Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Zkušenosti ze zahraniční stáže v oboru mechanizace a služby
Odborný článek

Zkušenosti ze zahraniční stáže v oboru mechanizace a služby

25. 5. 2012 Odborné vzdělávání
Autor
Petr Hájek

Anotace

Realizace odborné praxe žáků maturitního oboru 41-45-M/001 Mechanizace a služby ve slovenské střední odborné škole ve Zlatých Moravcích.

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery

Škola: SOŠ a SOU Podbořany, Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany

Kontext

Naše SOŠ a SOU Podbořany využila možností projektu Leonardo da Vinci pro zajištění praktického vyučování žáků 4. ročníku maturitního oboru mechanizace v zahraniční škole, konkrétně na Slovensku.

Cíle

  • zajištění odborné praxe dle učebních osnov;
  • orientace a samostatné jednání v cizím prostředí;
  • poznání kultury a historie jiného státu;
  • získání nových odborných poznatků ve vzdělávání.

Realizace

Naše škola v rámci projektu Leonardo da Vinci využila již třikrát zahraniční stáže v SOŠ ve Zlatých Moravcích na Slovensku jako formy odborné praxe. Této stáže se zúčastnili žáci studijního oboru Mechanizace a služby. Jedná se o žáky 4. ročníků z naší školy. Tato zahraniční škola je svou skladbou studijních a učebních oborů obdobná jako naše škola v Podbořanech.

Předpokládaný program v rámci návštěvy

1. Příjezd do zahraniční školy, ubytování, pracovní schůzka, upřesnění plánu.

2. Pracovní dny:

- příjezd na pracoviště (dílny)

pracovní doba od 7,00–14,30 hod.

rozdělení do pracovních skupin, práce na dílnách a pracovištích

- mimopracovní doba:

prohlídka hostitelské školy a školních zařízení, kulturní a sportovní aktivity, prohlídka města, exkurze do zemědělské farmy, prohlídka obce Topolčianky, návštěva zubří a dančí obory, Arboretum Mlyňany, exkurze do Vinařských závodů Topolčianky.

3. Mimopracovní dny:

návštěva Bratislavy, sportovní den na stadionu FC VION, rekreační středisko Donovaly, turistické výlety po okolí.

Jedná se především o odbornou praxi na této škole, ale dochází díky stáži i k využívání znalostí v dalších vyučovacích předmětech (občanský a společenskovědní základ, ekonomika, dějepis, zeměpis). Možnosti projektu využívá každý rok 8 žáků, kteří se  zúčastňují odborné praxe se žáky slovenské školy na jejich pracovištích.

Střední odborná škola ve Zlatých Moravcích má obdobnou skladbu studijních a učebních oborů jako naše SOŠ a SOU v Podbořanech. Náš kolektiv žáků je v rámci praxe rozdělen po dvou až třech a žáci jsou přiřazeni ke skupině učitele praxe, kde se po dobu návštěvy jak po teoretické, tak i praktické stránce vzdělávají. Pracoviště jsou rozdělena na výuku diagnostiky, montáže a demontáže motorů, oprav náprav a jejich příslušenství.

Pracoviště pro výuku diagnostiky je vybaveno cvičnými modely motorů, kde se simuluje závada, ale i přímo v praxi se zde vyhledávají na vozidlech zákazníků závady dle diagnostiky z přístroje KTS-55O od firmy BOSCH. Na tomto pracovišti učitel seznámí žáka se stanovenou závadou na motorovém vozidle a stanoví postup opravy. Žáci pak pod jeho vedením provedou opravu. Při cvičné simulaci závady na modelu tyto práce vyhodnotí sami a stanoví si pracovní postup. Pedagog zde provádí jen kontrolu pracovního postupu a popřípadě poradí jak závadu řešit správným směrem. Tímto je vede k jejich samostatnosti a vlastní realizaci postupu opravy.

Na pracovištích pro výuku motorů a dalších součástí motorových vozidel se žáci učí základní stavbu motorů na příslušných modelech a složení karoserií a náprav motorových vozidel. Zde se teoretické znalosti ze stavby motorů proměňují v praktickou část a ve skupině rozebírají a skládají modely motorů a seznamují se s jejich činností.

Protože obor Mechanizace a služby patří mezi obory zemědělské, využívá se možností spřátelené školy a s dalšími žáky poznávají práci na školní vinici a v nedalekém Národním hřebčíně v Topolčiankách, obdobě našeho Národního hřebčína v Kladrubech. Na školních vinicích provádějí odbornou praxi i studijní obory agroturistika a učební obory vinař a opravář zemědělských strojů. Touto odbornou přípravou si naši žáci rozšiřují svůj obzor ve vlastním technickém oboru, který studují, a získají i přehled o rostlinné a živočišné výrobě. Důležité je pro žáky, že i v jiném prostředí a pod dohledem jiných učitelů praxe, kteří je vedou v době jejich výuky v zahraničí, musí ukázat svoje přednosti, znalosti a zručnost z daného oboru.

Dalším kladem je seznámení se s místním prostředím, mentalitou a zvyky v zemi, kde jsou na návštěvě. Ve volném čase se seznamují s historii země a městem, v kterém absolvují svou praxi. Seznamují se i s měnou a porovnávají ekonomickou stránku obou zemí. Velkou výhodou je, že existuje minimální jazyková bariera a výklad může být veden v místním jazyce.

Tento příklad dobré praxe byl aplikován již potřetí v rámci projektu Leonardo da Vinci.

Hlavním předpokladem je dobře zpracovaný projekt, podle kterého je možnost získat finanční prostředky na absolvování takto zajímavé a dobře připravené odborné výuky v zahraničí.

Cílem je zvládnutí odborné praxe v zahraničí, seznámení se s výukou v zahraničí a srovnání výuky v obou zemích.

Tato část je realizována jako čtrnáctidenní odborná praxe. Časový rozvrh je daný pro 4. ročníky oboru Mechanizace a služby. Dle školního vzdělávacího programu mají žáci absolvovat tuto část na odborných pracovištích.

Učitel praxe, který je v rámci stáže přítomen, provádí dohled a kontrolu svých žáků na jednotlivých pracovištích ve spolupráci s „domácím“ hlavním učitelem praxe. Pokud docházelo k jazykovému nedorozumění, vždy se vše vyřešilo ke spokojenosti všech přítomných.

Žáci si sami vyzkoušeli, že mohou být i bez dohledu rodičů a umějí se postarat sami o sebe. Využili všech možných dostupných prostředků k jejich vlastní výuce a rozšíření si svých znalostí z odborné praxe.

Hlavním přispěním je v rámci výuky vyzkoušení si praktických znalostí a dovedností získaných ve vlastním školském zařízení i na zahraniční stáži.

Velký význam má zahraniční stáž i pro pedagogy, neboť poznají jiné metody přípravy a zajištění výuky, technické vybavení, naváží nové kontakty, přivezou si nové zkušenosti se zajištěním praktického vyučování.

Výsledky

Stáže se zúčastnilo v roce 2010 osm žáků 4. ročníku oboru Mechanizace a služby a učitel odborné praxe. Předpokládaný učební i mimoučební plán byl splněn beze zbytku, velice zajímavé bylo pro žáky využití volného času k poznání místního prostředí a okolní krajiny i možnosti sportovního vyžití. Přínos pro všechny zúčastněné, včetně učitele praxe, lze hodnotit jako velice pozitivní.

 

Tento příklad dobré praxe je publikován ve sborníku Příklady dobré praxe SOŠ a SOU vydaném v rámci projektu Kurikulum S - podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání.

Odkaz na originální umístění tohoto článku naleznete zde. Další příklady dobré praxe naleznete zde.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petr Hájek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Příklady dobré praxe SOŠ a SOU.
Ostatní články seriálu:

Nutné pomůcky:

Všechny náklady byly hrazeny v rámci schváleného projektu. Doprava byla zajištěna vlastním dopravním prostředkem, ubytování v objektech hostitelské školy.

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně