Odborný článek

Čáp

12. 4. 2012 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr. Michaela Krajská

Anotace

V březnu slaví svátek Řehoř. K tomuto dni se pojí mnoho pranostik. Jedna z nich je právě ta, že ...na svatého Řehoře čáp letí od moře a žába pusu otevře. Čáp přiletí z teplých krajů, kde žije celou zimu. Je to proto, že tady u nás by na zamrzlém rybníku nemohl chytat žabky a neměl by co jíst. A protože se blíží jaro, už brzy jej zase u rybníka budeme vídat. A nejen čápa, také spoustu dalších ptáčků.

Téma: Na svatého Řehoře čáp letí od moře

Úvod: týdenní plán pro práci se středně těžce a těžce mentálně postiženými žáky ve speciální třídě

Cíl: Hlavním cílem je seznámit žáky s blížícím se jarem a návratem ptáků z teplých krajin.

Celý týden si budeme povídat o čápovi, naučíme se o něm říkanky, namalujeme si ho a budeme jako on lovit žabky.

Cílová skupina: věk žáků 6 až 9 let, středně těžké až těžké mentální postižení

Motivace: V březnu slaví svátek Řehoř. K tomuto dni se pojí mnoho pranostik. Jedna z nich je právě ta, že ...na svatého Řehoře čáp letí od moře a žába pusu otevře. Čáp přiletí z teplých krajů, kde žije celou zimu. Je to proto, že tady u nás by na zamrzlém rybníku nemohl chytat žabky a neměl by co jíst. Ale teď už se blíží jaro a tak hurá na žáby.

Popis činností:

1. Představení   čápa                                                                           rozumová,  pohybová výchova

Pomůcky: obrázky

V obrázkových knihách nebo časopisech si spolu s žáky prohlížíme obrázky čápů a žabek. Ukazujeme si části těla čápa, především dlouhý zobák a dlouhé nohy. V pohybové části chodíme po třídě jako čáp (zvedáme vysoko nohy) a ruce před tělem představují zobák (ruce klapají před tělem). Také si ukážeme, že čáp je pták, a proto létá (natažené ruce mávají, jako bychom létali).

Autor díla: Michaela Krajská

Nakonec si vymalujeme obrázek čápa.

_____________________________________________________________________________________________________________

2. Chytání  žabek                                                                                      pohybová, pracovní výchova

Pomůcky: žabky, listy obruč, krabice

Učitelka připraví žabky a dá je společně s žáky do rybníka (ten představuje obruč). Žáci dávají žabičky do košíku nebo krabice položené vedle. Tato činnost je vhodná především pro žáky s těžkou mentální retardací, kdy žabky vyndají a potom je mohou zase házet zpět.

Autor díla: Michaela Krajská

Tuto hru je možné ztížit, když žabky v rybníčku namícháme se zelenými listy leknínu. Žáci potom musí jako čáp hledat pouze žabičky. Listy v rybníku nechají.

Autor díla: Michaela Krajská

Také jsme společně s žáky hledali, kdy žabka leží v rybníku na zádech a kdy na bříšku. Když ležela na zádech, viděli žáci žabku celou zelenou, ale když ležela na břiše, byly jí vidět oči.

Autor díla: Michaela Krajská

________________________________________________________________________________________________________________

3. Říkanka o žábě s grafomotorickými cviky                                          řečová výchova, psaní

Žába skáče po blátě, koupíme jí na gatě.
Na jaké? Na jaké? Na zelené, strakaté.

(dětská říkanka)

Na papíře dělají žáci sami nebo s dopomocí skoky žabiček (vrchní obloučky).

Dalším cvikem je souvislá klikatá čára – čáp létá krajinou a hledá komín.

Dle individuálních schopností žáci spojují čápa s žabkami – čáp loví žáby. (příloha č. 1)

____________________________________________________________________________________________

4. Žába leze                                                                                        pohybová výchova

Žáci lezou po čtyřech po místnosti v doprovodu říkanky.

Žába leze do bezu,
já tam za ní polezu,
kudy ona, tudy já,
až ji chytím, bude má.

(lidová říkanka)

______________________________________________________________________________________________

5. Žába                                                                                                      výtvarná výchova

Pomůcky: tempery, čtvrtka, korková zátka, štětec

Žáci pomalují čtvrtku zelenou barvou. Po zaschnutí tiskají korkovou zátkou hnědé puntíky. Nakonec z pomalované čtvrtky učitelky vystřihnou žáby.

Autor díla: Michaela Krajská

____________________________________________________________________________________________

6. Hra na  xylofon – kuňkání žab                                                             hudební, řečová výchova

Pomůcky: xylofon

Žáci sami nebo s dopomocí paličkou bouchají do plátků xylofonu tam a zpět (nahoru a dolů) s hlasovým doprovodem (kva-kva-kva-kva-kva-kva-kva-kva a zpátky) – od nejhlubšího tónu po nejjemnější, jako když na klávesy hrajeme stupnici C-dur tam i zpět.

