Odborný článek

Sluníčko

30. 5. 2012 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr. Michaela Krajská

Anotace

Týdenní plán pro výuku žáků s těžkým a středně těžkým mentálním postižením. Hlavním cílem je seznámit žáky s jarním počasím a proměnami přírody. Hlavní roli v příspěvku hraje teplé, jarní sluníčko, které se žákům snažíme přiblížit různorodými činnostmi, aktivitami a hrami.

Téma: Sluníčko

Úvod: Týdenní plán pro práci se středně těžce a těžce mentálně postiženými žáky ve speciální třídě.

Cíl: Hlavním cílem je seznámit žáky s jarním počasím a proměnami přírody.

Cílová skupina: věk žáků 6 až 9 let, středně těžké až těžké mentální postižení

Motivace: Začalo jaro a s ním přišlo jarní počasí. V dubnu je většinou počasí proměnlivé, chvíli prší a chvíli svítí sluníčko. Když ale venku svítí sluníčko, je v přírodě krásně. A když prší, nám to nevadí, my si spolu sluníčko přivoláme.

Popis činností:

1. Jak vypadá sluníčko                                                                                          smyslová výchova

Pomůcky: obrázky slunce, knížky, kostky, víčka, různé předměty na třídění

Slunce je již odpradávna přítelem člověka. Nejvíce to cítíme na jaře. Nejen my, ale celá příroda se rozzáří, zazelená, rozkvete a je nám krásně teploučko. Nemusíme už nosit teplé zimní boty, zimní bundy, rukavice, čepice a šály.

Sluníčko má žlutou barvu, je kulaté a dává nám světlo a teplo. Když nesvítí, je noc a my nic nevidíme. Proto v noci spíme. Ale když se ráno vzbudíme a svítí nám do oken sluníčko, těšíme se do školy, na procházku, na hřiště.

Vycházka                                                                                                           tělesná, smyslová výchova

Jedno slunné dopoledne vyrazíme s žáky na vycházku. Pozorujeme, jak se zelená tráva, začínají kvést kytičky, vylézá první hmyz a posloucháme zpěv ptáčků. To všechno dokázalo sluníčko. Vytáhlo ze země kytičky a trávu a přilákalo ptáčky a ostatní zvířátka, která se na sluníčko těšila celou zimu. Hlavně na to, jak se na sluníčku ohřejí.

Třídění žlutá barva

Ukazujeme si žlutou barvu. Hledáme žluté věci a předměty, třídíme kostky (žluté/modré), víčka apod.

Znak pro žlutou barvu – jednou rukou ukazujeme krouživý pohyb mačkání citronu.

Co je ještě kulaté

Říkali jsme si, že sluníčko je kulaté. Hledáme další předměty se stejným tvarem. Ve třídě najdeme míč, korálek, jablíčko, kulatá je také naše hlava. Nad hlavou kroužíme, děláme kola – kroužky. Dáme žákům do misky korálky a kostky – třídíme různé tvary, každý tvar do vlastní mističky.

Co je ještě teplé

Sluníčko dává také teplo. Nahřejeme žákům kapesník nebo kousek látky a další kousek naopak nastudíme. Ve škole jsme k tomu použili horkou konvici a ledničku. Látky střídavě dáváme žákům osahat, postupujeme rychle, neboť teplo se rychle vytrácí a studená látka se naopak rychle otepluje. Žáci vnímají hmatem teplé/studené. Podobně lze ještě postupovat, když kousky látek namočíme do teplé a studené vody. Žáci přidají ještě pojem mokrý/suchý.

Co ještě dává světlo

Sluníčko dává ještě světlo. Když za okny svítí sluníčko, je ve třídě krásné světlo. Potom ve třídě zatáhneme závěsy nebo žaluzie a světlo ubylo. Ve třídě rozsvítíme a je znovu světlo. Ukazujeme žákům, že nyní světlo dávají zářivky na stropě. Stejně tak je možné žákům ukázat, že světlo dává také například baterka. Rozeznávání světla a tmy tvoří jednu z oblastí bazální stimulace, kdy především žáci s těžkým mentálním postižením v přítmí odpočívají a relaxují. Ne vždy to však diagnóza dítěte dovoluje, například u žáků s hyperaktivitou je většinou problém zklidnit je a navodit maximální smysluplnou odpočinkovou činnost.

