Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádková dramatika – O kohoutkovi a slepičce - III. část
Odborný článek

Pohádková dramatika – O kohoutkovi a slepičce - III. část

25. 4. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Dramatické hry v tomto inspirativním článku, který je zařazen do seriálu Pohádková dramatika, jsou vhodné pro aplikaci ve vzdělávací nabídce mateřských škol.

Úvod

Třetí díl dramatických her na motivy pohádky ze sbírky Boženy Němcové „O kohoutkovi a slepičce“, který je zařazen do seriálu „Pohádková dramatika“, pokračuje nabídkou dalších dramatických, pocitových a smyslových her. Hry jsou upraveny tak, aby je bez problémů zvládly děti v mateřských školách. Hry jsou jednoduše aplikovatelné v jakémkoli prostředí a nevyžadují velkých příprav jak dětí, tak učitelek. Jsou také nenáročné na pomůcky. Aplikací těchto dramatických her jistě obohatíte jak vzdělávací nabídku v mateřské škole, tak třeba kroužek tvořivé dramatiky.

Kohoutek a slepička

Autor: Michael Novotný

Kohoutek v komoře leží,
slepička pro pomoc běží.
Za přáteli uhání,
ti mu život zachrání.

 1. Zrníčka v zobáčku

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: jemné motoriky a rychlosti
Počet dětí: dvě stejně početné skupiny
Pomůcky: misky, kolíčky na prádlo, malé papírové kuličky
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Děti rozdělíme do dvou stejně početných skupin. Každé skupině umístíme jednu mističku s papírovými kuličkami na začátek herního prostoru a druhou (prázdnou) mističku na druhý konec. Každé dítě (kohoutek nebo slepička) dostane jeden kolíček na prádlo. Každé dítě pak postupně kolíčkem, který svírá mezi zuby, uchopí jednu papírovou kuličku (zrníčko) a přenese jej na druhou stranu herního prostoru do prázdné misky. Hra končí v okamžiku, kdy jsou všechna zrníčka přenesena do misky na opačné straně.

 1. Chybějící slepička

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj paměti
Počet dětí: neomezen
Pomůcky:
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Před začátkem hry určíme jednu slepičku, která odejde za dveře nebo do prostoru, kde neuvidí na ostatní děti. Mezi ostatními slepičkami (zbylé děti) určíme jednu, kterou někam schováme. Úkolem slepičky, která byla za dveřmi, je uhodnout, která slepička od ostatních zmizela.

 1. Slepičí honička

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: koordinace pohybů
Počet dětí: dvojice
Pomůcky: provázky
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Před začátkem hry vytvoří děti dvojice (slepiček nebo kohoutků), které k sobě přivážeme provázkem (buď kolem celého těla, nebo jen části těl, například ruce nebo nohy). Jedna dvojice budou honiči a snaží se chytit jinou dvojici. Pokud dvojice někoho chytí, tak si role vymění. Alternací, jakými částmi děti k sobě spojíte, je veliká spousta.

 1. Pošta pro slepičku a kohoutka

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj postřehu
Počet dětí: dvě stejně početné skupiny
Pomůcky: tužky, papíry
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Před začátkem hry děti rozdělíme do dvou stejně početných skupin. Děti se ve skupinách posadí za sebou. Prvnímu dítěti dáme do ruky papír na tvrdé podložce a tužku. Poslední dítě dostane kartičku s obrázkem. Obrázek z kartičky se pak snaží prstem překreslit na záda dítěte sedícího před ním. To pak překreslí to, co cítilo na zádech, opět svému kamarádovi, který sedí před ním na záda. Takto obrázek dojde až k prvnímu dítěti, které obrázek nakreslí na papír. Poté odchází nakonec řady a papír s tužkou předává druhému v řadě. Hra pokračuje do té doby, dokud se všechny děti v řadě neprostřídají.

 1. Pantomima

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj představivosti a fantazie
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Jedno dítě bude kohoutek a odejde za dveře nebo do prostoru, odkud neuvidí na ostatní. Zbylé děti (slepičky) se domluví na nějaké informaci, kterou chtějí kohoutkovi sdělit. Poté ji kohoutkovi pantomimicky předvedou. Úkolem kohoutka je uhodnout, co mu chtějí slepičky sdělit. Děti se v roli kohoutka prostřídávají.

 1. Pozor, liška!

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj rychlosti a obratnosti
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: fáborky z krepového papíru
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Před začátkem hry určíme jedno dítě, které bude představovat lišku. Ostatní děti budou slepičky a na ruku jim přivážeme proužek z krepového papíru. Úkolem lišky je v krátkém časovém limitu strhnout ze slepiček co nejvíce barevných proužků. Děti se v roli lišky prostřídávají.

 1. Noční návrat

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj smyslového vnímání
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: šátek
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Jedno dítě bude slepička, té zavážeme oči. Ostatní děti budou její kuřátka, která se chtějí dostat domů. Matka slepice je však musí poznat. Roztáhne tedy nohy a kuřátka ji budou po jednom podlézat. Slepička musí po hmatu poznat, které kuřátko se chce dostat domů. Pokud jej pozná, nechá ho vstoupit do kurníku. Děti se v roli slepičky prostřídávají.

 1. Kohoutí zápasy

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 6 let
Cíl: rozvoj síly a koordinace pohybů
Počet dětí: sudý, dvojice
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Paní učitelka vytvoří skupiny po dvou dětech (kohoutkách) tak, aby spolu soupeřily děti s podobnou fyzickou proporcí. Děti ve dvojicích se postaví proti sobě a dají ruce v bok. Pak začnou poskakovat po jedné noze a snaží se druhého kohoutka postrčit tak, aby ztratil rovnováhu a postavil se na obě nohy. Jsou povoleny jen údery hrudí, boky a rameny.

Závěr

První hra „Zrníčka v zobáčku“ je náročná na uchopení zrníčka do kolíčku, ale s postupným tréninkem dětí můžeme tuto dovednost dovézt k dokonalosti. Hra je velice zábavná a určitě se při ní budou bavit nejen děti, ale i vy.

Hra „Chybějící slepička“ nedělá dětem žádné problémy a vždy uhodnou, které dítě se schovalo. Pokud chceme hru dětem ztížit, tak se mohou ostatní slepičky otočit ke slepičce, která hádá, zády.

Při hře „Slepičí honička“ je nutné děti poučit o bezpečnosti. Hrozí totiž nebezpečí srážky nebo špatným zkoordinováním pohybů zranění dvojice, která je k sobě připoutána. Doporučuji také zvolit velikost herního prostoru v závislosti na počtu dětí.

Při další hře „Pošta pro kohoutka a slepičku“ doporučuji dětem dávat k překreslování jednoduché (nejlépe geometrické) tvary. Složitější tvary jsou náročné i pro dospělé. Jednodušší verzí může být, že děti si předávají podněty třeba zataháním za ucho nebo jinými signály.

Pantomimické hry jsou všeobecně mezi dětmi velice oblíbeny. Při této pantomimě doporučte dětem, aby si volily jen krátké informace, které budou kohoutkovi sdělovat. Krátké proto, aby se děti stačily v rolích vystřídat.

U hry „Pozor liška“ doporučuji určit maximálně jednominutový časový limit na jednu hru. Ke hře je také potřeba větší herní prostor, takže vhodnější bude volit přírodní prostředí nebo zahradu mateřské školy.

Hra „Noční návrat“ je smyslovou hrou, kterou mohu ze své zkušenosti všem doporučit. Při větším počtu dětí můžeme hru rozdělit na dvě skupiny.

„Kohoutí zápasy“ musí splňovat bezpečnostní prvky. Před začátkem hry tedy doporučuji pevně a neměně nastavit pravidla a zdůraznit, že údery musí být ohleduplné a nesurové.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
25. 4. 2012
Poslední díl seriálu se zaměřuje převážně na rozvoj dovedností. Krátké minutové aktivity jsou sestaveny tak, aby podporovaly převážně motorický rozvoj. Oceňuji převážně 1. aktivitu, která ze začátku bude pro děti předškolního věku pravděpodobně náročná, ale může velmi podpořit přípravu na prvopočáteční psaní, protože se zaměřuje na rozvoj jemné motoriky. Přesto, že s takovou aktivitou mají děti ze začátku problémy, velmi rády se obdobných činností účastní - umím si představit, že pohádková motivace jejich snahy ještě více podpoří. Chtěla bych ještě podtrhnout autorovu snahu o doporučení či upozornění na případná rizika, která uvádí v závěru článku.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

misky, kolíčky na prádlo, malé papírové kuličky, provázky, fáborky z krepového papíru, šátek