Odborný článek

Škola čar a kouzel

29. 6. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Milada Fišerová

Anotace

Celý projekt se odehrál ve škole v přírodě, kde vedeme děti k tomu, aby se naučily chápat a vnímat krásu přírody a vytvořily si vztah k ochraně životního prostředí. Cílem bylo umožnit dětem maximální pobyt na čerstvém vzduchu; rozvíjet jejich pohybové aktivity, fyzické a duševní schopnosti, stejně tak svět fantazie a představivost. Posílit dětské sebevědomí tím, že obstojí v prostředí bez rodičů, tj. umět se o sebe postarat, řešit problémy. Posílit vztahy mezi dětmi samotnými, prohloubit jejich vzájemnou důvěru, jakož i k dospělým. Učit se týmové práci, radovat se z úspěchů druhých. Umět se dívat kolem sebe, obdivovat a vážit si přírody. Uvědomovat si, že i já svým chováním a jednáním mohu přispět k ochraně přírody.

Charakteristika a cíle integrovaného bloku

Celý projekt probíhal ve škole v přírodě, kde vedeme děti k tomu, aby se naučily chápat a vnímat krásu přírody a vytvořily si vztah k ochraně životního prostředí. Cílem bylo umožnit dětem maximální pobyt na čerstvém vzduchu; rozvíjet jejich pohybové aktivity, fyzické a duševní schopnosti, stejně tak svět fantazie a představivost. Posílit dětské sebevědomí tím, že obstojí v prostředí bez rodičů, tj. umět se o sebe postarat, řešit problémy. Posílit vztahy mezi dětmi samotnými, prohloubit jejich vzájemnou důvěru, jakož i k dospělým. Učit se týmové práci, radovat se z úspěchů druhých. Umět se dívat kolem sebe, obdivovat a vážit si přírody. Uvědomovat si, že i já svým chováním a jednáním mohu přispět k ochraně přírody.

Očekávané výstupy (kompetence)

Odhadovat své síly; řešit samostatně svoje problémy, na které stačím; poznat, že všemu se mohu naučit; dobrat se ke správnému výsledku v rámci celé skupiny; spolupracovat, spolupodílet se na společných rozhodnutích, přispívat k prospěchu celku; pochopit, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou; mít radost z úspěchu, ale umět se vyrovnat s neúspěchem; umět zvládnout své emoce; chápat, že nespravedlnost, ubližování, agresivita a násilí se nevyplácí; pochopit smysl pravidel společného soužití i pravidel při hrách a potřebu je zachovávat; poznat, že není jedno, v jakém prostřed žiji; poznat radost ze společných zážitků

Časový rozsah: 8 – 10 dnů

Věková skupina: 3 – 6 let

Jsme dvoutřídní, soukromá mateřská škola rodinného typu. Délka pobytu ve škole v přírodě je v našem případě 8 až 10 dní. Výběr dětí je daný jejich schopnostmi a ochotou strávit vymezený čas bez rodičů. Zpravidla se účastní 25 dětí + 4 učitelky, včetně zdravotnice.

PŘÍPRAVA

Hledání námětu

Velmi dobře víme, že jsou-li děti danou činností zaujaté, chtějí-li se jí spontánně zabývat, mají kladné citové prožitky a dokáží neuvěřitelné věci. To posiluje jejich sebevědomí, zažívají radost z úspěchu a dobře se vyrovnávají s odloučením od rodičů.


Harry Potter je příběh plný kouzel a fantazie, vypráví o přátelství a pomoci druhému, dobro zde vítězí nad zlem. I u našich dětí se v hovorech a hrách objevovaly postavy Hermiony, Rona, Harryho apod.

Výběr místa pobytu

Objekt a jeho okolí musí vytvořit ideální symbiózu s námětem - hřiště, les, louky, skály i dobré zázemí a ochotný personál.

Příprava dětí

Aby děti potlačily případné obavy a těšily se, je nutno je předem navnadit. Oznámíme jim, že byly přijaty do prvého ročníku Bradavické školy čar a kouzel a zároveň jsme rodičům předali zvací dopis obsahující seznam potřebných věcí s instrukcemi.

Ve dnech předcházejících odjezdu s dětmi sledujeme po po 15 minutách první díl filmu Harry Potter a Tajemná komnata. Poté si s nimi povídáme a rozebíráme děj.

Po shlédnutí filmu dětem vysvětlíme, že oni nebudou ani Potterové, ani Hermiony a Ronové, že nebudou hledat tajemnou komnatu a bojovat s Voldemortem., ale že jedou do školy čar a kouzel samy za sebe, budou navštěvovat jednotlivé předměty a učit se čarovat a kouzlit.

Kvůli hladkému ubytování proběhne rozdělení dětí do jednotlivých kolejí den před odjezdem, k čemuž, v duchu příběhu, poslouží kouzelný mluvící klobouk. Koleje ponesou jméno podle jmen učitelek (např. Milada - Milaspár, Monika - Monimor apod.). V případě možnosti je dobré zapojit i větší děti (9-11 let) coby prefekty. Děti dostanou pláště v barvě své koleje, prefekti jsou instruováni o svých povinnostech.

Příprava pomůcek a her

Každá učitelka představuje některého z učitelů, specialistu na určitý předmět, a tak si na něj připraví své pomůcky a hry. Příprava ostatních věcí se rozdělí.

Batikované pláště (červeně, modře, zeleně, žlutě), kouzelnické hůlky (30cm kulatina obtočená vyšívacími bavlnkami - každá hůlka byla jiná), mluvící klobouk, nakreslené pracovní listy pro deníčky, velké obrazy (namalované na plátno; budou umístěny na dveřích od pokojů), uháčkované pytlíčky na krk, malé bílé sovy (maskoty do pytlíčků vymodelované z hlíny) , testátor, je třeba připravit obchod a tisíc dalších drobností.

Obrazy fungují stejně jako v knize - při každém vstupu do pokoje vcházející vyřkne heslo. Hesla stanoví prefekti a ti také kontrolují dodržování tohoto pravidla. Děti podle obrazu snáze poznají svůj pokoj.

Na každý den připadá jeden pracovní list, kde je buď zachycena hra nebo činnost ten den realizovaná. Děti dostanou papírový pořadač a pak už jen vybarvují pracovní listy tak, jak jdou dny za sebou a zařazují si je. Po příjezdu domů pak mohou bez problémů rodičům popsat celý průběh školy v přírodě. Další funkce těchto pracovních listů spočívá v "přírodovém" kalendáři. Nevybarvené pracovní listy visí na chodbě. Je jich přesně tolik, kolik dnů strávíme na škole v přírodě. Jeden z prefektů vždy večer vybarví list, který je na řadě. Ten den je již za námi, ten už jsme prožili. Děti tak mají přehled, kolik dní nám zbývá do odjezdu domů. Další funkce je relaxační. Protože po obědě nespíme (až na ty nejmenší), dostanou děti pracovní list, který si vybarvují. Tato činnost je udrží v klidu a děti si odpočinou pro odpolední program.

Pytlíčky nemají s Harry Potterem nic společného. Jsou v něm malé bílé sovy, které v určitých okamžicích pomáhají dětem v plnění úkolů. Děti si je každý večer dají pod polštář a my jim do nich, během noci, vkládáme malá překvapení (lipo, lízátko, hračku apod.).

Body za jednotlivé disciplíny a splněné úkoly jsou udělovány ve formě umělohmotných koleček v barvách kolejí, které jsou navlékány na "hrábě" (prkénko, které skutečně vypadá jako hrábě, ale bez násady). Děti tak mohou dobře sledovat průběžné výsledky soutěží.

Testátor je tajemně se tvářící krabice s otvorem z rukávu, ve které je připraven pro každou skupinu stejný počet koleček. Má za úkol srovnat výsledky skupin, aby stále nevyhrávala jedna z nich. Každý den jeden zvolený zástupce z každé skupiny na závěr vyhodnocení soutěží sáhne do testátoru a samozřejmě si přeje, a s ním i celá jeho kolej, vytáhnout kolečko v barvě své skupiny. To se vždy nepodaří, a tak dochází k jisté korekci výsledků. Děti při losování vehementně fandí právě své barvě a vzniká tak neopakovatelná atmosféra.

Na závěr každého dne dospělí zhodnotí chování dětí ve své skupině a následně je odmění školkovými korunkami (max. 6 korun za den), za které si mohou nakoupit různé drobnosti. Tím korigujeme chování žádoucím směrem. Do hry vstupují i další zajímavé faktory - někdo šetří, někdo vše ihned utratí, nutí je to přemýšlet a plánovat.

REALIZACE

Studenty školy čar a kouzel uvítá Hagrid (převlečená učitelka). Prefekti odvedou děti jednotlivých kolejí do pokojů a seznámí je s hesly, která je nutno při vstupu do pokojů použít.

Kouzelnické hůlky si "vyberou" svého studenta. Hůlka rozložené na dece padne do ruky tomu správnému (děti vybírají se zavázanýma očima). Děti si hned vyzkouší různá kouzelnická gesta.

Navečer jsou rozdány pořadače, které si za pomocí prefektů označí svým jménem a názvem koleje, a vybarví první obrázek do svých deníků.

Každý den ukončujeme společným hodnocením a povídáním si o prožitém. Sejdeme se po večerní hygieně a v pyžamech na největším z pokojů a po povídání si zazpíváme ukolébavku (např. Den už se sešeřil od Jarka Nohavici). Společné večery posilují a umocňují v dětech vzájemný pocit sounáležitosti.

Po uložení dětí probíhá příprava na následující den - dovybalení pomůcek, rozvěšení pracovních listů, příprava obchodu, přichystat pro děti pytlíčky s malou sovou pod polštářky, rozhodnout se podle podmínek (terén, počasí apod.), jak bude probíhat příští den.

Ráno začíná neobvyklým nálezem - pod polštářem byl pytlíček s malou sovou. Děti si po snídani mohou chvilku hrát s hračkami z domova, prohlédnout si obchod a natěšeně si plánovat své útraty.

Každý den se vyučuje jiný předmět, lze je doplňovat a vymýšlet i nad rámec předlohy, zachováváme však jejího ducha.

Hodina péče o kouzelné rostliny.

Profesorka Prýtová učí předmět péče o kouzelné rostliny. Postupně dětem ukáže obrázky (reálně) neexistujících rostlin, pojmenuje je a uvede jejich vlastnosti a za jakých okolností je lze utrhnout. Vzhledem k tomu, že je budeme potřebovat k uvaření lektvarů a jejich semena později zasadíme na okraji zakázaného lesa, musíme se je naučit dobře rozeznávat a také se musíme naučit správná protizaklínadla (při tom používáme hůlku), abychom se nemuseli bát je sbírat.

Cestou, tj. při vycházce po okolní krajině, pozorujeme přírodu a život v ní - šnečky, různé broučky, ptáky, možná i srny. Užíváme si volnosti a radosti z pohybu.

Fanfrpál

Každé dítě má s sebou (podle instrukcí ve zvacím dopise) koště s krátkou násadou (smetáček, rýžové koště). Hraje se na hřišti se dvěmi brankami. Madame Hoochová zahájí nácvikem letu na košťatech. Děti nasedají na svá košťátka a lítají (běhají) po hřišti.

