Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádková dramatika - Mach a Šebestová II. část
Odborný článek

Pohádková dramatika - Mach a Šebestová II. část

12. 4. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Druhý díl článku ze seriálu „Pohádková dramatika“, nabízející dramatické činnosti na téma pohádky „Mach a Šebestová“.

Pohádková dramatika „Mach a Šebestová“, II. část

 

Úvod

Seriál „Pohádková dramatika“ tentokrát nabízí dramatické hry a činnosti motivované televizní pohádkou „Mach a Šebestová“. V nabídce převládají situační scénky, improvizační činnosti a smyslové hry. Tyto hry a činnosti se dají po drobné úpravě aplikovat i na děti mladší (4leté).

Z dramatických technik se zde využívá asociační kruh, boční vedení a učitel v roli. Pohádka „Mach a Šebestová“ je u dětí oblíbená a hry s ní spojené si velice užívají. Děti si pravidla her někdy upravují podle své fantazie. Určitě to není na škodu, naopak dramatickou lekci to obohatí.

 

Mach a Šebestová
Autor Michael Novotný 

Šebestová s Jonatánem,
přemýšlejí za plotem.
S jakým přijde zase plánem,
Kropáček i s Pažoutem.

 

 1. Kam jde paní Kadrnožková 

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: rozvoj pohybových dovedností
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: židle
Prostorová organizace: školní třída 

Popis hry: Po herním prostoru libovolně rozmístíme židle (židlí musí být o jednu méně nežli je dětí). Určíme jedno dítě, které bude paní Kadrnožková. Děti se pohybují mezi židlemi (stejně tak paní Kadrnožková). Děti se zeptají: „Kam jdete, paní Kadrnožková?“ a ta jim odpoví například „Nakoupit.“ Děti se ptají: „A jak daleko?“ Ona jim odpovídá například „pět kroků“ a hra pokračuje dál. Pokud však na otázku dětí odpoví paní Kadrnožková: „Já nejsem paní Kadrnožková, ale Jonatán,“ začne děti chytat a ty se mohou zachránit pouze tím, že se posadí na židli. Dítě, na které židle nezbyla, vypadává ze hry. Na další kolo odebereme jednu židli tak, abych jich bylo opět o jednu méně, nežli je dětí. Hra končí v okamžik, kdy jsou ve hře poslední dvě děti a jen jedna židle. Jako alternaci této hry můžeme zvolit obměnu, kdy opět rozmístíme židle libovolně po prostoru, děti stojí mezi nimi a říkají to samé jako v předchozí verzi. Změní se pouze závěr. Neříkáme: „Já nejsem paní Kadrnožková, ale Jonatán,“ ale „Už nikam, jsem strašně unavená.“ a sedne si na nejbližší židli. Ostatní děti si musí sednout také. Na jedno dítě opět židlička nezbude a to přebírá roli paní Kadrnožkové a hra pokračuje dále. Dítě v roli paní Kadrnožkové může použít jako rekvizitu klobouk. 

 

 1. Jonatán versus Micka 

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: rozvoj fantazie, improvizace
Počet dětí: sudý, čtveřice nebo dvojice
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry: Jak je známo z pohádky, Jonatán paní Kadrnožkové se nesnáší s Mickou paní Cibulkové. V naší hře tomu ale tak být nemusí. Rozehráváme situační scénku. Dvě děti, paní Kadrnožková a Jonatán, se potkají s paní Cibulkovou a Mickou. Jak se k sobě obě zvířata zachovají a jak je budou korigovat obě paní, už necháme přímo na dětech. Pokud dojde ke konfliktu, nechme děti, aby si jej vyřešily samy. Děti v rolích improvizují.

 

 1. Micko, zachraň se!

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: rozvoj pohybových dovedností
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída 

Popis hry: Děti stojí na čtyřech rozmístěny libovolně po prostoru. Mezi nimi určíme jedno dítě (Jonatána) a druhé (Micku). Jonatán se snaží micku chytit a ta se může zachránit pouze tím, že se o někoho z dětí otře tělem. Zaujímá pak jeho místo a dítě, o které se Micka otřela, se stává Mickou a Micka zaujímá jeho postavení. Pokud Jonatán Micku chytí, ta se stává Jonatánem a chytá dál. 

 

 1. Jonatáne, domů! 

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: rozvoj rychlosti a hrubé motoriky
Počet dětí: dvě družstva
Pomůcky: plyšová hračka znázorňující Jonatána
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ 

Popis hry: Děti se postaví v družstvech za sebou na startovní čáru. První dítě v řadě drží plyšovou hračku (Jonatána). Na povel paní učitelky zavolá poslední dítě v řadě „Jonatáne, domů!“ a dítě, které drží Jonatána, jej podává pod nohama dítěti, které stojí za ním. Tímto způsobem se Jonatán dostane až k poslednímu dítěti, které dalo Jonatánovi příkaz. Až se k němu dostane, běží s ním dopředu na začátek řady a hra pokračuje dále stejným způsobem. Hra končí v okamžik, kdy se všechny děti v řadě vystřídají. 

 

 1. Milá Micka 

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 4−6 let
Cíl: improvizace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída 

Popis hry: Děti se posadí do tureckého sedu po obvodu kruhu. Uprostřed je na čtyřech jedno dítě, které představuje Micku. Micka začne chodit od dítěte k dítěti a snaží se je rozesmát jen za pomoci mimiky a mňoukání. Pokud se Micce povede nějaké dítě rozesmát, pak si obě děti role vymění. Micka se může v alternaci pokusit děti rozesmát pouze za pomoci pantomimy nebo tím, že vytvoří před dítětem legrační nehybné štronzo. Pokud se Micce dlouho nepodaří nikoho rozesmát, pak ji vyměníme za jiné dítě. 

 

 1. Kočičí bacil 

Časová dotace: 2 minuty
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: rozvoj rychlosti, improvizace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ 

Popis hry: Určíme jedno dítě, které bude kočičí bacil a bude se snažit nakazit ostatní tím, že je bude honit po herním prostoru, a koho se dotkne, ten onemocní. Kdo bude nakažený, předvádí nemocného jak pohyby, tak třeba i naříkáním. Dítě, které kočičí bacil nenakazí, se stává vítězem. Do hry můžeme také zapojit Macha se svým kouzelným sluchátkem. Koho se Mach dotkne, ten je opět zdravý a může pokračovat ve hře dál. 

 

 1. Poznej Macha nebo Šebestovou 

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5−6 let
Cíl: rozvoj smyslového vnímání
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: šátek
Prostorová organizace: školní třída 

Popis hry: Děti se postaví po obvodu kruhu. Jednomu dítěti zavážeme oči a několikrát jej zatočíme okolo své osy. Mezi tím si děti stojící po obvodu kruhu ještě vymění místa tak, aby nikdo nestál na stejném místě jako před tím, než jsme dítěti zavázali oči. Poté se dítě se zavázanýma očima vydá jedním směrem, až narazí na nějakého svého kamaráda. Toho se snaží po hmatu poznat a uhodnout jeho jméno. Dítěti, které bylo poznáno, zavážeme oči a dále hádá ono. 

 

Závěr 

První hru z druhého dílu dramatických her, motivovaných pohádkou „Mach a Šebestová“, lze také zařadit na začátek dramatické lekce jako průpravnou hru. Doporučuji dbát při hře na to, aby se některé děti záměrně nepohybovaly jen kolem konkrétní židle, ale aby se pohybovaly všemi směry po herním prostoru. Hra „Jonatán versus Micka“ je velice vhodná pro rozvoj improvizačních dovedností dětí v dramatickém kolektivu. Učí je řešit konfliktní situace, které mohou ve scénce nastat. Myslím, že vás děti velmi mile překvapí, jakým způsobem umí nastalou situaci vyřešit. Před samotnou hrou doporučuji děti poučit o tom, že pokud nastane agresivní situace při setkání Jonatána a Micky, pak by měla být pouze hraná, bez fyzického kontaktu, aby nedošlo ke skutečnému zranění dětí. Děti ve dvojicích si pak mohou role vyměnit. Při hře „Micko, zachraň se!“ můžeme zvolit jiné úkony při výměně místa Micky, například že dvakrát zamňouká aj. Tuto hru lze opět zařadit na úvod dramatické lekce jako průpravnou hru. Hra „Jonatáne, domů!“ je velice oblíbená hra a děti se při ní dobře baví. Hru můžeme různými způsoby obměňovat například tím, že si děti Jonatána předávají nad hlavou nebo bokem. Také se dá hra otočit a Jonatána předávat zezadu dopředu. Hra „Milá Micka“ je docela náročná na některé improvizační prvky, ale nemusíte se obávat toho, že by děti v roli Micky nikoho nerozesmály. Místo role Micky můžeme zvolit i Jonatána a rolím přiřadit nějaké vlastnosti, třeba smutný Jonatán, rozverná Micka aj. Hra „Kočičí bacil“ je jednou z verzí klasických honiček, proto ji lze zařadit do průpravné části dramatické lekce. Honička by neměla být příliš dlouhá, doporučuji maximálně dvě minuty. Děti, se v roli bacila a Macha prostřídávají. Poslední hra „Poznej Macha nebo Šebestovou“ je smyslová hra, která děti velice baví a dá se hrát prakticky všude, v jakémkoli prostředí a v jakoukoli roční dobu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 4. 2012
Prezentované dramatické hry představují známé, jednoduché a ověřené aktivity, které jsou zaměřeny na rozvoj motoriky, rychlosti, improvizace a smyslového vnímání. Každá hra je motivovaná pohádkovým tématem, což dané aktivity ozvláštňuje, a tím podporuje jejich účinnost. Převážná část her je určena do uzavřeného prostředí - prostředí třídy, čímž se příležitost k realizaci zvyšuje.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

židle, plyšová hračka znázorňující Jonatána, šátek