Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádková dramatika - O kohoutkovi a slepičce - II. část
Odborný článek

Pohádková dramatika - O kohoutkovi a slepičce - II. část

24. 4. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Inspirativní článek, nabízející dramatizaci pohádky „O kohoutkovi a slepičce“, zařazen do seriálu „Pohádková dramatika“.

Pohádková dramatika „O kohoutkovi a slepičce“, II. část.

 

Úvod 

Seriál „Pohádková dramatika“ pokračuje nabídkou dalších dramatických her, tentokrát motivovaných pohádkou ze sbírky Boženy Němcové „O kohoutkovi a slepičce“. Hry publikované v tomto inspirativním článku jsou upraveny tak, aby je bez problémů zvládly děti v mateřských školách. Hry jsou jednoduše aplikovatelné v jakémkoli prostředí a nevyžadují velkých příprav jak dětí, tak učitelek. Jsou také nenáročné na pomůcky. Aplikací těchto dramatických her jistě obohatíte jak vzdělávací nabídku v mateřské škole, tak třeba kroužek tvořivé dramatiky. 

Kohoutek a slepička
Autor Michael Novotný  

Kohoutek v komoře leží,
slepička pro pomoc běží.
Za přáteli uhání,
ti mu život zachrání.
 

 

1. Rozkutálená vajíčka  

Časová dotace: 2−3 minuty
Věková kategorie: 4−6 let
Cíl: koordinace pohybů, hledání prostoru, ohleduplnost
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída 

Popis hry: Slepička zrovna snesla vajíčka, a jak se je snažila v kurníku urovnat, tak se jí všechna rozkutálela. Děti se položí na zem a kutálejí (válejí sudy) se jako vajíčka po prostoru všemi směry tak, aby do sebe nenarážely. Dáme dětem instrukci, aby v případě hrozící srážky vajíčka zpomalila a bezpečně se sobě vyhnula. Ta vajíčka, která se srazí, jsou rozbitá a vypadávají ze hry. 

 

2. Ťukání 

Časová dotace: 2−3 minuty
Věková kategorie: 4−6 let
Cíl: rozvoj smyslového vnímání, rytmizace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky:  Orffovy rytmické nástroje, skořápky od ořechů aj.
Prostorová organizace: školní třída 

Popis hry: Děti se posadí volně po herním prostoru, vezmou si do ruky rytmické nástroje (dřívka, skořápky, činelky apod.) a budou ztvárňovat klubající se kuřátka. Jejich táta kohout (předem určené dítě) chodí mezi nimi a sleduje, jak se klubají. Po vylíhnutí se jednoho kuřátka dotkne a to za pomoci svého rytmického nástroje vyťuká nějaký rytmus. Ostatní kuřátka se snaží svými rytmickými nástroji tento rytmus zopakovat. Pak se kohout dotkne dalšího kuřátka a hra pokračuje dále. 

 

3. Poznej falešnou slepičku 

Časová dotace: 2−3 minuty
Věková kategorie: 4−6 let
Cíl: rozvoj smyslového vnímání
Počet dětí: neomezen
Pomůcky:  žádné
Prostorová organizace: školní třída 

Popis hry: Určíme jedno dítě, které bude v roli kohouta, a to odejde za dveře nebo do prostoru, kde neuvidí na ostatní děti. Ostatní děti chodí po prostoru a představují slepičky. Tyto slepičky všechny předvádějí stejný zvuk, na němž se předem domluví. Jedno předem určené dítě je falešná slepička. Ta chodí společně s ostatními slepičkami po prostoru, ale vydává jiný zvuk nežli ostatní. Úkolem kohoutka je poznat, která slepička je falešná. Děti se v rolích falešné slepičky a kohoutka prostřídávají. 

 

4. Líhnutí kuřátek 

Časová dotace: 2−3 minuty
Věková kategorie: 4−6 let
Cíl: improvizace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky:  žádné
Prostorová organizace: školní třída 

Popis hry: Při této hře děti rozehrávají situační scénku. Děti se posadí volně po herním prostoru a každé z nich se snaží svým způsobem napodobit, jak se líhnou malá kuřátka. Po vylíhnutí dále rostou a dospívají (začnou se pohybovat po prostoru), až jsou z nich dospělé slepičky nebo kohoutci. Poté mezi sebou navazují kontakty. V této hře doporučuji vyloučit verbální komunikaci vyjma citoslovcí specifických pro daná zvířata. 

 

5. Vajíčka se rozbila 

Časová dotace: 3−5 minut
Věková kategorie: 4−6 let
Cíl: kooperace, rychlost
Počet dětí: dvě stejně početné skupiny
Pomůcky: rozstříhaná vajíčka ze čtvrtky
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ 

Popis hry: Před začátkem hry si vyrobíme ze čtvrtky nebo kartónového papíru velká vejce, která poté rozstříháme na několik částí (počet dílků je dobré volit dle věku a zdatnosti dětí). Děti (slepičky) rozdělíme do dvou stejně početných skupin. Rozstříhaná vajíčka rozmístíme libovolně po prostoru. Úkolem každé skupiny je složit své vejce dříve než druhé družstvo. 

 

6. Najdi kohouta 

Časová dotace: 2−3 minuty
Věková kategorie: 4−6 let
Cíl: rozvoj postřehu
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: švihadlo nebo provaz
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ 

Popis hry: Jedno dítě bude představovat slepičku, která půjde za dveře herny nebo do prostoru, odkud neuvidí na ostatní děti. Zbytek dětí budou kohoutci a jeden z nich bude z jiného kurníku. Všichni společně se budou pohybovat volně po prostoru. Na koho cizí kohout mrkne, odchází na předem určené místo, které předem vytyčíme provazem nebo švihadlem. Úkolem slepičky je poznat cizího kohoutka a chytit jej za křídlo. Děti se v rolích prostřídávají. 

 

7. Pocitová hra 

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 4−6 let
Cíl: rozvoj smyslového vnímání
Počet dětí: neomezen
Pomůcky:  šátek
Prostorová organizace: školní třída 

Popis hry: Nastal večer a slepička s kohoutkem šli spát. Kohoutkovi se v noci zdál děsivý sen. Zdálo se mu, že kolem něj chodí cizí slepičky a říkají mu ošklivé věci. Určíme jedno dítě, které bude kohoutek, a tomu zavážeme oči šátkem. Ostatní děti (cizí slepičky) kolem něho budou procházet a každé mu řekne nějakou negativní věc, například: „Kohoutku, ty se mi nelíbíš, protože nemáš barevná péra.“ V roli kohoutka se děti prostřídávají. 

 

Závěr 

První hra „Rozkutálená vajíčka“ rozvíjí v dětech ohleduplnost jednoho ke druhému. Určitě zpozorujete, že děti opravdu plní vaše pokyny beze zbytku a vzájemně se sobě vyhýbají, protože vědí, že pokud se rozbijí, vypadnou ze hry. Hra „Ťukání“ velice dobrým způsobem rozvíjí sluch dětí. Zpočátku děti volí jednoduché rytmické vyťukávání, později přechází k složitějšímu. Je dobré, aby se děti v roli kohouta vystřídaly zejména z toho důvodu, že radši vystupují v roli ťukajících kuřátek. Hra „Poznej falešnou slepičku“ je docela náročná na soustředění a dětem v některých případech docela dlouho trvá, než falešnou slepičku odhalí. Hru můžeme pro zdatnější dramatický kolektiv ztížit tím, že všechny slepičky soustředíme do malého prostoru tak, aby mezi nimi nebylo žádné místo. Při hře „Líhnutí kuřátek“ doporučuji dětem nezasahovat do jejich improvizace. Mohli bychom negativně ovlivnit jejich projev a ten už by nebyl tak osobitý, jak bychom si přáli. K této hře je potřeba větší herní prostor z toho důvodu, aby měly děti více místa k navazování kontaktů mezi sebou. Při hře „Vajíčka se rozbila“ zvolte, zda hru pojmete soutěživým způsobem, nebo zda dobrou motivací problém „prohry“ eliminujete. Předškoláci a děti pětileté si poradí i s dvaceti díly vajíčka bez větších problémů. Šestá hra „Najdi kohouta“ si vyžaduje dodržování důležitého pravidla, a to, že se chodící kohoutci musí na sebe dívat. Signál, kterým cizí kohoutek domácího vyřadí (v tomto případě mrknutí), se může dle zdatnosti dramatického kolektivu obměňovat například na dotyk nebo zvuk. Poslední hra by se mohla zdát někomu krutá, ale mám ji vyzkoušenou a děti se s její pomocí seznamují s tím, že vše v životě není jen pozitivní a že se s negativními situacemi mohou v životě běžně setkat. Jako alternaci vždy volím opak, kdy slepičky říkají kohoutkovi pozitivní věci. Na závěr hry doporučuji rozebrat s dětmi jejich pocit v asociačním kruhu. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
24. 4. 2012
Další díl seriálu se zaměřuje na rozvoj emoční složky dětí předškolního věku. Aktivity jsou opět tematicky motivovány pohádkou O kohoutkovi a slepičce. Oceňuji, že doporučené pomůcky nejsou žádnými nákladnými didaktickými prostředky, ale dostupnými prvky, které máte v MŠ běžně po ruce. Co se týče poslední aktivity, tak jak sám autor uvádí, může se některým učitelům zdát, že její realizace může být pro děti "bolavá". Umím si představit situace, kdy se tak opravdu stane. Na druhou stranu, pokud je taková aktivita vhodně namotivována a dobře dětem vysvětlena i se všemi úskalími, může být pro jejich emoční rozvoj opravdovým přínosem.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Orffovy rytmické nástroje, skořápky od ořechů aj., rozstříhaná vajíčka ze čtvrtky, švihadlo nebo provaz, šátek