Sluníčko z různých druhů stavebnic                                                                    pracovní výchova

Pomocí kostek, víček od plastových láhví či dalších dílků stavebnice vytvoříme tvar sluníčka. Žáci s těžkou mentální retardací mohou při stavbě pomáhat, např. podávají kostky, případně se po skončení činnosti postarají o úklid a demontáž stavebnice.

Autor díla: Michaela Krajská

_______________________________________________________________________________________________

 2. Říkanka o sluníčku                                                                                               pohybová výchova

Sluníčko se probudilo, (z dřepu do stoje snožmo, ruce kruh před tělem)
paprsky zasvítilo, (stoj snožmo, ukazováčky ukazují na všechny strany)
pohladilo kytičky, (stoj snožmo, úklony hlavou stranou)
zvířátka i dětičky. (pohladíme kamaráda)
To vše udělalo jen, (stoj snožmo, mírný předklon)
aby měly hezký den. (tleskat)

http://www.predskolaci.cz/?p=10778, citace 4. 4. 2012

 ____________________________________________________________________________________________

4. Písničky o sluníčku                                                                                                 hudební výchova

PETRKLÍČ

Hudba: Petr Eben, slova: Václav Čtvrtek

Vozilo se na jaře, tralalalalá,
slunce v zlatém kočáře, tralalalalá.
Tralá, tralá, tralalalalá.
Kampak jedeš, sluníčko, tralalalalá,
za tři hory, Ančičko, tralalalalá.
Tralá, tralá, tralalalalá.
Přivezu ti zlatý klíč, tralalalalá,
jmenuje se petrklíč, tralalalalá.
Tralá, tralá, tralalalalá.

Notový záznam najdete zde: JAGLOVÁ, J. Hudební výchova 3. Brno: Nová škola, 1999, 1. vydání, str. 58. ISBN 80-85607-82-4


VOLÁME SLUNÍČKO

Hudba: Jaromír Nohavica, Josef Streichl

Volám tě, sluníčko, haló, haló, (ruce k ústům, jako když voláme daleko)
tepla je na světě málo, málo, (mneme si ruce, jako když je zahříváme)
vylez a rozežeň mraky, mraky  (ruce do vzpažení, mávají ze strany na stranu)
a já ti pomůžu taky, taky. (ukazujeme na sebe).

http://www.nohavica.cz/cz/tvorba/texty/volame_slunicko.htm, citováno dne 5. 4. 2012

______________________________________________________________________________________________

5. Foukání sluníčka brčkem                                                                        výtvarná, řečová výchova

Pomůcky: brčko, žlutá barva, papír

Uděláme žákům žlutou kaňku na papír. Ukážeme jim, jak mají do kaňky foukat. Žlutá skvrna se rozfoukává do všech stran, čímž vytvoří sluníčko.

____________________________________________________________________________________________

6. Malujeme sluníčko                                                                                                výtvarná výchova

Pomůcky: čtvrtka, tempery, štětec, nůžky

Žáci pomalují žlutou temperou čtvrtku. Potom vystřihujeme kolečka – žlutá sluníčka. Žákům s těžkou mentální retardací je potřeba sluníčka vystřihnout, případně pomoci s držením nůžek. Ke kolečkům potom žák společně s paní učitelkou dolepí paprsky – žluté proužky.

______________________________________________________________________________________________

7. Sluníčko z barevného papíru                                                                         pracovní výchova

Pomůcky: barevný papír, lepidlo, čtvrtka

Na šablonu sluníčka lepíme:

  1. natrhané kousky žlutého papíru
  2. kuličky ze žlutého krepového papíru

Doděláme paprsky a sluníčka pověsíme ke stropu. Sluníčka nás tak budou provázet každým dnem ve škole.

Autor díla: Michaela Krajská

_______________________________________________________________________________________________

7. Grafomotorické cviky                                                                               psaní, rozumová výchova

Pomůcky: pastelka, papír, obyčejná tužka

Kroužíme po papíru žlutou pastelkou – malujeme sluníčka.

Ke sluníčku dokreslujeme paprsky – přímé čáry, viz obrázek.

