Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádková dramatika - O kohoutkovi a slepičce - I. část
Odborný článek

Pohádková dramatika - O kohoutkovi a slepičce - I. část

23. 4. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Inspirativní článek ze seriálu „Pohádková dramatika“ nabízí dramatické hry motivované pohádkou „O kohoutkovi a slepičce“.

 Pohádková dramatika „O kohoutkovi a slepičce“, I. část

 

Úvod 

Seriál „Pohádková dramatika“ pokračuje nabídkou dalších dramatických her, tentokrát motivovaných pohádkou ze sbírky Boženy Němcové „O kohoutkovi a slepičce“. Některé hry publikované v tomto inspirativním článku lze použít i v průpravné části dramatické lekce, nebo naopak v části závěrečné (relaxační). Hry jsou jednoduše aplikovatelné v jakémkoli prostředí a nevyžadují velké přípravy jak dětí, tak učitelek. Jsou také nenáročné na pomůcky. 

Kohoutek a slepička
Autor Michael Novotný

 

 Kohoutek v komoře leží,
slepička pro pomoc běží.
Za přáteli uhání,
ti mu život zachrání.

 

1. Asociační kruh 

Časová dotace: 3−5 minut
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: rozvoj komunikativních dovedností a fantazie
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída 

Popis hry: Kohoutek a slepička se po dlouhé zimě těší na příchod jara. Děti se posadí po obvodu kruhu a každé z nich postupně jedním slovem se bude snažit vyjádřit, co se mu vybaví, když se řekne slovo jaro. Až všechny děti vysloví svoji asociaci, budeme pokračovat druhým kolem, kdy každé dítě vymyslí, co může, nebo co je potřeba, aby kohoutek se slepičkou ve svém příbytku udělali. Například: „Protože byla dlouhá zima, mají kohoutek se slepičkou na dvorku veliký nepořádek, proto je potřeba, aby si jej pořádně uklidili.“ 

 

2. Rostoucí tráva  

Časová dotace: 2 minuty
Věková kategorie: 4−6 let
Cíl: koordinace pohybů, sladění pohybů s hudbou
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: relaxační hudba
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ 

Popis hry: Děti se rozestaví po herním prostoru. Spustí se do hlubokého dřepu (mohou sklonit hlavu až k zemi). Paní učitelka pustí relaxační (pomalou) hudbu a děti začnou předvádět, jak roste tráva. Důležité je, aby jejich pohyby byly co nejpomalejší, a sladily je s hudbou. Hru můžeme obohatit tím, že dětem dáme instrukci, například „fouká vítr“, a děti se budou pohybovat ve větru. Pokyny můžeme během hry obměňovat. 

 

3. Čí je vajíčko? 

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: rozvoj paměti
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: malovaná papírová vajíčka
Prostorová organizace: školní třída 

Popis hry: Před začátkem této hry si každé dítě vystřihne ze čtvrtky vajíčko a barevně si je vybarví pastelkami. Děti se svými vajíčky začnou chodit po prostoru a vzájemně se potkávat. Když se potkají ve dvojici, tak si svá vajíčka vymění se slovy například: „dávám ti Vojtovo vajíčko.“ a předá jej kamarádovi nebo kamarádce. Druhé dítě udělá to samé se slovy například: „Dávám ti Kačky vajíčko.“ Poté děti pokračují ve hře s vajíčkem svého kamaráda a předávají je dále. Na konci hry se děti posadí po obvodu kruhu a každé z nich poví, čí vajíčko drží v ruce. 

 

4. Vyprávěj pohádku 

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: rozvoj komunikativních dovedností
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída 

Popis hry: Děti se posadí po obvodu kruhu a první z nich začne vyprávět pohádku „O kohoutkovi a slepičce“. Převypráví první krátký úsek pohádky, do kterého řekne jednu dějovou věc, která do příběhu nepatří. Další dítě v řadě tuto nepravdu opraví a bude pokračovat dalším krátkým úsekem ve vyprávění pohádky. Takto hra pokračuje do té doby, dokud není pohádkový příběh převyprávěn do konce. 

 

5. Sezení na vejcích 

Časová dotace: 2−3 minuty
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: improvizace
Počet dětí: sudý, dvojice
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída 

Popis hry: Děti na začátku hry vytvoří dvojice, nejlépe chlapec s dívkou (ale není podmínkou). Dvojice budou představovat slepičku a kohoutka. Slepička zrovna snesla vajíčka a musí je vysedět. Předvádí tedy, jak sedí na vajíčkách a co při tom vše dělá. Úkolem kohoutka bude o slepičku se během jejího sezení na vajíčkách starat. Můžeme sehrát dvě varianty této hry. První, že děti mohou mezi sebou verbálně komunikovat, a druhá, že používají pouze citoslovce kohoutka a slepičky. 

 

6. Zachraň svá vajíčka 

Časová dotace: 3−5 minut
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: rozvoj pohybových dovedností, rychlosti a obratnosti
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: provaz nebo švihadlo, vajíčka z papírových koulí
Prostorová organizace: školní třída 

Popis hry: Před začátkem hry vytyčí paní učitelka za pomoci švihadla nebo provazu uzavřený prostor (nejlépe kruh) o průměru cca jednoho metru. Poté určí jedno dítě, které bude slepička. Ta má za úkol sedět v kruhu plném vajíček a hlídat si je. Ostatní děti musí slepičce vajíčka odebírat tak, aby se jich (dětí) slepička nedotkla. Koho se slepička dotkne, vypadává ze hry. Na hru si stanovme nějaký časový limit (doporučuji 30 vteřin). Děti se v roli slepičky prostřídávají. 

 

7. Uloupená vajíčka 

Časová dotace: 2−3 minuty
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: rozvoj rychlosti a obratnosti
Počet dětí: dvě stejně početné skupiny
Pomůcky: vajíčka z papírových koulí, provazy nebo švihadla
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ 

Popis hry: Před začátkem hry rozdělíme děti do dvou stejně početných skupin. Každá skupina bude mít na své straně vytyčen prostor (kurník), za pomoci provazů nebo švihadel, o průměru cca jednoho metru. Do každého kurníku umístíme stejný počet vajíček z papírových koulí. Každé z družstev má za úkol, uloupit z kurníku soupeře co nejvíce vajíček a přenést je do svého kurníku. Každé dítě může najednou ze soupeřova kurníku vzít jen jedno vajíčko. Určíme časový limit, po který se bude hra hrát. Děti si nemohou při hře nijak bránit. 

 

Závěr 

Pohádky Boženy Němcové jsou v mém dramatickém kolektivu velice oblíbené a dramatizaci těchto příběhů zařazuji do vzdělávací nabídky velice často. Asociační hry mají děti předškolního věku ve veliké oblibě a vyžadují je. Někdy je zařazujeme i do závěrečné části, kdy děti hodnotí průběh hry v hlavní části. Druhá hra „Rostoucí tráva“ vyžaduje, aby se dětský organismus zklidnil, proto tuto hru zařazuji jako relaxaci do závěrečné části. Pozorujte, jak děti dovedou svým osobitým způsobem sladit pohyby (rostoucí trávy) s relaxační hudbou. Pokud máme při hře větší počet dětí, pak se mohou mezi sebou při růstu proplétat. Vznikne nám tím zajímavé „štronzo“, popřípadě živý obraz. Hra „Čí je vajíčko“ je velice dobrá seznamovací hra, která rozvíjí dětskou paměť. Když jsem se svými dětmi hrál tuto hru poprvé, byl jsem velice mile překvapen, kolik dětí si správně zapamatovalo vajíčko svého kamaráda. Tato hra se dá obměňovat a motivovat jakoukoli pohádkou nebo příběhem. Hra „Vyprávěj pohádku“ vyžaduje dokonalou znalost příběhu „O kohoutkovi a slepičce“, proto doporučuji, aby jej paní učitelka před začátkem hry dětem přečetla. Hru můžeme alternovat tak, že děti vkládají do příběhu namísto stávajících postav postavy smyšlené. Při hře „Sezení na vejcích“ se můžete setkat s problémem, že některé děti se budou stydět předvádět kohoutka nebo slepičku. V takovém případě doporučuji, aby se nejprve dívaly, a třeba se později do hry zapojí, až uvidí, jak si hru ostatní děti dovedou skvěle užít. Pokud máme při hře „Zachraň svá vajíčka“ velký počet dětí (dvacet a více), pak doporučuji rozdělit je do dvou stejně početných skupin a hrát na dvou místech v herním prostoru. Hra vyžaduje obratnost, rychlost, ale i spolupráci dětí. Děti si umí určit velice účinnou taktiku, kdy jedna skupina dětí se snaží odlákat pozornost slepičky a druhá jí mezi tím odebírá vajíčka. Poslední hra „Uloupená vajíčka“ je náročná na striktní dodržování pravidel. Dbejte také na bezpečnost dětí. Před začátkem hry doporučuji děti upozornit na možnost srážky mezi sebou. Pokud budou děti dodržovat stanovená pravidla, hru si určitě pěkně užijí. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 4. 2012
Předkládaný článek prezentuje další díl seriálu Pohádková dramatika. Motivační pohádka O kohoutkovi a slepičce i k ní přiřazené aktivity jsou aktuálním tématem právě v období blížících se Velikonoc. Oceňuji, že aktivity jsou určené především pro skupinovou práci, což je (nejen) v předškolním vzdělávání poměrně náročná organizační forma, ale právě daný článek může učitele podpořit ve snahách o její realizaci. Také bych ráda ohodnotila relaxační zaměření aktivit, což dnes děti skutečně potřebují pro podporu jejich vnitřní vyrovnanosti.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

relaxační hudba, malovaná papírová vajíčka, provaz nebo švihadlo, vajíčka z papírových koulí