Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Bezbariérová výuka jazyků
Odborný článek

Bezbariérová výuka jazyků

15. 10. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Dagmar Rýdlová

Anotace

Speciální program pomáhá při výuce angličtiny běžné populaci i dětem s dyslexií. Je vhodný pro školní výuku i domácí přípravu. Je využitelný také pro výuku dalších cizích jazyků. Program může používat každý učitel samostatně, učitelé také mohou na webové knihovně společně sdílet vytvořené soubory s různým zaměřením. Za velikou pomoc učitelům, dětem i jejich rodičům považujeme adaptaci aktuálně používaných jazykových učebnic do bezbariérové formy. Od října 2012 je tento program podporovaný také portálem RVP.

Jazyky bez bariér – to je způsob jazykové výuky, kdy počítačový program Jazyky bez bariér pomáhá zmenšovat potíže dyslektiků se sluchovým a zrakovým vnímáním mluvené a psané řeči. Zlepšuje tedy možnost soustředit se i učit se.

Bezbariérové učebnice

Ve školních třídách jsou začleněni žáci s různým stupněm znalostí i předpokladů, včetně dětí s dyslexií. Společnost i rodiče očekávají, že škola bude rozvíjet potenciál dětí s ohledem na individuální dispozice každého dítěte. K tomu učitelé potřebují odpovídající pomůcky, které pomohou uspokojit potřeby jak žáků nadaných, tak žáků se specifickými výukovými poruchami. Proto jsou tu Jazyky bez bariér – program zahrnující běžné i speciální výukové metody pro většinovou populaci i pro menšinu s dyslexií. Je koncipován pro evropskou jazykovou rozmanitost a umožňuje mj. snadnou výměnu obsahu např. prostřednictvím elektronické pošty. Velkou výhodou Jazyků bez bariér je možnost vkládat do výukového programu jakoukoliv látku – původní učivo nebo již hotové učebnice. Program tak může sloužit jednak jako tvůrčí nástroj umožňující výuku jazyků aktivním zábavným způsobem a dále jako užitečná pomůcka doplňující a rozšiřující možnosti klasické učebnice.

Soubory JBB

Program Jazyky bez bariér pracuje se soubory JBB, ve kterých je uložena konkrétní látka k výuce. Tyto soubory si může uživatel vytvářet sám, pomocí editoru, který je součástí plné verze programu, nebo si může stáhnout soubory, které vytvořil někdo jiný. K tomu slouží knihovna souborů JBB na tomto webu. Soubory si mohou uživatelé volně vyměňovat i mezi sebou, třeba e-mailem. Řada škol už tuto možnost využívá, a výukových materiálů tak stále přibývá.

SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., již začalo vydávat některé svoje jazykové učebnice nejen v tištěné podobě, ale i elektronicky v souborech JBB. K dispozici jsou již učebnice angličtiny pro 3., 4. a 5. ročník základních škol. Program Jazyky bez bariér tak může dobře pomoci při výuce z těchto učebnic.

Prohlížeč / browser

Speciální prohlížeč (browser) Jazyků bez bariér umožňuje vloženou řeč slyšet, číst a dokonce i prakticky osahávat prostřednictvím čtyř metodických her. Pro většinu populace je to atraktivní multimediální výukové a komunikační médium.

Pro menšinu s dyslexií je to důležitý pomocník pro kompenzaci potíží se zrakovou a sluchovou percepcí. Zajišťuje zrakovou, sluchovou a významovou koordinaci a podporuje pravolevou orientaci a zrakovou a sluchovou analýzu, syntézu, rozlišování a paměť.

Jak to konkrétně funguje, můžete vidět ve videoprůvodci.

Plnič / editor

Jednoduchý plnič (editor) Jazyků bez bariér umožňuje vytvářet soubory JBB a vkládat do nich slova a věty s obrázky a mluvenou a psanou řeč v češtině a cizích jazycích. Umožňuje vytvářet struktury typu – učebnice, lekce, slovní zásoba a cvičení. Hotové učebnice je možné elektronicky poskytnout žákům např. i k domácí přípravě. 

Jak to konkrétně funguje, můžete vidět v našem videoprůvodci.

Hlavní výhody Jazyků bez bariér:

  • možnost pracovat s jakoukoli učebnicí
  • motivace k neustálému zlepšování
  • využití pro školní výuku i domácí přípravu
  • zajištění zrakové, sluchové a významové koordinace
  • podpora zrakové a sluchové analýzy a syntézy
  • možnost častého opakování učiva efektivní a zábavnou formou
  • možnost vytváření a výměny elektronických učebnic s ostatními uživateli
  • jednoduchá a intuitivní obsluha
  • metodická podpora na internetu

Praktické rady Heleny, učitelky anglického jazyka

Angličtinu učím 12 let na I. a II. stupni základní školy. Počítače k výuce angličtiny běžně k dispozici nemáme, ale mohu si rezervovat počítačovou učebnu, kde má pak každý žák svůj počítač, sluchátka a mikrofon. Program Jazyky bez bariér mám ráda a zde nabízím své zkušenosti kolegyním a kolegům, kteří program ještě nepoužívají.

1. Slovíčka a cvičení z učebnic

V první řadě JBB nabízí širokou škálu „ready made“ slovíček z učebnic angličtiny pro první i druhý stupeň. Stačí se jen podívat do kategorie adaptované učivo a vybrat si tu správnou učebnici.

2. Zaměření na témata a gramatiku

Za druhé je tu obrovské množství vytvořených souborů na různá témata a probíranou gramatiku. To se dá velmi dobře propojovat s aktuálním obsahem vyučovacích hodin. Žákům s dyslexií je tak možné zpřístupnit probírané učivo. Je potřeba pro žáky vybrat konkrétní soubor.

3. Projektové a významné dny

Za třetí je tu možnost využití JBB na projektové dny nebo významné dny, které na školách získávají stále větší popularitu.

4. Procvičování poslechu a výslovnosti

Za čtvrté tu najdeme soubory, které slouží k procvičování podobné výslovnosti.

5. Tvoříme soubory zábavné i užitečné

V neposlední řadě editor v programu JBB umožňuje vytvářet spoustu zábavných souborů.

6. Třešničkou na dortu jsou žákovské konference

Třešničkou na dortu jsou pak žákovské konference, které umožňují žákům prezentovat jejich práci. Zatím poslední konference proběhla v listopadu 2011 v Praze 6.
 

Reakce uživatelů

„Práce s počítačem je pro dnešní děti přirozená. V programu Jazyky bez bariér se dokáží velmi rychle orientovat a tvořivá práce s vynaložením vlastní invence a zapojením více smyslů je baví – bez ohledu na jazykovou vyspělost a dispozice.“

Věra Poláchová
učitelka angličtiny na ZŠ Velká Bíteš

„Program Jazyky bez bariér představuje po stránce metodického zpracování výukový materiál úžasné invence a vysoké pedagogické a psychologické hodnoty.“

Doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
Ústav anglistiky a amerikanistiky FF UK Praha

Zpětná vazba od maminky, která má dceru s dyslexií

Dobrý den paní Rýdlová,
velmi děkuji za licenci k programu. Je vidět, že víte, jaký to je někdy problém, aby se dyslektické dítě naučilo cizí jazyk. Je to běh na dlouhou trať a taková pomůcka se na této cestě velmi hodí.
Přeji hezký večer, a ať se Vám práce daří... ocení to nejenom děti :-)
I. J.


Program je vhodný i pro většinovou populaci. Chcete-li názorné ukázky, podívejte se do rubriky naše videa na stránkách www.jazyky-bez-barier.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.