Autor díla: Michaela Krajská

____________________________________________________________________________________________

8. Hra na schovávanou                                                                                    tělesná výchova

Sluníčko se schovává za mraky. My se také schováme – Péťa se schová před Pepou pod stůl. Jituška se schová pod židli. Týna se schová za dveře... Žákům pomáháme schovat se a potom je s ostatními hledáme. Žáci mají rádi, když je nemůžeme najít a pořád říkáme: „Kde jen ta Jitka je, my ji asi nenajdeme...“ Vždy je u toho spousta legrace. ______________________________________________________________________________________________

9. Pohádka: Sluníčko a jeho kamarádi – dramatizace s obrázky                             rozumová výchova

Pomůcky: obrázky s počasím

Bylo jedno žluté sluníčko. Krásně svítilo a hřálo na obloze, a protože tam bylo úplně samo, mělo na nebi spoustu místa.

 

Jednoho dne se však odněkud blížil modrý mrak. Přímo ke sluníčku ho dofoukal silný vítr. „Fí, fí,“ foukal vítr a sluníčku se to vůbec nelíbilo.

 

Říkalo mraku: „Jdi si jinam, tady chci být jen já.“ Ale mrak si nedal od sluníčka poroučet a posouval se blíž a blíž. Brzy přikryl už půl sluníčka.

A ať se sluníčko snažilo sebevíc, nakonec mrak sluníčko přikryl úplně celé.

To se začalo s mrakem prát. A praly se spolu tak moc, až se z nich začalo blýskat a ozývaly se velké rány, my tomu říkáme hromy.

K tomu všemu ještě začalo z mraku pršet. A pršelo dlouho a dlouho a sluníčko vůbec nevylézalo.

Když se mu to ale nakonec přece jenom povedlo, svítilo spolu s deštěm. A proto se na obloze objevilo něco zajímavého. Veliká, barevná duha. To bylo barviček.

Sluníčko ale bylo už tolik unavené, že se rozhodlo, že půjde spát. Spalo a spalo a ráno, když se probudilo, vůbec okolo sebe nic nevidělo. Všude totiž byla bílá, hustá mlha.

Nevidělo dole na zemi stromy, zvířátka ani dětičky, nevidělo prostě vůbec nic. A ještě k tomu mu začala být zima. Přišel totiž přes noc mráz.

 

Mrzlo, až praštělo, a pomalu se ke sluníčku blížil další mráček, ten ale nebyl plný deště jako ten včerejší, tenhle s sebou přinesl sníh. A ten padal, padal, až bylo všude na zemi bílo.

Naštěstí se sluníčko rychle vzpamatovalo a vyslalo na zem tolik teplých paprsků, že za chvíli sníh roztál, a zase se na sebe všichni usmívali a hřáli se na teploučkém sluníčku. A tak to má být.

Autorka: Michaela Krajská

Literatura a použité zdroje

[1] – NOHAVICA , J.; STREICHL, J. Voláme sluníčko. [cit. 2012-4-17]. Dostupný z WWW: [http://www.nohavica.cz/cz/tvorba/texty/volame_slunicko.htm.].
[2] – Říkanka o sluníčku. [cit. 2012-4-17]. Dostupný z WWW: [www.predskolaci.cz/?p=10778.].
[3] – ČTVRTEK, V.; EBEN, P.; JAGLOVÁ, J. Jarní slunce. Hudební výchova 3. Brno : Nová škola, 1999. 88 s. ISBN 80-85607-82-4.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Michaela Krajská

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
30. 5. 2012
Příspěvek vychází z praktických zkušeností autorky - pedagožky, která čtenáře seznamuje s možnostmi rozvoje, výchovy a vzdělávání žáků se středně těžkou a těžkou mentální retardací pomocí široké škály aktivit s tématikou slunce. Příspěvek je nápaditý a inspirativní, využívá moderních metod a forem práce při výuce. Důraz je kladen na aktivní zapojení žáků do výuky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
  • Kompetence pracovní
  • využívá jednoduché pracovní techniky při práci s různými materiály
  • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
  • Kompetence komunikativní
  • reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

Nutné pomůcky:

obrázky slunce a počasí, knížky, kostky, víčka, různé předměty na třídění, čtvrtka, tempery, štětec, nůžky, brčko, pastelky, barevný papír, lepidlo