybějící prvek požádat.

Jedno po druhém

Pokud má vaše dítě rádo koláč, rádo si hraje s kuličkami nebo ho baví kreslený seriál, tyto věci mu nedávejte najednou, aby o další věc muselo požádat. Postup můžete několikrát zopakovat a vytvořit tak celou řadu příležitostí ke komunikaci.

Nabídněte dítěti neoblíbenou věc, aby muselo použít slůvko „ne“

Aby se vaše dítě naučilo používat vhodně slůvko „ne“, nabídněte mu něco, co určitě nemá rádo. Můžete využít čas jídla a zeptat se, jestli chce fazolky, které nejí, nebo mu nabídnout takové DVD, o němž víte, že ho nebaví.

Udělejte něco nečekaného či neobvyklého

Při koupání dítěte můžete požádat druhé dítě, aby vlezlo do vany v ponožkách. Taková situace vytvoří příležitost pro vás i vaše dítě komentovat tu „pošetilou“ věc.

Schovaná věc

Jestliže vaše dítě jí hranolky vždy s kečupem a je zvyklé si pro něj chodit do lednice, pak kečup schovejte, aby dítě o něj muselo požádat.

Mlčení

Místo abyste se dítěte zeptali, co chce k jídlu, postavte se v kuchyni před lednici nebo skříňku s jídlem a mlčte. Je-li dítě opravdu hladové, musí vám naznačit, že chce jíst nebo pít.

Nabídka jiné věci

Pokud vaše dítě rádo nosí jen určitý druh oblečení, například stejné pyžamo, když jde do postele, pak mu nabídněte jiný typ pyžama (třeba se stejnou vyšitou postavičkou).

Tvořivá „hloupost“ (záměrné chyby)

Můžete schválně předstírat, že něco nevíte, nebo „náhodou“ udělat chybu. Ve skutečnosti uděláte něco, co pravděpodobně vyvolá reakci dítěte. Taková situace může povzbudit vaše dítě, aby s vámi více komunikovalo, například tím, že vás požádá o něco či vám sdělí, že něco není v pořádku, nebo vám řekne, jak to máte udělat správně. Můžete třeba předstírat, že si chcete obout dětské boty, a čekat na reakci dítěte. Můžete předstírat, že odemykáte dveře tužkou, a držet v druhé ruce klíče. Dítě vám pak řekne, co je špatně a jak to máte udělat dobře.

Využijte situací, kdy se něco přihodí

Jestliže si vaše dítě rozbije koleno a teče mu krev, pak se ho zeptejte, jakou barvu by měla mít náplast.

Možnost výběru

Namísto toho, abyste dítěti dali obvyklý nápoj (jablečný džus), vytvořte příležitost ke komunikaci tím, že mu nabídnete výběr: „Chceš jablečný džus, nebo kakao?“ Uvědomte si, že děti při tomto výběru nemusí být schopny odpovědět slovně. Proto držte oba prvky výběru před nimi, aby mohly na vybranou věc ukázat nebo si ji vzít.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace 300 her pro děti s autismem.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Simone Griffin, Dianne Sandler

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

Speciální vzdělávací potřeby