Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití knoflíků na 1. stupni ZŠ
Odborný článek

Využití knoflíků na 1. stupni ZŠ

4. 9. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Iva Burešová

Anotace

Popis souborů témat, který navrhuje využití běžných knoflíků jako názorných pomůcek při edukaci žáků 2. ročníku ZŠ.

Když se řekne knoflík, napadne mne mnoho věcí. Předně kulatý tvar, dírky, zapínání, kola u auta, semafor, lentilky. A co napadne žáky? Čudlík, zapínání svetru.

V akademickém slovníku spisovné češtiny (2003) jsem se dočetla, že knoflík je předmět k zapínání, spínání oděvu, zpravidla kulatý, a to perleťový, dřevěný nebo niťový. Dále že předmět podobný knoflíku u stroje a zvonku je tlačítko.

A co říká internet? Knoflík se používá v mnoha směrech, institucích, přístrojích a oborech. Knoflík je název empírového salonku z 19. století a je součástí muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, knoflík je název restaurace, klubů, kulturních center, sdružení, aukcí, společenských akcí a párty, přístrojů.

Knoflík je inspirací pro mnohé malby a studijní kresby, písně (Iveta Bartošová - Knoflíky lásky), knih (G. Steinová - Křehké knoflíky), filmů (Tomáš Pešula - Knoflík), výstav (Plátěný knoflík v Chocni).

Knoflíky se začaly vyrábět již v době 5 tisíc let před naším letopočtem a byly vyrobeny z kostí zvířat. Dnes jsou vyráběny v mnoha tvarech, barvách a z různých materiálů (kulaté, hranaté, dětské ve tvaru botiček, zvířátek, různé sezónní knoflíky, které zařazují člověka do mnoha skupin oborů činnosti a zájmů).

Jak lze využít knoflík v základní škole? Nad tímto tématem se zamýšlím v tomto příspěvku. Jedná se o výčet námětů, které je možné realizovat v jednotlivých vyučovacích předmětech.

MATEMATIKA

V první třídě jsou knoflíky jako matematická pomůcka téměř nepostradatelným pomocníkem, který lze využít v číselné řadě, ve vztahu čísel větší - menší - rovno, při součtu a rozdílu čísel, při vytváření konkrétních souborů s daným počtem prvků, řešení a vytváření slovních úloh, při orientaci v prostoru apod.

Ve druhé třídě lze knoflíků využít při číselné řadě, porovnání čísel, zaokrouhlování na desítky, při součtu a rozdílu čísel, řešení a vytváření slovních úloh, násobení a dělení, počítání do dvaceti s přechodem přes desítku, dílčí výpočty, rozklady čísel.

Rozcvička

Na začátku hodiny je vhodné zařazovat rozcvičku. V případě únavy žáků a oživení hodiny je možné vložit rozcvičku i doprostřed hodiny. Jde o procvičení postřehu, rychlé reakce, pozornosti, upevnění probrané látky.

Rozpočítáme žáky od jednoho do celkového počtu žáků. Každý má své číslo. Vyučující říká: Švadlena přišívá ke kabátu knoflíky a nyní hledá knoflík číslo 23. Žák s tímto číslem se ozývá: Knoflík číslo 23 je zde (tady, nalezen, připraven...). Dále vyučují pokračuje: Švadlena hledá knoflík číslo 1, švadlena hledá knoflík číslo 5 apod. Vyučující dbá na prostřídání a zapojení všech žáků. Tato rozcvička je nejjednodušší a zvládnou ji i žáci 1. ročníku.

Obměna A

Žáci se vyvolávají navzájem: Knoflík 3 hledá knoflík 12. Knoflík 12 hledá knoflík 8. Knoflík 8 hledá knoflík 4. Vyučující pouze sleduje, aby se vyvolávaly všechny knoflíky a na někoho se nezapomínalo. Tato činnost je pro žáky náročnější, neboť se musí soustředit nejen na své vlastní číslo, ale na čísla ostatních žáků, často se snaží vyvolávat své oblíbené spolužáky. Tuto rozcvičku lze zařadit již v 1. ročníku po zvládnutí úvodní rozcvičky.

Obměna B

Žáci tvoří příklady: Knoflík 8 hledá knoflík o dvě čísla menší. Knoflík 6 hledá knoflík o 5 čísel větší. Knoflík 11 hledá knoflík 2 x 6. Knoflík 12 hledá knoflík 18 : 3. Vyučující sleduje správnost výpočtů a zadání a dále sleduje zapojení všech žáků do hry. Rozcvička je určena pro žáky 2. ročníků.

Obměna C

Vyučující dle rozmístění lavic zadává žákům souřadnice tak, že ve vodorovných řadách zadává žákům barvy: První vodorovná řada je červená, druhá modrá, třetí zelená, čtvrtá žlutá... Dále vyučující zadává buď každému žákovi jedno číslo (1 - 22), nebo má číslo celá svislá řada: První svislá řada u okna číslo 1, druhá číslo 2, třetí číslo 3 apod. Tím každý žák získává svoji souřadnici, např. červená 5, červená 22, modrá 15 nebo červená 1, červená 2, červená 3, modrá 1, modrá 2 a tak dále. Tato část je nejnáročnější a lze ji zařadit u žáků, kteří zvládli již jednodušší obměny. Lze ji zařadit ve třetích a vyšších ročnících.

Rozcvička v obměnách, kde se vyvolávají žáci navzájem, je mnohem složitější, neboť se žáci musí soustředit nejen na své číslo, ale také na číslo svého kamaráda, a to obzvlášť, když musí vytvořit příklad tak, aby jeho výsledek byl správný a určoval právě oblíbeného spolužáka. Počítají všichni žáci, neboť očekávají, že na ně přijde řada, a tak kontrolují správnost příkladu i jeho výsledku.

Peníze

Desetikoruna - největší knoflík, pětikoruna - menší knoflík, dvoukoruna - ještě menší knoflík, koruna - malé knoflíčky. Nejdříve si knoflíky označíme tak, aby žáci znali jejich hodnotu. Nyní pracujeme s knoflíky jako s penězi. Žáci si rozkládají knoflíky na prázdnou lavici a pracují s nimi. Vyučující zadává úkoly k řešení, žáci odpovídají po názorném výpočtu.

Počítání s penězi

Vyučující dá na stůl knoflíky s hodnotou 5, 2, 1 koruna a řekne žákům, aby před ně položili knoflíky menších hodnot na levou stranu a větších hodnot na stranu pravou. Vyučující dá na levou stranu knoflík s hodnotou 2 koruny a na pravou stranu s hodnotou deset. Úkolem žákům je doplnit hodnotu.

Hra na obchod

Žáci nakupují a prodávají zboží (gumu, penál, tužky, pravítka, ořezávátka) a platí knoflíky s určenou hodnotou. Tuto hru vymysleli žáci 2. třídy.

Porovnání hodnoty

Knoflíky v hodnotách 1, 2, 5, 10 korun. Vyučující zadává úkol. Žáci si dají na stůl knoflík s hodnotou 5 korun. Které knoflíky mají menší hodnotu a které větší?

Slovní úloha 1

Jan má 5 knoflíků. Petr má o 2 knoflíky více než Jan. Kolik knoflíků má Petr? Kolik knoflíků mají oba dohromady?

Slovní úloha 2

Eva koupila knoflík v hodnotě 5 korun, Jana 2 knoflíky, každý v hodnotě 2 koruny. Kolik korun zaplatila Eva za 2 knoflíky? Kolik korun zaplatila obě děvčata za knoflíky?

Slovní úloha 3

Jana koupila knoflíky za 14 korun. Kolik korun dostala vráceno, když platila dvacetikorunou

Měření délky v centimetrech

Úkolem žáků je seřadit vedle sebe 5 knoflíků a změřit je centimetrem. Kolik měří knoflíky Haničky a kolik Martina?

Číselná osa

Na papíře vyznačíme číselnou osu ve vlastních měřidlech. Označíme jednotky 0, 5, 10, 15, 20. Žáci umísťují nad jednotky počet knoflíků do sloupců po pěti knoflících nad sebou. Ptáme se: Kam umístíme velký barevný knoflík, který má hodnotu 11, 17, 8?

ČESKÝ JAZYK

V českém jazyce lze použít slova knoflík při rozcvičce na začátku hodiny.

Tvoření vět

Vyučující zadá slovo knoflík a řekne žákům, aby vytvořili větu, ve které se objeví toto slovo a zároveň daná věta musí navazovat na předchozí děj. Vyučující začne první větou.

Takto si s úkolem poradily děti ze 2. třídy: Dnes ráno jsem koupila v obchodě krásný červený knoflík. Tento knoflík jsem si přišila na novou halenku. Venku jsem knoflík ztratila. Knoflík ležel na zemi a svítil do dálky. Knoflík našel klaun z právě přijíždějícího cirkusu. Moc se mu knoflík líbil a přišil si ho na svůj oblek. Odpoledne jsem šla do cirkusu bez knoflíku. V cirkusu jsem viděla klauna s mým knoflíkem na kabátku. Měla jsem radost, že klaun má můj knoflík....

Sloh - vlastní příběh

Žáci vymýšlejí samostatně svůj příběh o knoflíku s otevřeným koncem, který dokončují společně s ostatními.

Sloh - hádanka, říkanka (návrh žáků 2. ročníku ZŠ)

Vymysli hádanku (říkanku) na slovo knoflík.

Práce s říkankou: V říkance vynechat čárky, háčky, tečky. Na přepsané říkance na tabuli žáci opravují chyby. Rovněž lze vynechat y - i a žáci je doplňují. Říkanku je rovněž zajímavé připravit na pracovní list, kde žáci doplňují čárky, háčky a zároveň hledají na stránce uschované knoflíky.

Jednou malá holčička,
našla bílá kolečka.
Na kolečkách čtyři dírky,
koukaly z nich krátké nitky.
Copak našla? Hádejte!
Na stránce to najděte.

Dětská křížovka

Žáci doplňují buď podle obrázků, nebo podle návodných otázek.

 • materiál, ze kterého se šijí šaty
 • navléká se to do jehly
 • roztřepený okraj látky
 • f
 • navléká se do toho nit a je to ostré a špičaté
 • píše se s tím po látce
 • chráníme s tím prst, abychom se nepíchli

Jak zní tajenka? Ve kterých slovech bylo písmeno ze slova knoflík na prvním místě, kde na posledním a kde uprostřed slova? Proč písmeno F nemá žádné slovo?

Abeceda

Zařaď jednotlivá písmena ze slova knoflík do české abecedy. Mezi která dvě písmena abecedy patří jednotlivá písmena ze slova K-N-O-F-L-Í-K?
Které písmeno je ve slově knoflík dvakrát? Z kolika písmen se skládá?
Jaké samohlásky jsou ve slově knoflík? Která je dlouhá a která krátká?
Jak by to vypadalo, kdyby si samohlásky spolu vyměnily místo? KNÍFLOK - má toto slovo nějaký význam? Přečti a napiš hůlkovým písmem slovo knoflík pozpátku.

Věta

Rozděl větu na jednotlivá slova, spočítej počet slov v dané větě. Kolik slov je ve větě jednoslabičných, kolik dvouslabičných a kolik tříslabičných? Přečti je.

Dnesránojsemsikoupilavnašemobchoděkrásnýčervenýkulatýknoflíksečtyřmivelkýmidírkami.

Dělení vět

Z věty Dnes jsem si koupila knoflík utvoř větu oznamovací, tázací, rozkazovací, přací.

PRVOUKA

Lidé a čas - orientace v čase podle hodin (nápad žáků 2. ročníku ZŠ)

Zhotovení hodin, kde místo číslic jsou přilepeny knoflíky. Výuka hodin.

Lidé a čas - kalendářní rok

Zhotovení kalendářního roku, kde jednotlivé měsíce představují knoflíky (měsíce mohou připomínat barvou, tvarem). Jaké oblečení nosíme v jednotlivých ročních obdobích a jaké druhy knoflíků se používají na různých oděvech?

Minulost, současnost, budoucnost

Výstava knoflíků a oděvů na obrázcích z minulosti, současnosti. Návrhy knoflíků budoucnosti. Možnost navštívit výstavu a muzeum knoflíků.

Práce a volný čas

Vyjmenuj zaměstnání, kde lidé pracují s knoflíky. Kde se používají knoflíky (tlačítka, zvonky) v průmyslu?
Jsou některé knoflíky typické pro určitou profesi? Knoflíky na uniformách, dětské knoflíky...

Suroviny a výrobky

Z čeho a jak se vyrábí knoflík?

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Využití knoflíků jako Orffových nástrojů (činelky, rolničky, rumba koule...).
Využití knoflíků jako not do notové osnovy (knoflíky mohou mít na druhé straně suchý zip a pomocí něj je lze připevňovat na notovou osnovu vyrobenou z kartonu) - výška tónu, melodie písně, délka tónu a jednotlivé doby (velký knoflík jako nota celá, rozpůlený jako nota půlová, rozčtvrcený jako nota čtvrťová).

Zhudebnění uvedené říkanky

Žáci se pokusí vymyslet vlastní melodii a další sloky k písni. Písničku si všichni společně zazpívají.

Jednou malá holčička,
našla bílá kolečka.
Na kolečkách čtyři dírky,
koukaly z nich krátké nitky.
Copak našla? Hádejte!
Píseň o tom zpívejte.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
 • návrh vlastního knoflíku
 • rozpouštění barev
 • vymývaná klovatina
 • vystřižení vlastního tvaru bez použití šablony
 • barevné sladění různých knoflíků k látkám a jejich výtvarné ztvárnění
PRACOVNÍ ČINNOSTI
 • výroba knoflíku - vytrhávaný tvar, knoflík z kuliček papíru
 • výroba stolní hry, kde figurky jsou knoflíky (návrh žáků 2. ročníku ZŠ)
 • přišívání papírového knoflíku provázkem - různé způsoby přišití
TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vytvořit různé tvary knoflíků z těl žáků tak, jako se tvoří abeceda. Vyučující vytvoří obrazec knoflíku z provazů. Úkolem žáků je prolézat knoflíkovými dírkami (mrštnost, spolupráce).

Nakreslená maketa knoflíku. Žáci hází míč do knoflíkových otvorů. Jednotlivé otvory mohou být bodově ohodnoceny dle náročnosti hodu.

Přišívání knoflíků - žáci se drží za ruce a prolézají překážkovou dráhou, nesmí se pustit.

Reflexe

Jednotlivé náměty na téma knoflík žáky velice zaujaly. Aktivně se po celou dobu zapojovali do činnosti a vymýšleli neustále další a další obměny.

Například počítání pomocí barevných knoflíků (9 knoflíků modrých plus 7 knoflíků červených). Rovněž násobení pomocí knoflíků připadalo žákům mnohem zajímavější než papírová kolečka nebo znázornění na tabuli. Dále žáci sami vymýšleli různé slovní úlohy podobné předloženým slovním úlohám, ale s jinými hodnotami.

V českém jazyce žáci skládali písmena a slova z knoflíků. Do textu s vynechanými Y - I doplňovali knoflíky (tvrdé y - červený knoflík, měkké i - modrý knoflík). Vymýšleli přídavná jména ke knoflíku (růžový knoflík, kytičkovaný knoflík, okatý knoflík, veselý knoflík...) a slovesa ke knoflíku. (Co dělá knoflík? Knoflík tancuje, pláče, uklízí...). Při této činnosti se žáci výborně odreagovali a zároveň naučili určovat podstatná jména a slovesa. Rádi vymýšleli zajímavé příběhy o knoflíku, které následně i nakreslili.

Literatura a použité zdroje

[1] – Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha : Academia, 2003. ISBN 80-200-1080-7.
[2] – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání . Praha : VÚP, 2005. ISBN 80-87000-02-1.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Velké a malé knoflíky různých barev a tvarů