Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádková dramatika – „ Povídání o pejskovi a kočičce“, II. část
Odborný článek

Pohádková dramatika – „ Povídání o pejskovi a kočičce“, II. část

11. 4. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Druhý díl dramatických her ze seriálu Pohádková dramatika motivovaných pohádkou Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce.

Úvod

Seriál „Pohádková dramatika“ pokračuje nabídkou dramatických her pro děti předškolního věku, tentokrát motivovanou pohádkou Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“ – její druhou částí. Tuto pohádku mají děti velice rády, a proto nebudete mít problém je motivovat k dramatickým činnostem. Hry lze snadno a rychle aplikovat v dramatických lekcích v mateřských školách za pomoci minima pomůcek, prostoru a času. Všechny hry jsem si osobně vyzkoušel ve své praxi učitele v mateřské škole a všechny se mi při práci s dětmi velmi osvědčily.

Pejsek a kočička

Autor: Michael Novotný

Velká zpráva na obzoru,
také jste to slyšeli?
Aby pes a kočka spolu
v jednom domě bydleli.

 1. Plakající panenka

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj smyslového vnímání
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Děti (panenky) se rozmístí po herním prostoru, kleknou si na paty, skloní se k zemi a obličej si schovají do dlaní. Jedno dítě (pejsek nebo kočička) se půjde schovat tak, aby nevidělo na děti schoulené na hrací ploše. Poté paní učitelka pohladí jednu panenku, která bude tenounce plakat. Dítě (pejsek nebo kočička) se vrátí do herny a jeho úkolem bude poznat, která panenka tenounce pláče. Pokud uhodne, z dítěte, které bylo plačící panenkou, se stává pejsek nebo kočička a hry pokračuje dále.

 1. Kde je panenka?

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj postřehu a koordinace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: panenka
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Děti se postaví po obvodu kruhu čelem do něj. Paní učitelka, nebo děti samy, určí jedno dítě, pejska nebo kočičku, které se postaví dovnitř kruhu. Ostatní děti si podávají za zády panenku tak, aby pejsek nebo kočička uvnitř kruhu nepoznali, kdo právě panenku za zády schovává. Úkolem pejska nebo kočičky je naopak uhodnout, kdo panenku drží momentálně v ruce. Děti se v roli pejska a kočičky prostřídávají.

 1. Pejsci, k obědu!

Časová dotace: 2–4 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: koordinace pohybů
Počet dětí: sudý, dvojice
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Děti si před začátkem hry utvoří dvojice. Jedno dítě ve dvojici bude pejsek (bude chodit po čtyřech) a druhé jeho pán. Všechny děti dohromady v určených dvojicích chodí volně po prostoru. Paní učitelka pak kdykoli zavolá „pejsci, k obědu!“ a pejsci se všichni seběhnou doprostřed herního prostoru a budou předvádět, že právě obědvají. Mezi tím si páni vyberou nějaké jiné místo v prostoru, než ze které je opustil pejsek. Na povel paní učitelky „pejskové, k páníčkům!“ si každý pejsek najde svého pána a hra pokračuje dál. Děti se ve dvojicích v rolích vymění.

 1. Pamatovaná

Časová dotace: 2–4 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj postřehu a paměti
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: hračky
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Před začátkem hry, bez přítomnosti dětí, rozmístí paní učitelka po herním prostoru dvacet až dvacet pět různých hraček. Poté zavolá do herny děti a ty si musí zapamatovat po dobu třiceti vteřin co nejvíce hraček. Potom děti opět odejdou z herny a paní učitelka hračky uklidí. Po návratu do herny se děti posadí po obvodu kruhu a musí společně paní učitelce říct všechny hračky, které se nacházely v herně a které si měly děti zapamatovat.

 1. Zlobivé dítě

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj postřehu
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Paní učitelka před začátkem hry určí jedno dítě, které bude hrát paní učitelku, a to odejde za dveře. Poté určí druhé dítě, které bude hrát zlobivé dítě. Děti (jako hračky) se pohybují po prostoru. Zlobivé dítě chodí po prostoru s nimi, a koho se nenápadně dotkne, ten spadne k zemi jako odhozená hračka. Úkolem dítěte v roli paní učitelky je určit, kdo je zlobivé dítě a odhazuje hračky. Až bude zlobivé dítě odhaleno, určíme do rolí jiné děti a hry může pokračovat znovu.

