Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Program Extra třída vybízí žáky k iniciativě
Odborný článek

Program Extra třída vybízí žáky k iniciativě

1. 10. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Silvie Pýchová

Anotace

Program Extra třída je určen žákům 7. - 9. ročníků ZŠ (a odpovídajících ročníků gymnázií). Tento program usiluje o zapojení žáků do života místních komunit. Extra třídy jsou třídy, které připraví a zrealizují projekt, jehož prostřednictvím žáci pozitivně ovlivní život v místě, kde se nachází jejich škola.

Mají žáci posledních ročníků ZŠ možnost v rámci výuky uskutečňovat své nápady? Nový program Extra třída (www.extratrida.cz) to umožňuje. Přichází s ním obecně prospěšná společnost EDUin v partnerství s Nadačním fondem Tesco. Padesát tříd (7. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) má šanci jednou ročně získat grant až 30 tisíc Kč na realizaci projektového záměru, u něhož se očekává, že bude mít pozitivní dopad na komunitní rozvoj. Může se jednat o projekty, jejichž náplní je uspořádání nějaké akce pro místní komunitu, nebo proměna vzhledu obce či městské čtvrti. Ať už žáci připraví představení pro místní občany nebo se rozhodnou vysadit okrasné záhony, důležité je, aby si vytvářeli vztah k místu, kam chodí do školy. Program je vede k přemýšlení o potřebách lidí, kteří v daném místě žijí, učí je organizovat si svou práci a jít jako tým za společným cílem.

Dvanácti kroky přípravy a realizace projektu provází žáky jejich učitel, který je v programu nazýván patronem. Patron má k dispozici zpracovanou metodiku obsahující pracovní listy pro žáky. Jeho role spočívá ve vytváření podmínek pro projektové činnosti a v koordinaci aktivit. Obsah a směřování projektu je záležitostí rozhodnutí samotných žáků, patron má ovšem „právo veta“, protože je garantem kvality výstupů publikovaných na webu programu. To znamená, že když není s výsledky projektových prací žáků spokojen, může jim je vrátit k dopracování. Průběžné výsledky své práce umisťují žáci do online projektové kanceláře a ve chvíli, kdy mají přípravnou fázi projektu hotovou (10 kroků), publikují projektový záměr na webových stránkách programu Extra třída.

Kromě toho, že mají žáci projekt kvalitně připravit a uskutečnit, je jejich úkolem také zajistit projektu dostatečnou publicitu. Motivací by jim mělo být, že když se bude o jejich projektu vědět, mají větší naději, že zaujmou členy místní komunity, kteří mohou jejich iniciativu odměnit např. formou individuálního dárcovství. Výtěžek z individuálních darů mohou žáci využít např. na školní výlet, nákup vybavení učebny apod.

Program Extra třída navazuje na projekt Rodiče vítáni, ve kterém mohou školy požádat o stejnojmenný certifikát (www.rodicevitani.cz). Pokud je škola otevřená spolupráci s rodiči, může si o značku Rodiče zažádat. Splní-li stanovená kritéria, nic jí nebrání v tom zapojit se i do programu Extra třída. S programem Extra třída nebudou nápady jejích žáků zůstávat jen ve škole!

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Silvie Pýchová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.