Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Využití textu písně v práci s předškolními dětmi – II. část
Odborný článek

Využití textu písně v práci s předškolními dětmi – II. část

29. 5. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Druhá část inspirativního článku, ve kterém popisujeme využití textu písně k práci s dětmi v mateřské škole.

Úvod

Tento inspirativní článek nabízí učitelkám mateřských škol soubor činností, které využívají textu dětských písní. Činnosti jsou motivovány oblíbenou dětskou písničkou „Proč, proč, proč“. Všechny tyto činnosti jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a lze je tedy zařadit do vzdělávací nabídky v mateřské škole. Hry a činnosti jsou nenáročné na pomůcky i herní prostor. Lze je s dětmi provádět jak ve třídě mateřské školy, tak třeba na vycházce nebo školní zahradě.

Písnička „ Běží liška k Táboru“

Před začátkem nabízených činností si s dětmi písničku zazpíváme, popřípadě ji děti naučíme.

 1.    Výroba ježka

Časová dotace: 5–10 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: kreativita, rozvoj jemné motoriky
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: lepidla, barevné a krepové papíry, nůžky, pastelky
Prostorová organizace: školní třída

Popis činnosti

Děti si na hnědý papír obkreslí podle šablony tělíčko ježka. Dokreslí mu pastelkou čumáček a nalepí očička. Dále si vystřihnou z černého papíru bodliny ve tvaru podlouhlých trojúhelníků a nalepí je na vrchní část tělíčka ježka. Na závěr ježka dozdobíme malými jablíčky z muchlaného krepového papíru, která nalepíme mezi bodliny.

 2.    Hrátky s textem

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: improvizace, rytmizace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis činnosti

Děti si nejprve zazpívají písničku. Pak se rozdělí na dvě skupiny a postaví se proti sobě. První skupina rytmicky říká: „Liška běží k Tááááboru.“  Druhá skupina se ptá: „A co tam bude děěěělat.“ První: „nese tam záááázvor“. Druhá: „pošlem za ní zajíce“. První: „a próóč ho tam pošlete“. Druhá: „ať jí zázvor sebere“. Takto pokračujeme až do konce písničky. Děti mohou jakýmkoli způsobem improvizovat a vkládat do činnosti i otázky a odpovědi, které přímo nemusí souviset s textem dětské písničky.

 3.    Najdi hračku, která začíná na písmenko…

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj postřehu
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: běžné vybavení třídy mateřské školy
Prostorová organizace: školní třída

Popis činnosti

Na zemi jsou volně pohozené hračky (nebo je necháme na svém místě, na kterém obvykle v herně bývají). Děti se volně pohybují po prostoru mezi hračkami. Paní učitelka, na předem domluvený signál, vysloví nějaké slovo z písničky a děti hledají hračku, která začíná na stejné písmenko, jako vyřčené slovo, například J – ježek, L – liška apod.

4.    Rozsypané koření

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj rychlosti a obratnosti
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: provaz nebo mety na vytýčení prostoru, 30-40 papírových koulí
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis činnosti

Před začátkem hry vyznačíme za pomoci provazu nebo met herní prostor o průměru cca 1,5 metru a určíme tři děti, které půjdou do tohoto prostoru. Zbytek dětí se postaví okolo vytyčeného prostoru. Papírové koule znázorňují koření, a to se snaží děti v ohraničeném území (zajíci) vyhazovat ven a děti mimo území (lišky) zase naházet zpět do „pytle“. Je vhodné určit hře časový limit. Děti se v rolích zajíců prostřídávají.

5.    Odhal zajíce

Časová dotace: 3–5 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj postřehu, orientace v prostoru
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis činnosti

Všechny děti představují „zázvor“ a chodí volně prostorem. Jedno z dětí představuje lišku, ta jde za dveře. Paní učitelka určí jedno dítě, které bude v roli zajíce. Ten chodí prostorem mezi ostatními dětmi „zázvorem“, a koho se nenápadně dotkne (dotýká se tak, aby liška nepoznala, kdo je zajíc), odchází mimo hru (je z něj část ukradeného zázvoru). Dítě „liška“, která byla za dveřmi, se snaží odhalit zajíce, který jí bere koření. Děti se v rolích lišky a zajíce prostřídávají. Hra končí v momentě, kdy je zajíc liškou odhalen.

6.    Liška hledá houby

Časová dotace: 3–5 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: orientace v prostoru
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis činnosti

Liška z naší písničky se rozhodla, že si půjde nasbírat do lesa houby. Děti se rozeběhnou po herním prostoru (hřišti, lese) a udělají dřep – stanou se houbami. Jedno dítě je liška-houbařka, chodí mezi nimi a sbírá je, to znamená, že dítě, kterému položí liška ruku na hlavu, jde za ním. Tak se vytvoří zástup sesbíraných hub. Liška vyvede houby z lesa ven, tam se obrátí a zvolá: „Houby, hop, usmažím vás!“ Houby utíkají zpět na svá původní místa a opět přejdou do dřepu. Hra se opakuje několikrát a učitelka lišku-houbařku prostřídává. Liška musí zavést děti do vzdálenosti nejméně 10 m od jejich míst.

