Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Možnosti integrace dětí s mentálním postižením
Odborný článek

Možnosti integrace dětí s mentálním postižením

19. 9. 2007 Speciální vzdělávání
Autor
Libuše Lžičařová

Anotace

Základní a Mateřská škola Raspenava před 10 lety integrovala pod svou střechu i žáky, jejichž vzdělávání probíhá podle vzdělávacích programů Zvláštní škola a Pomocná škola. Počáteční rozpaky raspenavské veřejnosti jsou již dávnou minulostí. Dnes můžeme říci, že spolu žijeme, učíme se i pracujeme. Společné sportovní hry, kulturní vystoupení, výtvarné dílny, výstavy, projektové dny, projektová vyučování nebo pouze úsměv či podaná ruka dokáží do jisté míry kultivovat a obohatit všechny zúčastněné. Malou ukázkou může být i tento příspěvek.

Do projektu zaměřeného na environmentální výchovu s názvem Co nám dřevo a hlína poví, podpořeného Grantovým fondem Libereckého kraje, byli zapojeni žáci ze tříd základní školy, praktické školy a speciální školy Raspenava v rámci přírodovědných předmětů, pracovního vyučování a výtvarné výchovy. Na projektu se podílely i děti pracující v řezbářském a keramickém kroužku (příloha č. 1).

Cílovým zaměřením projektu bylo dovést žáky k hlubšímu vnímání vztahů a souvislostí mezi činnostmi lidí, životním prostředím a přírodou, prakticky je seznámit se starými řemesly (keramik, hrnčíř, řezbář), umožnit jim poznání hodnoty lidské práce. Práce, která se neobejde bez surovin vytěžených v přírodě (hlína, dřevo), šikovných lidských rukou a odborných znalostí. Proto se staly součástí projektu nejen výtvarné aktivity v dílnách, ale i poznávací vycházky do přírody, sběr přírodnin, pozorování, třídění, získávání nových poznatků. Žáci si tak uvědomovali jedinečnost a neopakovatelnost přírody, její úzké sepětí s životem lidí i potřebu její ochrany. Dozvěděli se o léčivých účincích některých rostlin. Přesvědčili se, jak dokáží necitlivé zásahy člověka (těžba dřeva, výsadba monokultur, popílkové spady, kyselé deště, černé skládky) přírodě uškodit a porušit její rovnováhu (přemnožení lesních škůdců, úhyn živočichů i vegetace).

Co nám povídá hlína?

Hlína vypráví o přírodě. Zachycuje přesné tvary otisknutých přírodnin, vypovídá o šikovnosti keramiků, sochařů a hrnčířů. Žáci dostali možnost pracovat s keramickou hlínou, seznámit se s různými technikami jejího zpracování. Poznali, kolik práce a úsilí se skrývá v každém hotovém výrobku.

Co nám povídá dřevo?

Dřevo také vypráví o přírodě. Vypovídá o stromu, ze kterého pochází, o člověku, který mu dal současný tvar, o desítkách hodin práce, která tomuto tvaru předcházela. Výsledkem půlročního snažení všech zúčastněných se stala výstava, instalovaná pod názvem Co nám dřevo a hlína poví v Městské knihovně Turnov. Výstava se stala i prezentací týmové spolupráce a přirozené integrace dětí s mentálním postižením, jejichž výtvarné práce vdechly této výstavě osobité kouzlo. Vytvářeli jsme ji s nadějí, že bude příjemným zastavením a zamyšlením nad hodnotami, které stojí za to rozvíjet, opatrovat i chránit. Příznivý ohlas veřejnosti naše očekávání nezklamal (Příloha č. 1 - foto č. 18, 19, 20).

Příloha č. 1 - Výstup z projektu - fotogalerie

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Libuše Lžičařová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.