Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pyramida zdravé výživy
Odborný článek

Pyramida zdravé výživy

14. 9. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Monika Matejová

Anotace

Žáci se seznámí s pojmem Pyramida výživy a pochopí její význam.

Učivo o Pyramidě zdravé výživy doplňuje základní vědomosti o zdravé stravě. Vyvozujeme ho na základě krátké pohádky, kterou si žáci přečtou společně s učitelem:

Pohádka o dvou mravencích

Potkali se jednou dva pohádkoví mravenci, rezavý a černý a začali si povídat o svých mraveništích:

"My," povídá rezavý mravenec, "máme v nejnižším patře mraveniště především sladkosti a uzeniny. Je jich tam spousta, protože my je milujeme a každý den toho sníme ze všeho nejvíce. V prvním patře pak máme hromadu masa, sýrů a bílého pečiva. Je toho sice méně než v přízemí, ale každodenně toho spořádáme také požehnaně. Ve druhém patře jsou potom jogurty, mléko, ryby, brambory, rýže a müsli. Toho sníme každý den docela málo. V posledním patře máme chléb, celozrnné pečivo, ovoce a zeleninu, toto my přes den skoro vůbec nebaštíme. A jak to vypadá u vás?" ptá se černého mravence.

Ten mu odpovídá: "U nás je to přesně naopak. Za den sníme nejvíce celozrnného pečiva, ovoce a zeleniny, potom zdlábneme dostatek mléka, netučných mléčných výrobků, ryb, brambor, mysli a rýže, dáme si trochu masa, sýrů, bílého pečiva a sladkosti nebo uzeniny jíme ze všeho nejméně."

"Víš, co by mě zajímalo," ptá se rezavý mravenec, "co je zdravější?"

Po přečtení pohádky rozdáme každému žákovi alespoň dva obrázky některých potravin a zeptáme se jich na to, co patří mezi sladkosti, mléčné nebo masné výrobky, ovoce, zeleninu a pečivo, případně obiloviny. Žáci jmenují příklady a zároveň ukazují obrázky. Diskutujeme s nimi o tom, co je zdravé, co nezdravé a proč. Pak některé obrázky rozdělené do těchto potravinových skupin umísťujeme např. na magnetickou tabuli. Poté žáky vyzveme k tomu, aby si ještě jednou pohádku přečetli, zamysleli se, jak asi oba mravenci vypadají, když se takto odlišně stravují, a nakreslili je.

Až budou žáci hotovi, výkresy si společně vystaví, porovnají své představy - hledají shody a rozdíly. Následně výkresy seřadí (přednost dostanou kresby, kde žáci nakreslili štíhlého černého mravence a tlustého rezavého mravence). Žáci vysvětlí, co je k tomuto ztvárnění vedlo (zdravá strava = štíhlost, zdraví; nezdravá strava = nadváha, nemoci). Nezapomeneme připomenout i nutnost dodržovat pitný režim a společně hledáme vhodné nápoje.

Žáky potom rozdělíme do čtyř skupin a vysvětlíme jim, že si nyní zkusí vytvořit vlastní spíž na potraviny (zatím nepoužíváme termín Pyramida zdravé výživy). Každá skupina dostane jedno patro pyramidy - chléb, celozrnné pečivo, ovoce a zelenina (přízemí pyramidy); mléko, jogurty, ryby, brambory, rýže, müsli (1. patro); libové maso, sýry, bílé pečivo (2. patro); sladkosti, uzeniny, slazené nápoje, sádlo, máslo, majonézy (3. patro). Obrázky si jednotlivé skupiny vystřihují z bulletinů nebo časopisů s potravinami.

Jakmile žáci úkol dokončí, nalepí jednotlivá patra na balicí papír a vytvoří pyramidu zdravé výživy. Na základě výsledků skupinové práce žákům pojem Pyramida zdravé výživy vysvětlíme a společně jednotlivé práce vyhodnotíme ve smyslu zásad zdravé výživy. Společně hodnotíme současný způsob stravování a posuzujeme i nebezpečný vliv reklam na výběr potravin. Nakonec si Pyramidu zdravé výživy i obrázky mravenců vystavíme.

Literatura a použité zdroje

[1] – http://www.fzv.cz/. [cit. 2009-07-26].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Monika Matejová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

•texty pohádky •pyramida (trojúhelník) z balicího papíru rozstřižená na čtyři "patra" •obrázky potravin (např. z časopisů) •bulletiny, časopisy s obrázky potravin •lepidlo •nůžky •kreslicí potřeby •tvrdé papíry A4 •balicí papír, na který se slepí hotová pyramida