7.    Najdi pytel zázvoru

Časová dotace: 3–5 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: orientace v prostoru
Počet dětí: sudý
Pomůcky: tvrdý předmět, šátky
Prostorová organizace: školní třída

Popis činnosti

Dvě děti (liška a zajíc), které mají zavázané oči, se postaví každé na jinou stranu herního prostoru. Paní učitelka hodí do prostoru nějaký tvrdý předmět (pytel zázvoru), například dřevěnou kostku ze stavebnice, a děti musí podle sluchu poznat, kam předmět (pytel zázvoru) dopadl, a najít jej. Děti by měly dávat pozor, aby se nesrazily. Předškoláci jsou velice bystří a nebudou mít problém s tím, aby zvolily podle sluchu správný směr.

Závěr

Výtvarná činnost výroba ježka zcela určitě bude děti bavit. Tato činnost rozvíjí jejich kreativitu a zdokonaluje jemnou motoriku. Pokud nemáte ve třídě šablonu ježka, můžete se inspirovat na webu www.predskolaci.cz, kde jsou dostupné různé výtvarné techniky k rozmanitým celoročním tématům.

Druhá hra „Hrátky s textem“ je založena na rytmizaci slov nebo delších slovních spojení. Děti se dopředu ve skupinách domluví na znění otázky, potažmo odpovědi, proto, aby mohly pak jednohlasně tuto otázku nebo odpověď verbalizovat. Jsem přesvědčen, že tato činnost sklidí u dětí velký úspěch.

Hra „Najdi hračku, která začíná na písmenko…“ rozvíjí u dětí myšlení, které předchází elementárnímu čtení a psaní. Pro děti předškolního věku by neměl být problém určit první písmenko ve slově. Hru můžeme ztížit tím, že děti budou hledat hračku, která začíná například třetím písmenkem slova, které dětem paní učitelka sdělí.

Hra „Rozsypané koření“ je velice dobrá pohybová činnost, vhodná i jako průpravná hra například na úvod dramatické lekce. Hra u dětí rozvíjí rychlost reakce, obratnost a také kooperaci. Časový limit na jedno kolo hry doporučuji maximálně jednu minutu. Po této fyzicky náročné hře zařazuji nějakou relaxační činnost proto, aby se dětský organizmus po zátěži zklidnil.

Při hře „Odhal zajíce“ volí děti různě „mazané“ techniky doteku tak, aby byly co nejpozději odhaleny. Hra je mezi dětmi velice oblíbena.

Při hře „Liška hledá houby“ klademe důraz na orientaci v prostoru, děti si mohou svá místa označit – stuhou, kroužkem, křídou, venku kamínkem. Orientační hry se dají hrát s dětmi v mateřské škole, ale i velmi úspěšně venku a dokonce třeba i ve vodě. Je třeba vždy odhadnout fyzickou a psychickou úroveň dětí a tomu přizpůsobit pravidla hry.

Závěrečná činnost „Najdi pytel zázvoru“ je oblíbená smyslová hra, která se dá namotivovat jakýmkoli tématem. Jediné riziko této hra spatřuji v neopatrnosti dětí, které se mohou srazit hlavami. Pokud však striktně stanovíme pravidla hry, můžeme tento problém úplně eliminovat.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 5. 2012
Článek s zaměřuje na prezentaci možností práce s textem písničky, která je známá již dětem předškolního věku. Žádná z aktivit by neměla být opomenuta, ale vyzdvihnout bych chtěla především význam činnosti zaměřené na analýzu a syntézu slov - Najdi hračku, která začíná na písmenko… (zde bych doporučila se zaměřit spíše na hlásky "j jako ježek" - písmeno je písemným záznamem hlásky a vyslovuje se "jé jako ježek". Je však možné, že autor pouze zaměnil terminologii dvou výrazů.). Tato aktivita je pro děti předškolního věku velmi náročná, ale pro vzdělávání opodstatněná. Autor tuto činnost usnadňuje vizuální oporou v podobě hraček a obrázků, což je přínosné. Jak již bývá u autorových článků zvykem, v závěru jsou uvedena podpůrná doporučení a možná rizika při realizaci aktivit v MŠ.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

lepidla, barevné a krepové papíry, nůžky, pastelky, běžné vybavení třídy mateřské školy, provaz nebo mety na vytýčení prostoru, 30-40 papírových koulí, tvrdý předmět, šátky