Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Využití textu písně v práci s předškolními dětmi – I. část
Odborný článek

Využití textu písně v práci s předškolními dětmi – I. část

28. 5. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Článek nabízí učitelkám mateřských škol inspiraci, jak využít text písničky při hrách a činnostech ve vzdělávací nabídce.

Úvod

Tento inspirativní článek nabízí učitelkám mateřských škol soubor činností, které využívají textu dětských písní. Činnosti jsou motivovány oblíbenou dětskou písničkou „Proč, proč, proč“. Všechny tyto činnosti jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a lze je tedy zařadit do vzdělávací nabídky v mateřské škole.

Písnička „ Proč, proč, proč“

Před začátkem nabízených činností si s dětmi písničku zazpíváme, popřípadě ji děti naučíme.

1.    Rozbor textu

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj komunikativních dovedností, improvizace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Popis činnosti

Děti si zazpívají písničku „Proč, proč, proč“. Poté se posadí po obvodu kruhu a odpovídají si na otázky z písničky. „Proč kopřiva pálí?“, následuje debata, proč opravdu kopřiva pálí, „protože má na sobě takové malé žahavé kuličky“. Dále pokračujeme „Proč se lenoch válí?“, „válí se, protože se mu nechce nic dělat, a chtěl by jen jíst a pít, a to všechno bez práce“.

2.    Rytmizace písničky

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rytmizace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: Orffův rytmický instrumentář
Prostorová organizace: školní třída

Popis činnosti

Před začátkem samotné činnosti rozdá paní učitelka dětem dřívka, triangly, bubínky, nebo mohou děti jen vytleskávat. Proč kop-ři-va pá-lí, proč se le-noch vá-lí, proč, proč, proč, pro sle-pi-čí kvoč. Děti mohou také rytmizovat za pomoci slabik „Ta- ta ta-ta táá-ta, ta-ta ta-ta tá-ta, ta ta ta, ta-ta ta-ta ta“.

3.    Ztvárnění děje písničky

Časová dotace: 2 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: improvizace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: zástupné rekvizity
Prostorová organizace: školní třída

Popis činnosti

Děti si nakreslí na papír zástupné rekvizity (připevní je na špejli), které se objevují v písni (kopřiva, ležící loutka, sýr, rak, zebra a škola). Paní učitelka může s výrobou těžších rekvizit dětem pomoci. Potom si děti tyto rekvizity vezmou do ruky a začnou zpívat písničku. „Proč kopřiva pálí?“, v tom dítě, které drží kopřivu, ji zvedne nad hlavu a obejde kolečko. „Proč se lenoch válí?“, to samé udělá dítě, které drží ležící loutku atd.

4.    Štronzo

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: improvizace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis činnosti

Děti se pohybují volně po prostoru. Na povel paní učitelky, která řekne například slovo „kopřiva“, se všechny děti snaží ztvárnit svým tělem kopřivu. Následuje opět chůze dětí prostorem a jiný povel paní učitelky, například slovo „lenoch“, a pokračuje se, až se vystřídají všechny „názvy“, které se v písničce vyskytují. Hru můžeme alternovat tím způsobem, že u názvů živých tvorů (rak, lenoch, zebra), které se v písni objevují, děti ztvární živý obraz, tedy ke klasickému „štronzu“ přidají jeden pohyb.

5.    Na opaky

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: improvizace, rozpoznávání lži
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: míč
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ 

Popis činnosti

Děti se postaví po obvodu kruhu a házejí si míč. Před tím, než jej hodí nějakému svému kamarádovi, řeknou určitou lež z písničky, například „Zebra má tečky“. Ten, komu dítě míč hodilo, odpoví: „To není pravda, zebra nemá tečky, ale má proužky.“ Poté hází míč dalšímu dítěti a říká další lež z písničky, například „ve škole nejsou zkoušky, ale děti si tam pořád jen hrají“. Odpovídá opět dítě, které míč chytilo: „To není, pravda ve škole si děti už nehrají, ale musí dávat pozor, aby se něco naučily.“

6.    Divadlo

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: improvizace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: zástupné rekvizity
Prostorová organizace: školní třída

Popis činnosti

Děti si s rekvizitami z písničky, které si vyrobily, zahrají loutkové divadlo, ve kterém budou improvizovat. Mohou si také zahrát situační scénku bez použití zástupných rekvizit. Děj loutkového divadla nebo situační scénky nemusí být shodný s dějem písničky.

7.    Schovávaná

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj postřehu, orientace v prostoru
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: zástupné rekvizity
Prostorová organizace: školní třída

Popis činnosti

Paní učitelka určí jedno dítě, které odejde za dveře herny, nebo na místo, odkud neuvidí na herní prostor. Ostatní děti někde v herním prostoru poschovávají zástupné rekvizity. Poté zavolají dítě, které je za dveřmi, a jeho úkolem bude najít všechny poschovávané rekvizity. Děti se v hledání rekvizit prostřídávají.

Závěr

Všechny činnosti, které jsou publikovány v tomto inspirativním článku, jsem si s dětmi ve své třídě vyzkoušel a všechny se mi dobře osvědčily.

Při první hře doporučuji, abyste dětem v činnosti pouze nabídli slovo, a ostatní už nechte na nich. Jsem přesvědčen, že vás velice mile překvapí i pobaví odpovědi, které děti v souvislosti s daným slovem vysloví. Například kolik dětí, tolik názorů na to, proč mají raci kníry. Určitě se vy i děti při této činnosti nebudete nudit. Na závěr činnosti doporučuji říci dětem, jak to skutečně s jednotlivými výrazy z písničky je.

Druhá hra „Rytmizace“ je velice oblíbenou a hlavně potřebnou činností v práci s dětmi předškolního věku. Rytmizace je jednou ze základních dovedností, s jejíž dokonalou znalostí by měly děti přicházet do první třídy základní školy. K této činnosti opravdu není potřeba žádných náročných pomůcek. Pokud u vás v mateřské škole nemáte rytmické nástroje Orffova instrumentáře, lze použít třeba kostky ze stavebnice nebo děti jen vytleskávání.

Při ztvárňování děje písničky za pomoci zástupných rekvizit doporučuji, aby si děti těchto rekvizit vyrobily více (tolik, kolik je dětí) z důvodu, aby se činnosti mohly zúčastnit všechny děti.

Takzvané „štronzo hry“ patří u dětí k velmi oblíbeným činnostem. Mohou se totiž při nich realizovat každý svým osobitým způsobem, aniž by je svazovala jakákoli pravidla.

Hra „Na opaky“ děti velice baví. Rozvíjí dětskou fantazii a představivost a přitom má velký didaktický přínos v tom, že děti dovedou odhalit lež nebo nepravdu a uvézt ji na pravou míru.

Hra na divadlo je dětmi velice často vyhledávána. Kolikrát si jej zahrají i ve spontánních činnostech během ranních hodin. Improvizace je pro děti přirozená a nenahraditelná při rozvíjení dětské fantazie.

Poslední hra tříbí dětský postřeh a děti při ní jistým způsobem poodhalují tajemství, které je skryto v hledání a radosti z nalezení.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
28. 5. 2012
Autor prezentuje článek o možnostech využití textu písně v předškolním vzdělávání. Hra a zpěv jsou pro děti předškolního věku velmi intuitivní a samozřejmou součástí jejich života. Zpěv navíc podporuje tvorbu příznivého klimatu a vztahů (nejen) ve školní třídě. Není to však pouze efektní záležitostí, ale podporuje také přirozené procesy učení. Autor se v příspěvku zaměřuje mj. na rozbor textu, což je velmi aktuální. U žáků již od prvních ročníků ZŠ se vyžadují dovednosti práce s textem. Mateřská škola připravuje půdu pro vstup do školy a je prvním stupněm organizovaného systematického a cílevědomého vzdělávání, takže práce s textem se zde přímo nabízí.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Orffův rytmický instrumentář, zástupné rekvizity