Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Konkrétní využití Facebooku – stránky semináře
Odborný článek

Konkrétní využití Facebooku – stránky semináře

26. 4. 2012 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Jaroslav Koreš

Anotace

Článek popisuje zkušenosti autora se zapojením Facebooku do výuky, konkrétně facebookové stránky semináře z fyziky. V článku jsou nastíněny přínosy i možné zápory tohoto řešení.

Stránky semináře z fyziky

Na našem gymnáziu tento rok vyučuji mimo jiné i Seminář a cvičení z fyziky. Na začátku školního roku jsem se žáky domluvil, že pro seminář založím facebookové stránky. Domluvili jsme se, že všechny důležité informace budou publikovány na těchto stránkách. Pouze dva žáci z 24 neměli svůj účet na této sociální síti, proto jsem je požádal, ať si účet založí, s tím, že mohou při registraci použít smyšlená jména. I když jsme tím porušili podmínky služby, nechtěl jsem nikoho nutit do poskytování osobních údajů. Vzhledem k tomu, že žáci nijak nespamovali a neobtěžovali ostatní, myslím, že toto porušení nemělo nijak dramatické dopady. Problematika registrace s osobními údaji šla mimo rámec fyziky, avšak myslím, že poskytování osobních údajů při každé registraci není vhodné, a nebojím se přiznat, že já sám používám několik smyšlených jmen při registraci v různých službách na jedno použití či na testování (na portálu rvp.cz jsou údaje samozřejmě pravdivé).

Po půlroce provozu vidím za facebookovými stránkami semináře téměř samé klady. Je však potřeba přiznat, že stránky byly určeny pro úzký okruh žáků se společným zájmem (fyzika), navíc jde o žáky 4. ročníku, takže stránky nebyly zaplněny různými výlevy, srdíčky, „lajky“ apod. Nemyslím, že takto koncipované využití Facebooku je plošně využitelné, klade nároky jak na žáky, tak i na vyučujícího. Avšak pro různé zájmové skupiny je Facebook ideální.

Přínosy facebookových stránek

Dořešení či rozšíření probíraného tématu

Myslím, že se každému stane, že nestihne odpovědět na dotazy žáků, nebo nás odpověď neuspokojí, avšak nevíme, jak bychom odpověděli lépe. Navíc na některé dotazy žáků odpověď v danou chvíli nevíme, nebo si jí nejsme jistí. Jako příklad mohu uvést poslední případ – kolik lidí zemřelo v souvislosti s výbuchem v Černobylu a jakým dávkám byli vystaveni záchranáři. Já osobně často do příští hodiny zapomenu buď najít odpověď, nebo když ji vím, tak ji žákům říci. I žáci často zapomenou mi dotaz připomenout. To vše lze snadno vyřešit publikováním na Facebooku. Po výuce vložím na stránky doplňující či rozšiřující informace. Také lze k výkladu na stránky umístit doplňující a rozšiřující materiál k probíraným tématům. Jako příklad lze uvést odkazy na stránky s fyzikální tematikou.

Výše uvedené lze samozřejmě realizovat na jakýchkoliv www stránkách nebo blozích. Navíc bychom měli přímou kontrolu nad obsahem – my bychom byli majiteli a bylo by na nás, co smažeme a co ne. Avšak neměli bychom uživatele – ze zkušenosti vím, že www stránky fyziky navštěvují žáci zejména před testy. Pro méně pokročilé uživatele je výhodou to, že se nemusejí zabývat technickým řešením, stačí se soustředit jen na obsah.

Komunikace a zpětná vazba

Na Facebooku lze snadno vytvářet ankety a (pokud chceme) kontrolovat, kdo (a jak) odpověděl. Jako příklad lze uvést jak různé testové otázky (např. Může lednička ochladit místnost?), tak např. i ankety organizačního charakteru. Jako příklad uvedu anketu k obsahu testu – dal jsem žákům na výběr, jestli budeme psát test z celého obsahu fyziky s tabulkami, nebo na tři témata bez tabulek.

Dále lze Facebook využít k zadávání „domácích“ úkolů, tedy zadat příklad k řešení. Ti, co mají příklad hotový, vloží řešení do komentářů. Tak můžeme hodnotit i domácí aktivitu žáků. Výhodou je i to, že řešení mohou ostatní komentovat a hodnotit. Pokud je s řešením nějaký problém, můžeme příklad vyřešit v semináři.

Navíc díky tomu, že se frekventantům semináře facebookové stránky „líbí“, mám přímý kontakt na všechny, a pokud potřebuji něco s konkrétním žákem řešit, mohu se na něj snadno obrátit. I pro žáky je to zjednodušení vzájemné komunikace.

Žáci také mohou přispívat na stránky, často vkládají různá videa a ptají se na jejich fyzikální vysvětlení.