Autor díla: Michaela Krajská
(fotografie je zveřejněna se souhlasem zákonného zástupce)

___________________________________________________________________________________________

7. Pan čáp ztratil čepičku…                                                                      smyslová výchova

Pomůcky: barevný papír, předměty a hračky různých barev

Pan čáp ztratil čepičku,
měla barvu, barvičku...

(dětská říkanka)

Společně s žáky jsme se zaměřili na čtyři základní barvy – červenou, žlutou, zelenou, modrou. Nejdříve si barvy znakujeme:

Červená  ukazováčkem přejedeme rty ze strany na stranu

Žlutá – jednou rukou ukazujeme krouživý pohyb mačkání citronu

Modrá – ruku otočíme vzhůru k obloze a zakroužíme jí, jako když chceme oblohu vyčistit od mraků

Zelená  ruku otočíme dlaní dolů, zakroužíme s ní, jako když dlaní obkreslíme zelenou louku

Potom společně hledáme vše, co má červenou, zelenou... barvu. Protože říkanka je o čepici a žáci budou hledat hlavně tuto část oblečení, je možné využít opravdové čepice (což také není moc reálné) nebo jako my čepice z barevného papíru, které jsme předtím společně s žáky skládali.

__________________________________________________________________________________________

8. Písnička  „Na jaře…“                                                                            hudební  výchova

Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře,
hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.
Čáp veze sluníčko, točí se kolečko.
hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.

KREMLIČKOVÁ, Marta. Hudební výchova v jeslích – metodická příručka. Praha : Naše vojsko, 1987. 152 s.

_________________________________________________________________________________________________________

9. Čapí  hnízdo                                                                                            pracovní  výchova

Pomůcky: papír, nůžky, lepidlo, vlna

Čáp bydlí na komíně, kde si sám postaví hnízdo. Staví jej z malinkých kousků různých klacíků. Žáci si s dopomocí učitelky nastříhají kousky vlny a potom ji lepí na připravený papír. A čáp má kde bydlet.

Autor díla: Michaela Krajská

Žáci z kostek postaví čápovi vysoký komín. Kdo jej bude mít nejvyšší?

___________________________________________________________________________________________________________

10. Říkanka o čápovi                                                                                    řečová výchova

Čáp je velký pták,                               (velký kruh před tělem)
dělá klapy, klap.                                 (ruce klapou před tělem)
Umí stát na jedné noze,                      (stoj na jedné noze)
umí létat po obloze.                            (ruce jako křídla létají)
Hnízdo staví na komíně,                     (ruce nad hlavu)
rozhlíží se po krajině.                         (ruka k čelu, jako když koukáme do dálky)
Pak si potichoučku vyčká                   (prst na ústa, jako když máme být potichu a šeptáme)
na žabičku u rybníčka.

KIŠOVÁ H. Říkadla a jednoduchá cvičení. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3054-7

Literatura a použité zdroje

[1] – Předškoláci. [cit. 2012-2-29]. Dostupný z WWW: [http://www.predskolaci.cz/?p=2548].
[2] – KIŠOVÁ, Hana. Říkadla a jednoduchá cvičení. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. 144 s. ISBN 978-80-247-3054-7.
[3] – KREMLIČKOVÁ, Marta. Hudební výchova v jeslích - metodická příručka. Praha : Naše vojsko, 1987. 152 s.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
1.82 MB
Dokument
Příloha č. 1

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Michaela Krajská

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 4. 2012
Příspěvek atraktivní a čtivou formou seznamuje čtenáře s možnostmi rozvoje, výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - konkrétně žáků s mentální retardací. Autorka zhodnocuje své praktické pedagogické zkušenosti a nabízí k využití pestrou škálu moderních metod a forem práce při výuce. Důraz klade na aktivní zapojení žáků. Příspěvek je velmi dobře technicky zpracován, pomůcky využívané při aktivitách jsou snadno finančně dostupné a přitom efektivní. K rozvíjení slovní zásoby a řečových dovedností žáků s mentální retardací slouží řada říkadel, nechybí ani množství pohybových aktivit, hra na xylofon atd.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
  • Kompetence pracovní
  • pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly
  • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
  • Kompetence pracovní
  • využívá jednoduché pracovní techniky při práci s různými materiály

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

obrázky čápa a žab, xylofon, kostky, barevný i bílý papír, vlna, čtvrtky, temperové barvy, korková zátka, lepidlo, nůžky, hračky a předměty různých barev, šablona žabek a listů, obruč, krabice