Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádková dramatika – O neposlušných kůzlátkách, I. část
Odborný článek

Pohádková dramatika – O neposlušných kůzlátkách, I. část

3. 5. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Dramatizace pohádky O neposlušných kůzlátkách, která je zařazena do seriálu Pohádková dramatika, nabízí zásobník her pro učitelky mateřských škol.

Úvod

Pohádka „O neposlušných kůzlátkách“ je dobrým námětem pro dramatizaci. Děti se zde učí rozeznávat dobro a zlo, dobré a špatné chování a nutí je přemýšlet nad volbou co nejvhodnějšího chování pohádkových postav. Tyto své zkušenosti pak mohou uplatnit i v běžném životě. Dramatizace jim dává dostatek prostoru pro sebe vyjadřování a spolupráci mezi sebou. U některých her si děti samy upravily pravidla tak, aby závěr byl vždy pozitivní a skončil vítězstvím dobra nad zlem. Hry jsou zařazeny do seriálu „Pohádková dramatika“.

Neposlušná kůzlátka

Autor: Michael Novotný

„Kdo to klepe na vrátka?“
říkají si kůzlátka.
Buďte tiše, ani muk,
snad to není mlsný vlk?

 1. Neposedná kůzlátka

Časová dotace: 3 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: koordinace pohybů
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Při této hře použijeme dramatickou techniku bočního vedení. Děti (kůzlátka) se volně pohybují po herním prostoru. Paní učitelka jim během hry udílí pokyny a děti se podle těchto pokynů pohybují. Hra může vypadat nějak takto: „Kůzlátka právě vstala a začínají se protahovat. Teď se jdou umýt a vyčistit zoubky. Venku je krásný den, pojďme se proběhnout. Jsme unavené a musíme si chvilku odpočinout. Odpoledne vyrazíme na procházku do lesa. Vyhýbáme se stromům, přeskakujeme potůček. Je večer a jsme unavení, chystáme se ke spánku a usínáme.“

 1. Kůzlátka, najděte se!

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj smyslového vnímání, kooperace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Tato hra je velmi náročná na soustředěnost dětí, proto před jejím začátkem doporučuji relaxační hru na zklidnění organizmu. Děti (kůzlátka) se volně pohybují po herním prostoru. Snaží se kontaktovat očima nějakého svého kamaráda. Pořád si koukáme z očí do očí a přitom měníme polohu těla, chodíme, sedáme si, leháme. Po celou dobu těchto pohybů a poloh nesmíme ani na chvilku ztratit oční kontakt se svým kamarádem. Po chvíli můžeme oční kontakt přerušit a najít si zase někoho jiného.

 1. Zařizování pokojíčku

Časová dotace: 10–15 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj estetického vkusu
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: hračky, dětský nábytek, prostírání aj.
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Toto strukturované drama lze rozehrát pouze v herně vaší třídy, protože je k němu potřeba mnoho pomůcek. Děti vzájemně spolupracují a předem se mohou domluvit na struktuře jejich stavby. Pak začínají zařizovat svůj pokojíček. Vše, co do pokojíčku dají, musí zdůvodnit (proč to tam daly a proč to tam chtějí mít). Vzájemně diskutují o stylu zařizování a domlouvají se na detailech vybavení. Doporučuji omezené boční vedení, například podávat informace stylu „nezapomeňte na koupelnu a záchod“ nebo „co vám ještě chybí v kuchyni“ aj. Zařízený pokojíček necháme postavený, protože jej budeme potřebovat k dalším hrám.

 1. Co se v pokojíčku změnilo?

Časová dotace: 5–7 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj paměti a postřehu
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Tuto hru rozehráváme v našem postaveném pokojíčku. Děti si všechny věci, které do pokojíčku daly, pořádně prohlédnou a budou se je snažit zapamatovat. Poté všechny odejdou za dveře herny a paní učitelka některé věci vymění (změní polohu umístění, doporučuji změnit až deset věcí). Děti se poté vrátí zpět a snaží se uhodnout, které věci paní učitelka změnila, a dají je zpět na své místo. Jako alternativu můžeme zvolit to, že věci neměníme, ale jednoduše je z pokojíčku odebereme a schováme.

 1. Najdeš předmět v pokojíčku?

Časová dotace: 3 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: oční kontakt, pozornost
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Děti odejdou za dveře herny tak, aby neviděly na paní učitelku. Ta přidá do pokojíčku jeden předmět, který v něm předtím nebyl. Pak dá dětem instrukci, že jej musí najít. Kontaktují ho však jen očima. Když jej uvidí, nic neříkají a jdou si sednout na koberec. Ostatní děti, které jej ještě neobjevily, pokračují v hledání. Když je objeví všechny děti, tak po jednom šeptají paní učitelce, o který předmět se jedná. Takto hru můžeme s obměnou předmětu zopakovat několikrát.

 1. Přemlouvání kůzlátek

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj komunikativních dovedností
Počet dětí: čtveřice
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Děti rozdělíme do čtveřic (tři kůzlátka a jeden vlk). Tři kůzlátka budou v pokojíčku a jeden vlk vně. Rozehráváme situační scénku. Vlk se snaží všemi dostupnými verbálními prostředky (přemlouvání, žadonění, vyhrožování) přinutit kůzlátka, aby mu otevřela vrátka. Kůzlátka naopak oponují a vyptávají se vlka na jeho důvody a pohnutky. Hra může vypadat nějak takto: „Kůzlátka, otevřete mi vrátka, nesu vám šťavnatou travičku.“ Kůzlátka odpovídají: „My neotevřeme, protože nám to maminka přísně zakázala, a až přijde, tak nám jistě dá něco dobrého k jídlu.“ Děti se v roli kůzlátek a vlka prostřídávají. Děti, které momentálně scénku nerozehrávají, jsou v roli diváků.

 1. Pamatuješ si, co je v pokojíčku?

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj komunikativních dovedností a paměti
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

K této hře budeme opět potřebovat zařízený pokojíček. Paní učitelka dá dětem (kůzlátkům) časový limit cca jedné minuty na to, aby si zapamatovaly co nejvíce předmětů, které jsou po pokojíčku rozmístěny. Poté s dětmi buď odejde do jiné místnosti, nebo pokojíček přikryje plachtou tak, aby předměty, které v něm jsou, nebyly vidět. Posadí se s dětmi po obvodu kruhu a ty pak říkají, co si z vybavení pokojíčku zapamatovaly.

Závěr

První hra tohoto článku vyžaduje dostatek prostoru pro změny pohybů dětí. Proto pokud nemáte dostatečně velkou třídu, doporučuji využít zahradu mateřské školy nebo nějaké dětské hřiště. Při bočním vedení je nutné, abyste pořád bez mezer a pauz na děti mluvili. Intonace a rychlost hlasu by měla odpovídat činnosti, kterou s dětmi zrovna provádíte.

Hra „Kůzlátka, najděte se!“ je mezi dětmi velice oblíbena. Děti se opravdu poctivě snaží neztratit mezi sebou oční kontakt. Tuto hru můžeme dětem ztížit tím, že do prostoru rozmístíme nějaké měkké překážky, například molitanové kostky nebo polštáře.

Při hře „Zařizování pokojíčku“ mají děti obrovský prostor pro seberealizaci a spolupráci. Budete překvapeni, jaké detaily děti v pokojíčku neopomněly a co vše se jim zdá být nutné a potřebné. Zároveň pro průběh dalších her je dobré dohlédnout na to, aby pokojíček nebyl až moc přeplácaný.

U hry „Co se v pokojíčku změnilo“ se nebojte změnit větší počet věcí, dětí je mnoho a společnými silami na to, které věci se prohodily, přijdou. Pokud budete věci přímo schovávat, pak je potřeba, aby děti znaly názvy všech věcí v pokojíčku, a to z toho důvodu, aby je dovedly pojmenovat.

Hra „Najdeš předmět v pokojíčku“ je náročná na smyslové vnímání. Některé děti, které předmět objeví, mohou radostí vykřiknout, že jej našly, proto je vhodné při nastavování pravidel hry na toto děti upozornit. Situační scénky děti velice baví a rády je vyhledávají.

Hra „Přemlouvání kůzlátek“ dává obrovský prostor pro improvizaci a rozvíjí komunikativní dovednost. Je zajímavé sledovat, jaké prostředky vlk volí k tomu, aby dosáhl svého cíle.

Hra „Pamatuješ si, co je v pokojíčku“ je velmi náročná na dětskou paměť. Nicméně pokud je dětí ve hře více, nebojte se klidně nějaké předměty do pokojíčku přidat.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 5. 2012
Článek otevírá další třídílnou sérii příspěvků k seriálu Pohádková dramatika. Na motivu pohádky O neposlušných kůzlátkách se krátké minutové aktivitky zaměřují na rozvoj různých dovedností dětí předškolního věku (od 4 do 6 let). Umím si představit, že tento příběh je dětem velmi blízký. Menší děti budou vnímat příběhy zvířátek a ty větší již budou schopni poodhalit motiv poslušnosti i v životě lidí a dovedou se vžít do pocitů "dětí matky kozy". Velmi oceňuji také práci s velkým prostorem, která podporuje rozvoj prostorové představivosti a orientace, což je důležitým úkolem předškolního vzdělávání.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

hračky, dětský nábytek, prostírání aj.