Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádková dramatika ‒ „Povídání o pejskovi a kočičce“, I. část
Odborný článek

Pohádková dramatika ‒ „Povídání o pejskovi a kočičce“, I. část

4. 4. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Pokračování seriálu Pohádková dramatika, tentokrát na téma pohádky Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce.

Úvod

Seriál „Pohádková dramatika“ pokračuje nabídkou dramatických her pro děti předškolního věku, tentokrát motivovanou pohádkou Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“. Hry lze snadno a rychle aplikovat v dramatických lekcích v mateřských školách za pomoci minima pomůcek, prostoru a času. Všechny hry jsem si osobně vyzkoušel ve své praxi učitele v mateřské škole a všechny se mi při práci s dětmi velmi osvědčily.

Pejsek a kočička

Autor: Michael Novotný

Velká zpráva na obzoru,
také jste to slyšeli?
Aby pes a kočka spolu
v jednom domě bydleli.

 1. Hra s písmenky

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: improvizace, rozvoj myšlení
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Děti se posadí podvodu kruhu a paní učitelka (nebo samy děti) začne vyprávět pohádku „Jak pejsek s kočičkou našli panenku, která tence plakala“. Kdykoli v průběhu pohádky pak paní učitelka čtení přeruší a zadá dětem úkol, aby našly někde v prostoru školní třídy hračku, která začíná na stejné písmenko jako pejsek (kočička, panenka aj. z pohádkového příběhu). Poté ve čtení pohádkového příběhu pokračuje. Pokud máme již dramaticky zdatnější kolektiv dětí, můžeme volit různé alternace hry, například by děti mohly hledat hračky na třetí písmenko z určeného slova.

 1. Čí je tato hračka

Časová dotace: max. 3 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj paměti
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: hračky
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Každé z dětí si najde někde ve třídě nějakou hračku, které je mu blízká nebo která se mu líbí. Poté všechny děti začnou chodit po herním prostoru a vzájemně se ve dvojicích potkávat. Když se dvojice potká, hračky si mezi sebou vymění např. se slovy „tohle je Jirkovo auto“ a Jirka předá auto Pavlínce. Ta pak předá svoji hračku Jirkovi se slovy „tohle je Pavlínky panenka“. Poté s hračkou svého kamaráda opět chodí po herním prostoru a potkávají se s jinými kamarády, kterým hračku opět předají. Na závěr hry se pak děti posadí do kruhu a každé z nich poví, čí hračku drží v ruce (takto si zkontrolujeme, zda si děti hračky předaly správně a zapamatovaly si jména svých kamarádů).

 1. Pomalu, rychle, stát!

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: koordinace pohybů, smyslové vnímání
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Děti, chlapci-pejskové a děvčata-kočičky, se pohybují volně po prostoru. Každý z nich dává slovní pokyn (pomalu, rychle, stop) svému kamarádovi, kolem kterého zrovna prochází. Ten se pohybuje dle tohoto pokynu a zároveň sám dává pokyn někomu jinému. Hru lze ještě alternovat tím, že děvčata (kočičky) dávají povely chlapcům (pejskům) a naopak.

 1. Etuda s papírem

Časová dotace: 1–2 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: improvizace, fantazie
Počet dětí: sudý, dvojice
Pomůcky: papír
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Před začátkem samotné hry vytvoří děti dvojice (chlapec a děvče). Pokud nemáme ve třídě stejný počet chlapců a děvčat, pak mohou vytvořit dvojice děti stejného pohlaví. Jednotlivé dvojice pak předstoupí postupně před ostatní děti a za pomoci papíru (jeho muchlání), který drží obě děti v ruce, se snaží navázat rozhovor na určité téma. Situační scénku lze doprovodit i různými pohyby a mimickými skeči. Ostatní děti se pak snaží uhodnout, co si pejsek s kočičkou mezi sebou sdělovali. Skončí-li jedna dvojice, nastupuje další.

 1. Provlékání klubíčka

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: jemná a hrubá motorika, rychlost
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: barevná klubíčka vlny
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Před začátkem hry určíme dvě děti (pejsky), kterým dáme každému klubíčko jiné barvy. Ostatní děti (kočičky) se rozestaví libovolně po prostoru s roztaženýma nohama. Pejskové se postaví na startovní čáru a na povel paní učitelky vyrazí do prostoru a budou se snažit dříve než soupeř provléknout mezi nohama všech kočiček své klubíčko. Komu se to podaří dříve, vyhrává. Po skončení jednoho kola se v roli pejsků vystřídají další děti.

 1. Relaxace kočiček

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: relaxace
Počet dětí: dvojice
Pomůcky: relaxační hudba
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Děti se postaví ve dvojicích do herního prostoru. Jedno dítě (kočička) druhému (kočičce) za doprovodu relaxační hudby očišťuje tělo tím, že jej pomalu hladí od hlavy přes záda a břich až k nohám. Pohyb se může i zrychlovat, jeho frekvence se postupně mění. Poté se „očištěné dítě“ položí na břicho a druhé provádí masáž zad a zadních částí stehen a lýtek. Pak si „masírující“ dítě stoupne patami na chodidla ležícího dítěte a jemně došlapuje (masíruje chodidla). Po této relaxační kůře si děti role vymění.