 1. Panenko, důvěřuj nám

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 6 let
Cíl: rozvoj pocitu důvěry a koordinace pohybů
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Děti se velmi těsně u sebe postaví po obvodu kruhu, který je tak velký, aby dítě, které bude stát uvnitř, dosáhlo na všechny děti tvořící kruh. Dovnitř kruhu určíme jedno dítě, které bude představovat panenku. Panenka zavře oči a nechá sebou ostatními manipulovat. Musí jim důvěřovat, že ji nenechají spadnout na zem. Panenku si mohou tímto způsobem posílat po kruhu nebo předávat napříč kruhem.

 1. Potěš panenku

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj komunikativních dovedností
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: panenka
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Děti se posadí do tureckého sedu po obvodu kruhu. První určené dítě si vezme do ruky plačící panenku a bude se ji snažit říct něco hezkého, například „panenko neplakej, vyperu ti šatičky, aby ti to moc slušelo“. Pak předá panenku dalšímu dítěti a to pokračuje, například „panenko neplakej, uvařím ti něco dobrého k obědu“ atd. Hra pokračuje do té doby, dokud se nevystřídají všechny děti.

Závěr

Všechny hry publikované v této části článku, motivovaného pohádkovými příběhy pejska a kočičky, jsou vhodné pro dramatické činnosti dětí předškolního věku.

První hra, známá také jako „Ptáčku, zazpívej“, je určitě dětmi oblíbena ve všech dramaticky zaměřených mateřských školách. Hru můžeme dětem ztížit tím, že určíme dvě nebo více plačících panenek, které musí pejsek nebo kočička uhádnout.

Hra „Kde je panenka?“ je náročná na postřeh, proto dítě uvnitř kruhu musí být soustředěné. Doporučuji tedy před započetím samotné hry provádět činnosti na zklidnění organizmu. Děti, které stojí po obvodu kruhu, by měly být natěsno u sebe, aby nebylo vidět, kdo zrovna panenku drží. Dítě, které hádá, kdo panenku zrovna má, tedy vlastně jen dedukuje podle pohybů těla, kde se panenka nachází.

Hra „Pejsci, k obědu“ vyžaduje dostatečnou herní plochu, aby při hře nedocházelo ke srážkám dětí. Hru můžeme alternovat tak, že místo povelu k obědu dáváme povely různých činností, například skákání, štěkání, plazení apod.

Nebojte se u hry „Pamatovaná“ rozmístit po herně opravdu dvacet nebo dvacet pět hraček. Děti mají sloní paměť a jsou schopny si všechny hračky zapamatovat. Místo hraček můžete po herně také rozmístit třeba obrázky a výsledek bude stejný. Děti mají hry na rozvoj paměti ve veliké oblibě a hry hrajeme je třeba i venku na vycházce.

„Zlobivé dítě“ je také známá dramatická hry, která se v mateřských školách hraje velmi často, třeba jako „Balónky“. Děti mají někdy snahu se zlobivému dítěti vyhýbat, proto je důležité přesně nastavit pravidla hry a vysvětlit jim, že když budou jako hračka odhozeni, tak to napomůže tomu, že zlobivé dítě nebude odhaleno.

U hry „Panenko, důvěřuj nám“ je nezbytné dodržovat bezpečnost dítěte v roli panenky. Proto můžeme na zem položit třeba žíněnky, které ztlumí případný pád panenky na zem. Vhodná je také jakási záchrana dospělého, který stojí v blízkosti kruhu. Některým dětem může také chvíli trvat, než ke svým kamarádům získají důvěru.

Při hře „Potěš panenku“ děti vymyslí spoustu hezkých výrazů nebo vět, kterými panenku potěší. Jako alternativu mohou děti panence říkat třeba i negativní věci s tím, že další dítě v pořadí tuto negaci vyruší něčím pozitivním.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
11. 4. 2012
Celý komplex seriálových článků se zaměřuje na možnosti rozvoje kompetencí dětí předškolního věku. Pro dané období je velmi vhodně zvolena výuková strategie - konkrétně užití dramatiky. Když k tomu připojíme ještě pohádkové motivy, vyvstává z toho krásný nápad - pohádková dramatika. Autor doporučuje před každou aktivitou provádět činnosti na zklidnění organizmu. Tohle je velmi aktuální doporučení, protože děti skutečně potřebují dostat příležitost ke klidu v dnešní "uhoněné" době. Poté skutečně výborně pracují - podporuje to přemýšlení, protože dochází k lepšímu soustředění. Oceňuji, že se autor nebojí vést děti i k vyslovení negativních pocitů (v rámci jedné z aktivit), které jsou poté vyrušeny pozitivním hodnocením.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

Nutné pomůcky:

panenka, hračky