Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Život na dně oceánů: prostorová tvorba, světelná instalace ve výtvarné výchově
Odborný článek

Život na dně oceánů: prostorová tvorba, světelná instalace ve výtvarné výchově

11. 6. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Veronika Stojanovová
Spoluautor
Bc. Jana Tomanová

Anotace

Prezentace vyučovací hodiny „Život na dně oceánů“ jako ukázka možného způsobu začlenění objektové tvorby a světelné instalace do hodin výtvarné výchovy. Netradiční materiály a nová média jako součást výtvarné tvorby žáků na prvním stupni ZŠ.

Cíl

Námětem hlubokomořských živočichů jsme chtěli jednak rozšířit představu o mořské fauně, představit život na dně oceánů, tedy nejméně prozkoumané místo na zemi, a především pak si ověřit možnosti začlenění objektové tvorby a světelné instalace do hodiny výtvarné výchovy.

Východiska:

Biologické kontexty:

Absence světla, nízká teplota vody ani obrovský tlak zde není překážkou pro život. Bez dosahu slunečních paprsků, zde nemohou růst rostliny, proto se zdejší živočichové živí padajícím planktonem. Nízké teplotě se přizpůsobují pomalým pohybem a celkovým životním rytmem a vysokému tlaku odolávají díky svému měkkému, téměř průsvitnému tělu. Donedávna před zrakem člověka utajení hlubokomořští tvorové se stali námětem pro tuto vyučovací jednotku.

Umělecké kontexty:

Vazbou na toto téma bylo v uměleckém světě dílo Zdeňka Pešánka:

Torzo – 1936, pro fontánu Lázeňství pro Světovou výstavu umění a techniky v Paříži 1937

Světelně-kinetická plastika – pro budovu Elektrických podniků města Prahy, model, 1936

V těchto objektech, v jejich organické formě, lze nalézt paralelu s tvarově rozmanitými, nepolapitelnými a nevyhraněnými tvory žijícími v mořských hlubinách. Pešánkovo zapojení kinetické roviny v plastikách a využití neonu jako uměleckého výrazového prostředku pak ukazuje pojetí světla a pohybu, jaké známe u mnoha současných autorů. Skrze inspiraci těmito díly tedy došlo ke snaze zapojit do hodin výtvarné výchovy formy uměleckého vyjádření, které se nově objevují ve 20. století a vyvíjejí se do současnosti.

Realizace:

Hodina proběhla v rámci praxe na ZŠ Korunovační. Byla realizována s žáky 3. třídy, kterou navštěvovalo 15 dětí.

Cíle:

● osvojení si práce s novými materiály, uvědomění si jejich specifik, charakteristických rysů, výhod i limitů

● seznámení s prostorovou tvorbou, experimentování s jejími výrazovými prostředky

Motivace:

Byla založena na předcházejících kontextech formou vizuálních ukázek (fotografií a videa hlubokomořských tvorů) a verbální komunikaci se žáky – povídání si o podmínkách pro život na dně moří a o podobě a způsobu života zde žijících živočichů.

Úkol:

Žáci měli za úkol vytvořit hlubokomořského živočicha s využitím netradičních materiálů. Následovalo jeho umístění do temného prostoru (krabice), který imitoval jeho životní prostředí. Zde měli oživovat živočicha pohybem, prosvěcovat baterkami a pořizovat fotografické záznamy. Na závěr měli svého hlubokomořského tvora představit ostatním.

Materiály: igelitové sáčky, balónky, svítící tyčinky, provázky, izolepa

Vyjadřovací prostředky: linie, tvar, barva, světlo, prostor

Fotodokumentace:

Autorka: Veronika Stojanovová Autorka: Veronika Stojanovová  
Autorka: Veronika Stojanovová   Autorka: Veronika Stojanovová  
 
Autorka: Veronika Stojanovová    
Autorka: Veronika Stojanovová  
Autorka: Veronika Stojanovová  
Autorka: Veronika Stojanovová  
Autorka: Veronika Stojanovová  
Autorka: Veronika Stojanovová

Reflexe

Tato hodina vznikla v rámci naší praxe na ZŠ Korunovační. Jak námět – bizarní tvorové na dně oceánů, tak forma – objekt, a především pak závěrečná instalace objektů do krabice žáky zaujala. Využití igelitů, balónků či svítících tyčinek (tedy stále nepříliš obvyklých materiálů) se těšilo velkému zájmu ze strany žáků.

I když balónky mohly vést k jisté jednolitosti v pojetí zvířat, díky různé míře nafouknutí, svazováním a spojováním a výběrem barevných igelitů vznikaly zajímavé a nevšední objekty. Samozřejmě balónky mají jistý limit, a to ten, že mohou prasknout. Žáci se tak mohou leknout, což se také stalo, když se jedna dívenka leknutím až rozplakala. Avšak slzy byly rychle zahnány a bez viditelné újmy.

Žákům jsme byli k dispozici, pokud některé fáze tvorby jim nešly zvládnout a vyžádali si pomoc – např. nafukování balónků nebo občasné pomáhání při svazování. Vše ovšem probíhalo v jejich režii. Beztak většinu práce zvládali samostatně. Takovýto druh výtvarné činnosti získal u žáků oblibu především tím, že jak mi sami sdělili, nic takového ještě v hodině výtvarné výchovy nedělali.

Vrcholem práce byla instalace objektů do velké krabice od pračky, což mělo evokovat temné prostředí, ve kterém hlubokomořští živočichové žijí. Svítící tyčinky a prosvětlování baterkami se pro ně staly velmi vizuálně zajímavou podívanou. Postupně se střídali a umísťovali tvory do krabice, přičemž je uváděli do pohybu. Prořízlé otvory jim umožňovaly sledovat dění uvnitř krabice. Zde byla nutná jistá koordinace. Dbát na to, aby si každý žák vše vyzkoušel. Nikoho neopomenout.

Původní záměr nechat žáky samotné vše zdokumentovat jsme z technických důvodů vynechali. Místo toho jsme věnovali větší část závěrečné diskuzi, kdy žáci o svých tvorech vyprávěli. Fotodokumentaci jsme pořídili po hodině. Posléze jsem z materiálů vytvořila video, respektive prezentaci ze snímků s využitím hudebního podbarvení ve snaze přiblížit atmosféru života na dně oceánů. Video jsme promítli na úvodu další hodiny a bylo k našemu uspokojení s nadšením přijato.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Veronika Stojanovová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
11. 6. 2012
Výtvarná úloha v tomto příspěvku je velmi inspirativní.

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Oxana Antošová
11. 6. 2012, 11:34
Nápad je zajímavý ale chybí mi zde mezioborové přesahy dle rámcového vzdělávacího programu. Osobně bych tuto činnost propojila s přírodopisem. Např. návštěva Zoo - Mořský svět, pozorování mořských živočichů, studium literatury, výroba zvoleného živočichu a prezentace s doprovodným vypravováním. Je to sice větší projekt ale žáci si odnesou z hodiny nejen prostorovou představivost a výtvarné dovednosti ale i kvalitní znalosti o mořském světě.
Pavlína Hublová
11. 6. 2012, 18:44
Děkujeme za upozornění, doplněno.
Veronika Stojanovová
25. 6. 2012, 17:56
Souhlasím. Mezioborové přesahy se zde jasně nabízejí, jsem si toho vědoma. Ale jelikož tato hodina vznikala v rámci oborové praxe a konkrétně v této třídě jsem učila jen 2krát, nebylo moc prostoru a času..
Helena Milerová
25. 6. 2012, 22:59
Nové výrazové prostředky si žádají nové technologie, bez kterých se neobejdeme, pokud chceme výstupy z tvorby zaznamenat a sprostředkovat. Je tedy skvělé, že se nezůstalo pouze u zdokumentování tvorby pomocí digitální fotografie, ale že bylo vytvořeno i video, a tím se uzavřel pomyslný kruh, tedy že i Vámi vytvořené video bylo skvělou zpětnou vazbou na pohybovou aktivitu žáků v rámci vytvořeného objektu, jejich tvorba tak získala další rozměr.
Karolína Krobová
16. 8. 2012, 09:22
Osobně souhlasím s propojením úkolu s přírodopisem, kde se nabízí i předem ukázka takových mořských živočichů a seznámení s nimi šířeji, na což není ve výtvarné výchově mnoho času - více informací znamená i větší možnosti při popisu žáka svého živočicha. Nicméně úkol se mi zdá báječný v atraktivnosti použitých materiálů a práce s focením v krabici na námětu, který stojí za zamyšlení dětí.
PaedDr. Markéta Pastorová
9. 2. 2022, 15:53
5 z 5
"Nestárnoucí" inspirativní tvůrčí zadání, které je možné různě modifikovat. Velmi oceňuji zařazení objektové tvorby a světelné instalace do hodin výtvarné výchovy, stejně tak jako práci s různými materiály a médii.
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna