Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Dobývání pevnosti skřítka Korálka
Odborný článek

Dobývání pevnosti skřítka Korálka

19. 4. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Radka Perglerová

Anotace

Článek může sloužit učitelkám MŠ jako inspirace pro činnosti na zahradě, pro krátkodobý projekt. Text obsahuje hodnocení jednotlivých činností, informace o postupu projektu a rady pro zdárný průběh. Projekt vychází z prvků soutěže Pevnost Boyard.

Úvod a motivace

Hra je vhodná pro školku, která má 2 třídy, nebo pro menší skupinu dětí (např. předškoláci).

Sportovní dopoledne se soutěžemi na školní zahradě. Děti plní úkoly na stanovištích, za jejichž splnění dostanou indicii, která je přivede blíž ke klíči, který odemkne „pevnost“ školku, ve které čeká děti překvapení v podobě pokladu.

Příprava:

Týden před zahájením hry osloví učitelky rodiče: představí téma, průběh a požádají o pomoc. Rodiče, kteří mají chuť, se zapojí do příprav. Můžou pomoci s odměnami pro děti k pokladu (reklamní předměty: puzzle, pexesa, ...) a společně s učitelkami vymýšlí možné soutěže. Jméno skřítka, např. „Korálek“, může být zvoleno podle názvu školky.

Zahájení:

V den her se děti ráno scházejí ve třídách a mezitím učitelé, provozní personál a rodiče, kteří přislíbí pomoc – připravují stanoviště s úkoly na školní zahradě. Schovají předem připravené zprávy s indiciemi a klíč ke školce, který je samozřejmě nazdoben různými ornamenty z provázků, kytiček apod. Ve třídě poví paní učitelky, že se půjdou všichni před svačinkou projít, aby jim pěkně vyhládlo. Když se po chvilce chtějí vrátit, zjistí, že se nemůžou dostat do školky. Děti objeví u dveří dopis, který jim paní učitelka přečte. Je v něm napsáno, že školku navštívil skřítek „Korálek“, který jim tam zanechal poklad, ale aby se dostaly děti do školky, musí najít správný klíč, který získají po splnění několika úkolů.

Průběh:

Děti jsou rozděleny do osmi skupin po čtyřech dětech (ve skupině děti 3–6leté). V každé skupince je zvolen vedoucí (nejstarší dítě), který odvede svoji skupinku k stanovištím. U každého stanoviště je jeden dospělý, který řídí pravidla. Všechny soutěže jsou zahájeny současně a čeká se, až každá skupina svoji hru dohraje, a může přejít k dalšímu plnění úkolu. Až děti absolvují postupně všechny stanoviště, zvolená paní učitelka vymezí prostor, kde děti hledají zprávu a klíč. V poslední zprávě je informace o pochvale za splnění úkolů a nápověda, kde hledat poklad ve školce.

Závěr:

Ve školce již děti hledají poklad dohromady, ne po skupinkách.

1.       Stanoviště „Korálkovy chutě“

Pomůcky: cukr, rohlík, jogurt, čokoláda, šátky

Skřítek korálek bydlí ve skrýši, kde je černočerná tma. Když obědvá, tak nevidí co jí. Pomůžete mu, děti, zjistit, co chutná nejlépe, co si má dát k jídlu?

Děti mají zavázané oči, učitelka každému klade do úst jednu potravinu, kterou mají podle vůně a chuti poznat.

Hodnocení:

Mladší děti neměly zábrany ochutnat jídlo se zavřenýma očima, ale poznávaly převážně jen čokoládu a rohlík. Asi pět starších dětí tuto disciplínu odmítlo plnit, tak samozřejmě nuceny nebyly. Ostatní děti poznaly většinu potravin a hodně se u toho pobavily. Na tomto stanovišti se setrvávalo déle, protože měly děti přání vyzkoušet si i jídlo, které měly na ochutnání ostatní děti. Byly dost zvídavé, jestli poznají, co jedí, ale měly samozřejmě i chuť na ostatní potraviny.

2.       Stanoviště „Korálkovy košíky“

Pomůcky: košíčky, tenisové míčky

„Skřítek Korálek rád uklízí, ale je maličký s malinkými nožičkami. Pomůžete mu uklidit jeho hračky do košíčků?“

Děti mají za úkol házet tenisové míčky do košíků rozmístěných po zemi. Je dána startovní čára, která se nesmí překročit. Košíčky jsou rozmístěny v různých obtížnostech, aby měly možnost správného míření i menší děti. Každé dítě má jeden míč, který se snaží umístit do košíku s co nejmenší počtem pokusů.

Hodnocení:

Byly dobře zvoleny i jednodušší obtížnosti, které se v průběhu hry dle potřeby měnily vzhledem k věkovému složení skupiny.

3.       Stanoviště „Korálkovy knoflíky“

Pomůcky: knoflíky, nádoba na písek (větší přepravka), lopatky

„Skřítek Korálek je nešika a poztrácel knoflíčky. Teď si nemůže ušít košilku. Pomůžete mu knoflíčky najít?“

Děti mají za úkol najít každý v co nejkratším čase 5 knoflíků, které jsou zahrabány v písku. Možnost těžší varianty: najít 5 knoflíků pouze jedné barvy.

Hodnocení:

Dětem byla nabídnuta možnost dvou variant: najít 5 knoflíků různé barvy, nebo stejné barvy. Převážná většina starších dětí si zvolila tu složitější variantu – jedné barvy. V písku bylo opravdu velké množství knoflíku, tak se nikomu z dětí nestalo, že by bylo neúspěšným. V jednom případě, kdy mladší holčička nemohla najít poslední knoflíček, jí starší kamarád pomohl.

4.       Stanoviště „Korálkova věž“

Pomůcky: prázdné krabice (od obuvi), nebo polystyrenové kostky, nebo molitanové kostky

„Protože je skřítek Korálek malý, občas někam nedosáhne. Pomůžete mu postavit co nejvyšší věž, aby se po ni mohl vyšplhat do výšky?“

Děti mají k dispozici prázdné krabice od bot (nebo polystyrenové kostky) a mají postavit společnými silami co nejvyšší věž. Materiál na stavbu si mohou zvolit, po společné domluvě.

Hodnocení:

Při plnění tohoto úkolu se ukázali vůdčí osobnosti, v několika případech neměl hlavní rozhodující slovo vedoucí skupiny, ale někdo jiný. Ve všech případech se děti dokázaly shodnout na názoru – z jakého materiálu jim půjde práce nejlépe. Pouze jedna skupina se nedohodla a děti vyřešily situaci po vlastní dohodě takto: dvě děti stavěly z krabic a další dvě děti z polystyrenu.

5.       Stanoviště „Korálkovy uzlíky“

Pomůcky: zauzlované provázky

„Skřítek Korálek si zauzloval provázky. Pomůžete mu je rozvázat?“

Děti mají k dispozici několik provázků s uzlíky a snaží se jich co nejvíce rozvázat.

Hodnocení:

Pro snadnější rozvázání uzlíků byl zvolen vhodný materiál, který se vybíral a zkoušel ještě v přípravných fázích. Uzle nebyly silně utažené, aby mohly děti dobře rozvazovat. Opět se ukázala vzájemná pomoc dětí mezi sebou.

6.       Stanoviště „Korálkův obrázek“

Pomůcky: nastříhaný obrázek, nebo pohled (barevně ještě jednou okopírovaný, tvrdý papír, lepidlo, stůl

„Skřítku Korálkovi někdo roztrhal obrázek a teď je smutný. Pomůžete mu obrázek slepit?“

Připraveny dvě varianty obtížností. Na stole mají děti obrázek v celku a jeden rozstříhaný. Skládají obrázek do původního stavu podle předlohy a následovně jej lepí na tvrdý papír, aby vznikl opět celistvý obrázek.

Hodnocení:

Byly opět dobře zvoleny dvě varianty obtížností, možnost se účastnit měly i mladší děti, které obrázek převážně sestavovaly, a starší děti jej lepily. Vzhledem k časové náročnosti tohoto úkolu je vhodnější volit jednodušší rozstříhání obrázku, pro rychlejší splnění úkolu.

7.       Stanoviště „Korálkova básnička“

„Skřítek Korálek pro vás složil básničku. Uděláte mu radost, když se ji naučíte.“

Skřítek Korálek

Ahoj, děti, jak se máte,
vy můj poklad vyhledáte.
Čeká na vás překvápko,
najdete ho za krátko.
Najdete ho ve školičce,
vše je psáno ve zprávičce.

(autor: Radka Perglerová)

Děti se společně učí básničku od skřítka.

Hodnocení:

Básnička nebyla pro děti náročná, dětem se líbila a rychle se ji naučily.

8.       Stanoviště „Fotografie pro skřítka Korálka“

Pomůcky: fotografie dětí (část fota s vystřiženou hlavičkou dětí) nalepené na velkou papírovou plochu, pastelky, fixy

„Skřítek Korálek chce mít na vás památku. Má ale pouze fotografie vašich hlaviček. Dokreslete sobě tělíčko, ať skřítek vidí, jak vypadáte.“

Děti mají připravené části svých fotografií nalepených na velké ploše papíru, kam si dokreslují své „hlavičce“ tělo. Mohou si zvolit kresbu pastelkami nebo fixem.

Hodnocení:

Děti tento úkol velice bavil. Neobjevily se posměšky ostatním, ale uměly si udělat srandu hlavně ze svého díla. Na závěr vznikl krásný obraz, který si děti zanechaly na nástěnce ve školce, protože skřítek jim vzkázal, že si ho můžou ve školce nechat a on se bude chodit dívat no fotečky do školičky.

Reflexe

Toto dopoledne je třeba dobře předem naplánovat. Bohužel veškeré plány mohou být narušeny nepřízní počasí. Proto je průběh dost závislý na časových možnostech dospělých účastníků, kteří se mohou flexibilně rozhodnout pro realizaci. Na herní dopoledne je potřeba vyčlenit delší čas, aby nezůstaly nedokončené úkoly nebo se musely vymýšlet zbytečné urychlující varianty, které naruší klidný chod hry. Je vhodné si předem dohodnout možnost posunutí oběda na pozdější dobu, připravit dopolední svačiny pro děti a zajistit pauzu při hře.

Byli jsme mile překvapeni spoluúčastí rodičů, kteří po zdařilém průběhu nabídli další pomoc při jiných projektech. Vzhledem k dobré přípravě jsme se vyhnuli případům, kdy děti nezvládnou úkol kvůli náročnosti. Potvrdila se i vhodnost věkově smíšených skupin, děti si navzájem pomáhaly a podporovaly. Celé dopoledne i vzhledem k výbornému počasí probíhalo v klidné atmosféře. Děti se již těší, že je skřítek opět navštíví.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
19. 4. 2012
Článek je inspirativní. Námět lze využít při společných setkáních v MŠ.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Nutné pomůcky:

Pomůcky jsou popsány v článku.