Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádková dramatika - Mach a Šebestová III. část
Odborný článek

Pohádková dramatika - Mach a Šebestová III. část

13. 4. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Třetí, závěrečná část dramatických činností, motivovaných pohádkou „Mach a Šebestová“, ze seriálu „Pohádková dramatika“.

Pohádková dramatika „Mach a Šebestová“, III. část

 

Úvod 

Třetí díl ze seriálu „Pohádková dramatika“ − „Mach a Šebestová“ nabízí dramatické hry a činnosti, které lze aplikovat v každodenní vzdělávací nabídce v mateřských školách nebo při kroužku tvořivé dramatiky. V nabídce převládají situační scénky, improvizační činnosti a smyslové hry. Tyto hry a činnosti se dají po drobné úpravě aplikovat i na děti mladší (4leté).

Z dramatických technik se zde využívá asociační kruh, boční vedení a učitel v roli. Pohádka „Mach a Šebestová“ je u dětí oblíbená a hry s ní spojené si velice užívají. Děti si pravidla her někdy upravují podle své fantazie. Určitě to není na škodu, naopak dramatickou lekci to obohatí. 

 

Mach a Šebestová
Autor Michael Novotný 

 Šebestová s Jonatánem,
přemýšlejí za plotem.
S jakým přijde zase plánem,
Kropáček i s Pažoutem.
  

 
 

 1. Štronzo bacil 

Časová dotace: 2−3 minuty
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: rozvoj estetického vkusu, improvizace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ 

Popis hry: Jedno dítě bude bacil a postaví se doprostřed herního prostoru, ostatní děti (Machové a Šebestové) chodí po prostoru kolem stojícího bacila. Prohlížejí si ho, debatují o něm a ze zvědavosti se ho snaží dotknout. Dítě, které se jej dotkne, se nakazí a stává se jeho součástí (zůstane stát jako socha, dotýká se bacila). Takto se postupně na bacila nabalují všechny děti a vzniká velké sousoší. Na závěr hry můžeme pocity dětí rozebrat v asociačním kruhu. Děti také mohou vznášet své návrhy, jak by pravidla hry obohatily. 

 

 1. Sousoší z pohádky 

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: improvizace, oční kontakt
Počet dětí: sudý
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ 

Popis hry: Děti se posadí do tureckého sedu po obvodu kruhu. Dvojice dětí, které nejsou nijak dopředu určeny, se snaží kontaktovat pouze očima. Pokud se nějaká dvojice takto domluví, vstupuje doprostřed kruhu a zde znázorní nějaké sousoší z pohádky. Ostatní děti se snaží uhodnout, koho sousoší znázorňuje. Mohou to být postavy nebo také dějová sekvence z pohádky „Mach a Šebestová“. Pokud se všechny dvojice vystřídají, můžeme doprostřed kruhu dát nějaký předmět. Třeba židli nebo stoleček, okolo kterého budou děti rozehrávat sousoší. 

 

 1. Cesta do doby ledové 

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: improvizace, oční kontakt
Počet dětí: sudý
Pomůcky: ledová lávka z kartónového papíru
Prostorová organizace: školní třída 

Popis hry: Před začátkem hry je potřeba si z kartónového papíru vyrobit ledovou lávku. Nastříháme pro každé družstvo zhruba osm dílů ledové lávky tak, aby spoje byly zvrásněné jako třeba puzzle. Samotná hra začíná tím, že děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev. Členové obou družstev chodí po prostoru a paní učitelka jim postupně rozdává jejich díly ledové lávky (je vhodné, aby každé družstvo mělo ledovou lávku barevně odlišenou). Když mají děti lávku rozdanou, paní učitelka zavolá: „Pozor, lavina!“ Na tento povel se seběhnou děti z obou družstev, každé na svoji startovní čáru, a snaží se co nejrychleji složit svoji ledovou lávku dohromady. Až ji budou mít složenou, musí všichni postupně po jednom lávku přejít. Vítězí to družstvo, které přejde složenou ledovou lávku jako první. 

 

 1. Mach a Huml 

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: improvizace
Počet dětí: dvojice
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ 

Popis hry: Na začátek hry určíme dvě děti, které budou ztvárňovat Macha a pana Humla. Tyto dvě děti se postaví do kruhu. Ostatní děti sedí v tureckém sedu po obvodu kruhu. Mach s Humlem se pak snaží rozehrát rozhovor, ale pouze za použití dvou slov, které si předtím zvolí, například „peru prádlo“. Děti při rozhovoru nesmí používat jiná slova, než tato dvě zvolená. Ostatní děti se snaží uhodnout, o čem si Mach s panem Humlem povídali. Děti se v rolích Macha a pana Humla prostřídají. 

 

 1. Na pana Humla 

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: improvizace, sladění pohybů
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ 

Popis hry: Děti se posadí do tureckého sedu po obvodu kruhu. Všichni představují pana Humla, který neovládá naši řeč a verbálně se projevuje pouze slabikou „HU“. Určené dítě v kruhu ukáže prstem na nějakého svého kamaráda a řekne „HU“. Kamarád, na kterého bylo ukázáno, odpoví také „HU“. Děti po jeho levé a pravé ruce se na něj otočí a řeknou „HU“. Dítě, na které bylo ukázáno, pak ukazuje na někoho jiného a hra pokračuje stejným způsobem dále. 

 

 1. Šebestová na houbách 

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: improvizace, sladění pohybů
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ 

Popis hry: Šebestová si vyšla do lesa na houby. Pojďme si tedy s ní zahrát na houbaře. Děti se rozeběhnou po herním prostoru (hřišti, lese) a udělají dřep – stanou se tak houbami, například hříbky. Jedno dítě určíme jako Šebestovou, ta chodí mezi nimi a sbírá je, to znamená, že dítě, kterému položí ruku na hlavu, jde za ní. Tak se vytvoří zástup sesbíraných hub. Šebestová vyvede houby z lesa ven, tam se obrátí a zvolá: „Houby, hup, usmažím vás!“ Houby utíkají zpět na svá původní místa a opět přejdou do dřepu. Hra se opakuje několikrát a děti se v roli Šebestové střídají. Šebestová musí zavést děti do vzdálenosti nejméně 10 m od jejich míst. 

 

7.    Rozcvička pana Humla 

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: improvizace, sladění pohybů
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ 

Popis hry: Děti představující pana Humla se postaví po obvodu kruhu. První pan Huml (pořadí není určeno, děti chodí do kruhu dobrovolně) vejde do kruhu a začne předvádět nějaký pohyb doprovázený zvuky (například foukání meluzíny nebo houkání sovy aj.) a ostatní páni Humlové ho po něm opakují a napodobují. Pak nějaký jiný dobrovolný pan Huml vejde do kruhu a nějakým jiným pohybem a zvukem původního pana Humla vystřídá. Hra pokračuje do té doby, dokud se všechny děti v předvádění nevystřídají. 

 

Závěr 

Štronzo hry neboli hry na sochy jsou dětmi vyhledávány a dají se hrát na jakékoli téma. Také hra „Štronzo bacil“ umožňuje dětem, aby vyjádřily určitým postojem své pocity nebo nálady. Pokud se dětem podaří nějaká hezká socha, mohou ji dál rozehrát v živý obraz nějakým jednoduchým pohybem třeba paží nebo hlavou. Druhá hry „Sousoší“ je obdobnou štronzo hrou jako hra první. V tomto případě je ztížena tím, že se děti musí kontaktovat očima. Tento způsob kontaktování je potřeba s dětmi trénovat, protože pro ně není obvyklý a musí si na něj zvyknout. Hra „Cesta do doby ledové“ je vhodná také jako průpravná hra na začátek dramatické lekce. Zvažte při této hře míru vhodnosti soutěživosti. Vhodnou motivací se dá problém s určováním vítěze a poraženého eliminovat na minimum. Hra „Mach a Huml“ je velice náročná na improvizaci. Děti však svým osobitým projevem dovedou rozehrát neuvěřitelné dialogy, které by nikdo jiný takto nezahrál. I slova, která si děti k dialogu volí, jsou velice překvapivá a neobvyklá. Hra „Na pana Humla“ se zdá být náročná, ale vězte, že po pár kolech již děti budou vědět, kdo a kdy má říci slabiku „HU“. Každopádně si při této hře užijete s dětmi spoustu legrace. Při hře „Šebestová na houbách“ klademe důraz na orientaci, děti si mohou svá místa označit – stuhou, kroužkem, křídou, venku kamínkem. Orientační hry se dají hrát s dětmi v mateřské škole, ale i velmi úspěšně venku a dokonce třeba i ve vodě. Určitě tyto dramaticko-pohybové hry využijete při své praxi v mateřských školách. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
13. 4. 2012
Autor předkládá poslední ze tří dílů seriálu o dramatických činnostech motivovaných danou pohádkou. Zatímco v minulém příspěvku byly prezentovány hry určené především pro práci ve třídě, zde je dána možnost i realizaci venku. Co se námětu týče - "sochaření", je velmi vhodně zvolen především věkově (5-6 let). Děti tato aktivita velmi baví a mohou tak rozvíjet také své pozorovací dovednosti. Oceňuji také upozornění, která autor uvádí - např. riziko soutěživosti. Právě tento prvek by se mohl projevit jako velmi nežádoucí efekt při edukačním výstupu z aktivity.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

ledová lávka z kartónového papíru