Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Zážitkově pedagogické učení: Kritéria výběru a přípravy pedagogů
Odborný článek

Zážitkově pedagogické učení: Kritéria výběru a přípravy pedagogů

21. 6. 2012 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Radek Hanuš
Spoluautor
Lenka Chytilová

Anotace

Publikace Zážitkově pedagogické učení z nakladatelství Grada poslouží především jako metodicko-praktický materiál všem pedagogickým pracovníkům zajímajícím se o zážitkovou pedagogiku. Čeští autoři Radek Hanuš a Lenka Chytilová vycházejí zejména z vlastní zkušenosti a předkládají koncept postavený na reflexi nejlepších českých tradic výchovy v přírodě a vlastního českého zdroje zážitkové pedagogiky, Prázdninové školy Lipnice. Objasňují pojmy projektování, dramaturgie, programové oblasti, hry a prostředky. Kniha také přináší mnoho praktických příkladů a inspirací z úspěšně realizovaných projektů v přírodě.

„Přátelství je schopen ten, komu lidé neznechutili člověka, kdo věří a ví, že se v davu vyskytují velkorysí lidé, svrchovaní duchové a dobrá srdce, ten kdo se neunaví jejich hledáním a miluje je ještě dříve, nežli je našel.“
P. Bornard

Pro takto zaměřenou a pojatou výchovu nevystačíme s tradičními obsahy přípravy pedagogů (učitelů, vedoucích, instruktorů). Musíme pečlivě zvažovat, které oblasti se svými poznatky jsou klíčové pro zážitkově působícího pedagoga. Na následujícím obrázku je znázorněn model vzdělávání zážitkového pedagoga působícího v projektech přírodní výchovy. Celé jeho vzdělávání stojí na třech oblastech: „znalosti o člověku“, „znalosti organizační“ a „znalosti programové“. Každá tato oblast má několik složek.

Organizační oblast:

  • manažerská – předpokládá znalosti a schopnosti organizační, ekonomické,
  • projektová – znalost zásad a principů pro tvorbu dramaturgií k různým cílům,
  • public relations – umění úspěšně komunikovat, osvětlovat cíle, smysl své činnosti veřejnosti, klientům, odborníkům

Znalosti o člověku:

  • pedagogická – znalost zásad, metod, principů a dovedností výchovných a vzdělávacích,
  • psychologická – znalosti o procesech učení, emoční inteligenci, motivaci a potřebách, skupinová dynamika,
  • medicínská – znalosti fyziologické, anatomické, zdravá výživa, vztah zátěže a věku.

Programová oblast:

  • hra – znalost metod uvádění her a programů, tvorba zásobníku her postihujících rozvoj schopnosti,
  • sporty a cvičení – znalost širokého spektra přírodních sportů, jejich pravidel, metodiky a bezpečnostních norem,
  • prostředky – znalost dalších prostředků přírodní výchovy a zážitkově pedagogických přístupů.

V té souvislosti si řekněme, že každý z pedagogických pracovníků má svůj jedinečný a neopakovatelný styl komunikace a styl řízení. Zážitkově pedagogické přístupy kladou na pedagoga nároky na znalosti a dovednosti v oblasti řízení. Ukažme si nyní model typologie stylu řízení v závislosti na velikosti prestiže (nízká – vysoká) a autority (malá – velká). Typologie stylu řízení – rozlišujeme řídící činnost podle toho, do jaké míry pedagog usiluje o prestiž (být oblíbený) a do jaké míry o autoritu (mít moc). Ukazuje se, že typologie je těsně spjata s typy temperamentů.

Styly řízení jsou naučenými rolemi, avšak jejich projevy jsou omezeny temperamentem, a to tím jednoznačněji, čím je temperament vyhraněnější (Holec, Holeyšovský, Smékal).

Předpoklady efektivního vedení mají tři dimenze – znalost problematiky, interpersonální schopnosti, koncepční a analytické schopnosti. Současně existuje hraniční model několika možných pohledů na pedagoga z úhlu pohledu vnímání jeho osobnosti studenty. Pedagog v tomto pohledu může být jako charismatická osobnost, tedy člověk, který má dané vlastnosti pro dobré vedení a k tomu jakési kouzlo, jímž se mu daří působit na své okolí. V druhém pohledu je osobnost pedagoga činnostní, tedy postupně se učí vykonávat a zvládat činnosti vedení a řízení, současně si osvojuje penzum informací a poznatků. V třetím pohledu na osobnost pedagoga můžeme mluvit o kombinaci předchozích stylů. Pedagog má dané vlastnosti pro vedení a řízení a současně je rozvíjí postupným praktickým působením a teoretickým vzděláváním za spolupůsobení osobitého kouzla jedince.

Přehled a test nejdůležitějších předpokladů pro vedoucí úroveň řízení

Instrukce: U každé položky se zamyslete a zkuste si sami co nejpravdivěji odpovědět, nevynechejte žádnou položku. Domníváte-li se, že uvedenou vlastnost máte, udělejte si křížek v sloupečku „mám“. Nevíte-li, či jste-li přesvědčeni, že danou vlastnost nemáte, umístěte křížek do sloupce „nevím“ nebo „nemám“. Pokuste se být k sobě co nejvíce upřímní.

 

Mám

Nevím

Nemám

Schopnost rozhodovat

 

 

 

Umění vést

 

 

 

Integrita – stabilní odolná osobnost

 

 

 

Nadšení pro práci

 

 

 

Představivost

 

 

 

Ochota usilovně pracovat

 

 

 

Analytické schopnosti

 

 

 

Pochopení pro druhé

 

 

 

Schopnost „vyhmátnout“ příležitosti

 

 

 

Schopnost řešit nepříjemné situace

 

 

 

Schopnost rychle se přizpůsobovat změnám

 

 

 

Ochota brát na sebe riziko

 

 

 

Podnikavost

 

 

 

Schopnost jasně se vyjadřovat

 

 

 

Bystrost

 

 

 

Schopnost efektivního řešení administrativních otázek

 

 

 

Objektivnost

 

 

 

Schopnost „vytrvat“

 

 

 

Ochota pracovat dlouho přesčas

 

 

 

Ambicióznost

 

 

 

Soustředěnost na jeden cíl

 

 

 

Schopnost srozumitelného písemného projevu

 

 

 

Zvědavost

 

 

 

Nadání pro práci s čísly

 

 

 

Schopnost abstraktního myšlení

 

 

 

Na závěr si sečtěte počet zakřížkovaných položek v jednotlivých sloupcích. Podívejte se na konečné číslo v sloupci „mám“.

Pokud počet vámi označených odpovědí je v rozmezí 19–25, dá se o vás říci, že máte velmi dobré a kvalitní předpoklady pro vedení a řízení projektů (nebo si to alespoň o sobě myslíte).

Pokud počet vámi označených odpovědí je v rozmezí 13–18, dá se o vás říci, že máte dobré předpoklady pro vedení a řízení projektů.

Pokud počet vámi označených odpovědí je v rozmezí 0–12, sami o sobě se domníváte, že nemáte příliš velké předpoklady pro vedení a řízení projektů. To ovšem neznamená, že byste časem ony doporučené vlastnosti nemohli vypěstovat, získat a rozvinout. Naopak toto malé zamyšlení vás může motivovat k sebevzdělávání a sebezdokonalování s cílem rozvinout a doplnit repertoár svých vlastností, vědomostí a dovedností.

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Grada z publikace Zážitkově pedagogické učení

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Radek Hanuš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Pedagogika