 1. Pejsek a kočička na nákupu

Časová dotace: 4–6 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj komunikativních dovedností, improvizace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Nejprve si děti připraví prodejní koutek nebo pult. Jedno dítě bude prodavač/ka a ostatní děti (pejskové a kočičky) si stoupnou do fronty a budou nakupovat. Prodavač/ka jim bude za jednotlivé suroviny a potraviny říkat cenu, která nebude pro každého stejná. Tuto cenu ale musí dítěti zdůvodnit. Hra bude například vypadat takto: „Paní prodavačko, já bych si vzala kilo okurek.“ Prodavačka odpoví: „dáte mi za ně 10 korun, protože jste mi velice sympatická“ nebo „já bych poprosil jednu čerstvou rybu“. Prodavačka na to: „vy mi zaplatíte 100 korun, protože jste předbíhal ve frontě“. Na závěr hry si děti samy vyhodnotí pozitiva a negativa ze hry.

Závěr

Všechny dramatické hry publikované v tomto inspirativním článku jsou dětmi velice oblíbeny. Dramatický kolektiv mojí třídy si sám volí a určuje hry, které by chtěl v dramatické lekci hrát.

První hra tohoto dílu je velice vhodná na rozvoj komunikativních dovedností a činností předcházejících čtení a psaní. Děti, když pracují s písmenky a čísly, se cítí důležitější, hrají si jakoby na školu, a proto je tato hra velice baví. Proto si časovou dotaci hry můžete upravit dle toho, jak děti hra baví.

Hra „Čí je tato hračka“ je vhodná jako seznamovací hra, například pro kolektiv dětí na začátku školního roku, který se ještě nestačil dostatečně poznat. Děti si za pomoci této hry, lépe zapamatují jména svých nových kamarádů. Rozvíjí tedy kvalitním způsobem dětskou paměť. Doporučuji dodržet pravidlo maximálně tří minut hry. Delší čas by mohl vytvořit ve hře zmatek a dětský mozek by se nepřiměřeně zatěžoval. Tím pádem by hra úplně ztratila smysl.

Hra „Pomalu, rychle, stop“ se může zpočátku zdát chaotická, ale pokud děti přesně dodrží vámi zadané pokyny, pak se vy i děti budete skvěle bavit. Děti musí pokyny nejen udílet, ale také pozorně poslouchat ostatní, jaký pokyn dávají zase jemu. Tuto hru je také možno zařadit do průpravné části dramatické lekce.

Při hře „Etuda s papírem“ budete určitě mile překvapeni, co všechno si mohou děti mezi sebou takovým způsobem, s vyloučením verbalizace, sdělit. Dialog mohou rozehrávat také dvojice nebo trojice. Dialogy by neměly být moc dlouhé, protože pak zbylé děti jsou dlouho bez aktivní činnosti. Časovou dotaci si naplánujme tak, aby se v dialogu vystřídaly všechny děti.

Při hře „Provlékání klubíčka“ mohou děti klubíčko provlékat z jakéhokoli směru a libovolně v jakémkoli pořadí pod nohama kočiček. Důležité je, aby bylo klubíčko provlečeno pod nohama všech kočiček. Nedoporučuji hry hrát na vítěze a poraženého. Tento problém odstraníte dobrou motivací.

Hru „Relaxace kočiček“ doporučuji zařadit na závěr dramatické lekce, aby se dětské tělo zklidnilo po zátěžových činnostech. Může se stát, že některému dítěti budou dotyky nepříjemné, nenuťte jej tedy do této činnosti. Ve většině případů, jsou však doteky a masáže dětem příjemné a opravdu při nich dovedou relaxovat.

Hra „Pejsek a kočička na nákupu“ děti velice baví, je proto důležité aby se v roli prodavačky vystřídaly všechny děti. Pokud je herní skupina větší, můžeme vytvořit dvě skupiny se dvěma obchody. Děti ve frontě se pak rychleji dostanou na řadu a nebudou ve hře dlouho pasivní.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 4. 2012
Seriálový příspěvek se zaměřuje především na rozvoj kompetencí dětí předškolního věku. Jedná se o komplexní rozvoj, protože se zaměřuje na vyšší kognitivní činnosti jako paměť a myšlení, ale také na rozvoj neméně významných oblastí jako motorika, smyslové vnímání atp. Jsou zde prezentovány aktivity, které jsou již autorem ověřeny v praxi. Ten uvádí, že činnosti jsou dětmi oblíbené. Budeme-li předškolní vzdělávání vnímat především jako předstupeň vzdělávání, dovolím si dodat, že užítí těchto cílených aktivit může být nejen zábavné, ale také efektivní. Oceňuji myšlenku, že aktivity jsou řízeny tak, aby se vystřídaly všechny děti, což může podpořit komplexní rozvoj jednotlivců.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

hračky, papír, barevná klubíčka vlny, relaxační hudba