Pravidla fanfrpálu:
Hru řídí minimálně dva rozhodčí. Ve hře je jeden camrál (kopací míč), dva potlouky (nafukovací plážové míče) a jedna zlatonka (nabarvený golfový nebo ping-pongový míček). Do camrálu se smí pouze kopat, potlouky se smí zpracovávat jen rukou, to znamená pinkat, ne házet, či držet. Zlatonku má některý z rozhodčích u sebe. Tato informace je před hráči utajena. Hra začíná vhazováním všech tří míčů najednou a tak je tomu i při každém přerušení hry. Každé družstvo, o 5 hráčích, má jednoho brankáře, a čtyři hráče v poli (počet hráčů je možno podle podmínek upravit). Je dobré, když se hráči v družstvu předem dohodnou, kdo bude útočit camrálem, kdo potloukem, kdo bude pomáhat brankáři. Úkolem hráčů je dopravit v mezích dohodnutých pravidel camrál nebo potlouk do branky soupeře a najít zlatonku. Za gól camrálem je udělen jeden bod, gól dosáhnutý potloukem je hodnocen třemi body. Nález zlatonky představuje deset bodů. Za jakýkoliv faul (příkl. podražení nohou) nebo dosažení branky nedovoleným způsobem (příkl. potlouk dopravený do branky nohou), se body odečítají. Hráči musí být po celou dobu na svých košťatech a ve svých pláštích. Pokud tomu tak není i tento přestupek je penalizován. Zlatonka se ve hře objevuje nečekaně. Rozhodčí ji ve vhodném okamžiku upustí v kterémkoliv místě hřiště. Zvednout ji může kterýkoliv hráč v poli. Nálezem zlatonky hra končí.

Ostatní hry a činnosti

Celá škola v přírodě se odvíjela v duchu čar a kouzel. Profesor Snape učí děti správně namíchat lektvary (např. proti stýskání, na chytrost a odvahu, na dobrou náladu). Děti pečují o kouzelné tvory, sází semena v zakázaném lese a učí se dalším čarodějným dovednostem. Děti shlédnou i představení opravdového kouzelníka - inspektora z Ministerstva čar a kouzel.

V předvečer odjezdu byla pro studenty přichystána slavnostní hostina, kde profesor Brumbál vyhodnotil výsledky jednotlivých kolejí (vyhrály všichni), madam Hoochová udělila družstvům diplomy získané v turnaji ve famfrpálu, profesorka McGonagallová rozdala studentům vysvědčení a popřála jim spolu s celým profesorským sborem šťastný návrat domů.

EVALUACE A HODNOCENÍ

Každé dítě je jinak vybaveno po stránce intelektuální, citové a povahové. Děti se učí dodržovat dohodnutá pravidla a zjišťují, že při nedodržení jsou jen samy proti sobě. Učí se zvládat své emoce, ovládat se, mít radost z pohybu, aj. Ke každému je třeba hledat správný přístup a motivaci, zvažovat způsob pomoci, ale trvat na splnění nebo alespoň pokusu o splnění úkolu.

Na první pohled by se zdálo, že celá náplň projektu školy v přírodě byla plná nesmyslů a zcela se vzdálila reálnému světu takovému, jak ho děti znají v normálních podmínkách. Již dávno jsme si ale ověřili, že právě svět představ a fantazie pomáhá dětem překonat překážky, ať už je to odloučení od rodiny, samostatnost v sebeobsluze, komunikace ve skupině apod. Udržuje děti v napětí a těšení se na dny příští, předkládá jim důkaz o jejich zdatnosti i schopnostech obstát v situacích, které by je jindy zaskočily. Přináší jim radost a uspokojení. Posílí se pocit sounáležitosti ke skupině.

Posílil se vztah mezi dětmi a dospělými účastníky školy. Pedagog je dětem partnerem ve hře, účastní se všech akcí a může uspět někdy více, někdy méně, tak jako děti. Bývá čas na ověření si předpokladů o schopnostech jednotlivých dětí, na jejich hlubší poznání a na řešení nejrůznějších problémů, které se v takovémto prostředí mnohdy řeší daleko snáze.

Zážitky ze školy v přírodě u dětí dlouho doznívají. Děti se ve svých hrách vracejí zpět, celá škola žije dále v duchu školy čar a kouzel, a toho lze využít i při další práci - o prázdninách pořádáme letní tábor pro předškoláky, který svým obsahem bude navazovat na "Školu čar a kouzel".

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě