Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádková dramatika – O neposlušných kůzlátkách, II. část
Odborný článek

Pohádková dramatika – O neposlušných kůzlátkách, II. část

4. 5. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Druhý díl dramatizace pohádky O neposlušných kůzlátkách ze seriálu Pohádková dramatika.

Úvod

Pohádka „O neposlušných kůzlátkách“ je dobrým námětem pro dramatizaci. Děti se zde učí rozeznávat dobro a zlo, dobré a špatné chování a nutí je přemýšlet nad volbou co nejvhodnějšího chování pohádkových postav. Tyto své zkušenosti pak mohou uplatnit i v běžném životě. Dramatizace jim dává dostatek prostoru pro sebe vyjadřování a spolupráci mezi sebou. Článek je zaměřen na rozehrávání dramat a situačních scének. U některých her si děti samy upravily pravidla tak, aby závěr byl vždy pozitivní a skončil vítězstvím dobra nad zlem. Hry jsou zařazeny do seriálu „Pohádková dramatika“.

Neposlušná kůzlátka

Autor: Michael Novotný

„Kdo to klepe na vrátka?“
říkají si kůzlátka.
Buďte tiše, ani muk,
snad to není mlsný vlk?

1. Les kolem chaloupky

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: koordinace pohybů, rozvoj estetického vkusu
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Předem určíme jedno dítě, které bude v roli kůzlátka. Ostatní děti budou představovat stromy kolem chaloupky, kde kůzlátka bydlí. Děti (stromy) chodí všemi směry po herním prostoru. Na předem určený signál, který dá paní učitelka, se děti zastaví. Pak vstupuje do role kůzlátko, které si stromy přesadí podle svých představ (vykope nějaký strom a přenese jej, přesadí, některé stromy, které jsou si podobné, dá k sobě, některé jen zalije, jiné zase narovná apod.). Takto upravený les se dá dále využít k jiné hře.

2. Koza hledá kůzlátko

Časová dotace: 35 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: koordinace pohybů, rozvoj smyslového vnímání
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: šátky
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Les, který jsme si vytvořili v předchozí hře, můžeme následně využít i pro tuto hru. Na jednu stranu lesa postavíme dítě, které bude ztvárňovat mámu kozu, a na druhou stranu (proti ní) zase dítě, které bude v roli kůzlátka. Oběma zavážeme oči. Koza s kůzlátkem na sebe začnou volat a po sluchu se musí setkat uprostřed lesa. Když se uprostřed lesa setkají, obě role přidělíme zase jiným dětem. Stromy se mohou pohupovat jako ve větru.

3. Na vlka a kůzlátka

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: koordinace pohybů, rozvoj smyslového vnímání (zraku)
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Určíme jedno dítě, které bude v roli kozy, a to půjde za dveře. Další dítě bude vlk a ten se bude pohybovat volně po prostoru společně s ostatními dětmi, které budou v roli kůzlátek. Úkolem vlka je nenápadně píchat kůzlátka prstem tak, aby jej koza neodhalila. Kůzlátko, které vlk píchne, se svalí na zem. Úkolem kozy je odhalit, které z dětí je vlk.

4. Máma koza

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: koordinace pohybů, improvizace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Jedno dítě bude ztvárňovat kozu a ostatní děti kůzlátka. Kůzlátka se postaví po obvodu kruhu a koza se postaví dovnitř. Koza pak začne předvádět různé pohyby libovolnými částmi těla (poskoky, kutálení, mávání rukama apod.) a ostatní kůzlátka to po ni opakují. Po chvíli přijde do kruhu libovolné dítě a kozu v roli vystřídá. Hra pokračuje do té doby, dokud se všechny děti v roli kozy nevystřídají.

5. Vlku, my ti říkáme…

Časová dotace: 5–10 minut
Věková kategorie: 6 let
Cíl: rozvoj smyslového vnímání a komunikativních dovedností
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Jedno dítě bude v roli vlka a půjde za dveře nebo do prostoru, odkud ostatní děti neuvidí ani neuslyší. Ostatní děti (kůzlátka) si domluví nějakou informaci, kterou budou chtít vlkovi sdělit, například „my tě domů nepustíme“. Děti se pak posadí po obvodu kruhu a každý z nich dostane přidělenou jednu slabiku. První dítě bude pořád dokola opakovat slabiku my-my-my, druhé tě-tě-tě, třetí do-do-do, čtvrté mu-mu-mu, páté ne-ne-ne, šesté pu-pu-pu, sedmé stí-stí-stí, sedmé me-me-me, a osmé zase jako první dítě my-my-my. Vlk, který byl za dveřmi, musí podle sluchu rozpoznat, jakou informaci mu chtějí kůzlátka sdělit.

6. Seznámení kůzlátek

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj prosociálních vztahů, kooperace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Děti se posadí po obvodu kruhu. První dítě, které začne hru, musí mít po své pravé ruce volné místo. Dítě začíná hru slovy „po mé pravé ruce je volno a přeji si, aby si na něj sedla“ například „Klára, protože mi včera půjčila panenku“. Pak ve hře pokračuje Klára. Hra končí v moment, kdy své přání vyřknou všechny děti v kruhu. Je důležité, aby děti svá přání zdůvodňovaly.

7. Klubíčko

Časová dotace: 5–10 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: koordinace pohybů, rozvoj komunikativních dovedností
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: klubíčko vlny
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Děti se postaví po obvodu kruhu. První dítě si vezme klubíčko, chytí jeho konec a hodí jej nějakému svému kamarádovi. Pak se ho zeptá na nějakou věc nebo děj z pohádky, například „kam odešla máma koza?“, a kamarád odpovídá „do města na trh“. Poté chytí nit klubíčka tak, aby byla nit pořád napnutá, a klubíčko hází dál. Takto hra pokračuje až k poslednímu dítěti. Tímto způsobem nám vznikne jakási pavučina nebo propletenec. Poslední dítě, které drží klubíčko, jej namotává zpět, a tím prolézá pavučinou. Až dojde k dítěti před ním, předá mu klubíčko a sedne si na jeho místo. Takto se vlna na klubíčko namotává, až se klubíčko dostane zpět k dítěti, které hru začínalo.

Závěr

První hra „Les kolem chaloupky“ je velmi dobrá na rozvoj estetického vkusu. Děti dovedou velice dobře improvizovat a stromy v lese jsou kolikrát velmi netradičně rozestaveny a přesazeny. Nechte děti v roli kůzlátka prostřídat. Pokud máte velký počet dětí a málo času, pak kůzlátka mohou vytvářet les ve třech.

Hra „Koza hledá kůzlátko“ je známá a oblíbená sluchová hra. Smyslové hry děti v mém kolektivu mají rády a vyhledávají je. Pokud budeme chtít hru dětem poněkud ztížit, pak do ní zapojíme více dětí se zavázanýma očima. Například že se budou hledat dvě dvojice aj.

Hra „Na vlka a kůzlátka“ pro děti zajímavá, protože jim dává prostor k volbě své vlastní taktiky. Je zajímavé pozorovat, jaký styl píchnutí děti volí (palcem, za zády, před tělem apod.). Snažme se hru hrát s tolika dětmi, aby se v roli vlka a kozy vystřídaly.

Pohyby a tance při hře „Máma koza“ vám zcela jistě někdy budou připomínat indiánské tance. Určitě to není nic špatného, důležité je, aby si pohyby děti vymýšlely samy. Jako alternaci můžeme do kruhu umístit kozy dvě, a každá z nich bude předvádět jiné pohyby.

Hra „Vlku, my ti říkáme…“  je náročná, a proto je dobré ji několikrát zopakovat, aby se ji děti lépe naučily. Pokud se ji naučí, pak si ji budou ony i vy velmi užívat. Doporučuji, aby slabiky rozdělovala paní učitelka. Děti v předškolním věku by s rozdělováním mohly mít problém.

„Seznámení kůzlátek“ je velice dobrá seznamovací hra, kterou lze namotivovat na jakékoli téma integrovaného bloku. Děti říkají své důvody spontánně a určitě je zajímavé je poslouchat.

Při poslední hře „Klubíčko“ je nezbytné, aby žádné dítě nit z vlny ve svém místě nepustilo, protože jinak se nám celý pavouk zhroutí a rozmotá. Hru můžeme změnit tak, že jedno dítě může říkat i nějakou nepravdu z pohádky a druhé dítě ji opraví a řekne děj správně.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 5. 2012
Předkládaný článek nás opět zavede do prostředí malých kůzlátek. Dramatické aktivity motivované známou pohádkou vedou děti k rozvoji prosociáních vztahů a dalších tzv. měkkých dovedností. V závěrečných doporučeních autor upozorňuje na práci se slabikami u mladších dětí - toto upozornění je na místě. Proces analýzy a syntézy slov je opravdu dlouhodobý a vyžaduje jistou míru vyspělosti dítěte. Přesto je možné časem či tréningem časovou náročnost zkrátit.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

šátky, klubíčko vlny