Na facebookových stránkách semináře jsem též zveřejňoval ukázkové příklady k testům i řešení testu.

Organizační záležitosti

Řešení různých organizačních záležitostí a dotazů často výrazně zasahuje do výuky, využití Facebooku toto výrazně odbourává. Navíc je dobré, že vše je kdykoliv dostupné a „modré na bílém“, takže odpadávají různá nedorozumění. To, že lze Facebook plnohodnotně využít jako informační kanál, podle mě dokazuje i to, že jsem zapomněl při hodině domluvit termín testu a nahlásil jsem je pouze přes stránky semináře. Nikdo ze seminaristů se příští týden nevymlouval ani neohrazoval proti zveřejnění termínu pouze touto cestou.

Administrace a statistiky

Pro správce Facebook nabízí také různé statistiky a také administrační prostředí. Můžeme tak zjistit, jak se o stránkách na Facebooku „mluví“, jak se mění návštěvnost nebo také jaký příspěvek byl nejčastěji zobrazovaný.

Ukázka administrace
1. Ukázka administrace
Autor díla: Jaroslav Koreš

(Možné) nevýhody facebookových stránek

Ztráta soukromí

Asi první nevýhodou, kterou si v souvislosti s Facebookem vybavíme, je otázka soukromí. Jak jsem psal výše, řešení tohoto problému je jen a jen v uživateli.

Osobně Facebook aktivně nevyužívám, pouze reaguji na zprávy. To, jak odhalím své soukromí, vůbec nijak nesouvisí s provozováním stránek. Mnozí kolegové mají na Facebooku pouze profil a sdílejí mnohem více informací než já i se stránkami fyziky. Navíc si téměř nepřidávám žáky mezi přátele, a pokud to udělám, využívám skupiny.

Využívání Facebooku učiteli na ně samozřejmě klade vyšší nároky na zodpovědnost a opatrnost, není však důvod, aby jej učitelé nemohli (nebo dokonce jako v USA nesměli [1]) využívat.

Technické řešení

Pro někoho výhoda, pro jiného nevýhoda. Tím, že nelze publikovat libovolné soubory (např. PDF) přímo, ale přes odkaz, je nutné soubory nahrát na jiný server. Oproti vlastním stránkám tak musíme udělat 2 kroky (uploadovat někam dokument a vložit odkaz na tento soubor na Facebook).

Jako zásadní však vidím organizaci stránek – Facebook zobrazuje příspěvky chronologicky od nejnovějšího k nejstaršímu. Pokud chceme vidět starší příspěvek, musíme se k němu doklikávat.

Řazení podle různých kategorií nebo přehlednější navigaci v příspěvcích nelze, už jen kvůli principům Facebooku, očekávat.

Problémů může být možná více, avšak na jiný jsem při využívání nenarazil.

Časová náročnost

Pro mě největší nevýhoda. Myslím, že samotný profil jakékoliv společnosti, osoby, produktu atd. je k ničemu, pokud nemá fanouškům co nabídnout. A to, co dnes všechny zajímá, je obsah. Myslím, že už jsou nejspíš pryč doby, kdy si firmy zakládaly stránky na Facebooku, aby „tam taky byly“, a profily byly prázdné – dnes je součástí prezentace na Facebooku pravidelné aktualizování obsahu stránek.

Aby měly stránky semináře smysl, je tedy nutné je plnit obsahem, a pokud možno kvalitním. Pouze tak zajistíme, že se budou žáci pravidelně vracet. Tato činnost je časově dost náročná – od hledání tématu přes úpravu textu po odpovídání na dotazy. Řešením může být předat některému žákovi správu stránek, to mi však nepřijde vhodné.

Výše uvedené neplatí jen pro Facebook, obecně pro jakýkoliv web, který má být alespoň trochu úspěšný a který zajistí návrat návštěvníků.

Literatura a použité zdroje

[1] – DOČEKAL, Daniel. Missouri zakázalo učitelům a studentům stávat se přáteli (nejenom) na Facebooku. 2011. [cit. 2012-1-28]. Dostupný z WWW: [http://www.lupa.cz/clanky/missouri-zakazalo-ucitelum-a-studentum-stavat-se-prateli-nejenom-na-facebooku/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jaroslav Koreš

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 4. 2012
Článek nás přenáší od teorie, která v ostatních článcích převládá, ke konkrétnímu využití Facebooku. A to směrem k využití snad nejveřejnější sociální sítě k poněkud "privátnímu" účelu. A jako řešení kontaktu se studenty na škole, kde není zavedeno e-learningové prostředí, jistě hodné následování. Možné je také poohlédnout se po další (jiné) sociální síti, výběr je dosti velký.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku: