Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádková dramatika – Čarodějnice, III. část
Odborný článek

Pohádková dramatika – Čarodějnice, III. část

22. 3. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Pokračování článku, nabízejícího učitelkám mateřských škol dramatickou inspiraci na téma čarodějnice.

Úvod

Třetí díl pohádkové dramatiky na téma čarodějnic, pokračuje v nabídce dramatických her, které jsem si osobně se svými dětmi v mateřské škole vyzkoušel. Pěti a šestileté děti po malém tréninku tyto hry zvládnou bez jakýchkoli obtíží a hlavně se tvořivou dramatikou budou bavit. Pro umocnění dobrého pocitu ze hry doporučuji na závěr lekce nechat děti vyjádřit své pocity v asociačním kruhu.

Čarodějnice

Autor: Michael Novotný

Milé děti, koště není,
jen a pouze k uklízení.
Ježibabám z pahorku,
nahrazuje motorku.

1.    Sousoší na čarodějnickém pahorku

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 6 let
Cíl: kooperace
Počet dětí: skupina po cca 5 dětech
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Před samotným začátkem hry rozdělíme děti do několika skupin po asi pěti dětech. Pak dětem nabídneme několik témat (zakleté čarodějnice, čarodějnický rej, oslava narozenin, nemoc aj.). Jednotlivé skupiny (ne najednou) pak ztvárňují vybrané téma. Jediným pravidlem je, že se všechny děti musí navzájem dotýkat. V závěru se může sousoší proměnit v živý obraz doplněním jednoho libovolného pohybu nebo zvuku. Skupiny dětí, které momentálně sousoší nepředvádějí, hádají, co jejich kamarádi ztvárňují.

2.    Náhodné sousoší

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: kooperace, improvizace
Počet dětí: dvě skupiny po max. 10 dětech
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Děti rozdělíme do dvou skupin po deseti. První skupina bude předvádět a druhá bude hádat. První dítě ze skupiny jde doprostřed herního prostoru a zaujme nějakou polohu. Pak přistupuje druhé a libovolně se jakkoli připojí. Takto se postupně k sousoší připojí všech deset dětí (opět podmínkou je, aby se děti vzájemně dotýkaly, každý alespoň jednoho kamaráda. Pokud sousoší stojí, druhá skupina hádá, co by mohlo představovat, hodnotí, jak se jim líbí, diskutují o tom, co by třeba změnily apod. Po skončení diskuze si obě skupiny role vymění.

3.    Křišťálová koule (asociace)

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: improvizace
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: malý míček
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Děti se posadí do tureckého sedu po obvodu kruhu. Prvnímu dítěti, které určíme, dáme do ruky malý míček (tenisový, soft apod.). Dítě natáhne ruku (jako když má v ruce kouzelnou křišťálovou kouli) a říká všem ostatním, co v ní vidí (můžeme i dopředu určit okruh tématu například předpovídání budoucnosti, přání apod.). Hru lze hrát také tak, že kouli posíláme po kruhu, a každý říká, co v ní vidí, například jablko, rajče, hlava, bambule od čepice aj.

4.     Tajuplná mlha

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: koordinace pohybů, smyslové vnímání
Počet dětí: deset dětí ve skupině
Pomůcky: deset šátků
Prostorová organizace: tělocvična, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Na čarodějném pahorku je taková mlha, že se čarodějnice mezi sebou nemohou najít. Proto se potřebují nějak domluvit. K této hře je potřeba větší herní prostor, proto doporučuji využít spíše přírodní prostředí nebo tělocvičnu. Proti sobě ve vzdálenosti cca deseti metrů postavíme deset židlí (pět na jednu a pět na druhou stranu). Na každou židli si sedne jedno dítě (čarodějnice) se zavázanýma očima. Čarodějnice si domluví nějaký verbální signál, kterým se budou domlouvat (abrakadabra, čáry, máry aj.). Čarodějnice z první židle se zvedne a její kolegyně na druhé židli ji navádí k sobě za pomoci neustálého opakování smluveného signálu. Až k ní dorazí, sedne si na její místo, a ona sama se pak nechá navádět zase čarodějnicí ze třetí židle. Takto hra pokračuje, až se všechny čarodějnice v navádění vystřídají a ta z poslední židle protne cílovou metu, která je ve vzdálenosti deseti metrů naproti poslední židle.

5.    Čarodějnický rej

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: koordinace pohybů
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Na čarodějnickém pahorku se sešly čarodějnice, aby si společně zatancovaly. Děti se postaví po obvodu kruhu. Jedno dítě vstoupí do kruhu a začne předvádět nějaký pohyb doprovázený zvuky. Po malé chvilce, může do kruhu vstoupit jiná čarodějnice a svým pohybem nahradit tu první. Takto hra pokračuje, dokud se děti ve středu kruhu nevystřídají. Jako obměnu pak lze dát dětem instrukci, že při pohybu v kruhu mohou používat například jen jednu nohu, nebo žádnou nohu, musí mít zavřené oči, mohou vydávat pouze zvuky na písmenko apod.

6.     Fintivé čarodějnice

Časová dotace: 1–2 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: koordinace pohybů, improvizace
Počet dětí: sudý, dvojice
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Čarodějnice se na koštěti proletí po herním prostoru. Jak takhle létaly, tak jim vítr úplně rozcuchal vlasy. Je tedy potřeba se upravit před zrcadlem. Děti se postaví ve dvojicích proti sobě. Jedno dítě bude zrcadlo a druhé čarodějnice, která se bude upravovat. Obě děti tedy musí dělat stejné pohyby.

7.    Vlastnosti čarodějnic

Děti (čarodějnice) si vylosují jednu charakteristickou vlastnost (nabídka od paní učitelky), kterou budou mít jednotlivé čarodějnice. Nikdo nikomu neřekne jakou. Rozehráváme situační scénku, jak se potkaly dvě čarodějnice, a každá z nich ztvární svoji charakteristickou vlastnost, kterou si vylosovaly. Ostatní musí poznat, o jakou vlastnost jde. Například veselý, smutný, bojácný, nemocný, koktavý. Doporučuji vlastnosti vybírat přiměřeně věku dětí. 

Závěr

Hra „Sousoší na čarodějnickém pahorku“ dává dětem obrovský prostor pro vyjádření svých představ, proto se nebojte hru několikrát zopakovat, a pokaždé vás děti překvapí něčím jiným.

Hra „Náhodné sousoší“ je obdobou předchozí hry, jen s tím rozdílem, že nikdo dopředu neví, co ze sousoší vznikne a jak se tedy hra bude vyvíjet.

Hra „Křišťálová koule“ opět nabízí dětem velký prostor pro popuštění vlastní fantazie. Okruh témat, který buď určíme my, nebo samy děti, je opravdu nekonečný a díky dětským představám velmi pestrý.

Při hře „Tajuplná mlha“ si s dětmi zaručeně užijete mnoho legrace, jen je potřeba v přírodním prostředí vybírat relativně rovný terén, aby nedošlo například k vyvrknutí nohy. S těmito dramatickými hrami mám velice pozitivní zkušenosti a mohu je učitelkám mateřských škol vřele doporučit jak pro využití v běžné každodenní vzdělávací nabídce, tak třeba i v kroužku tvořivé dramatiky.

Hra „Čarodějnický rej“ bude děti zcela určitě bavit. Nebojte se jim dávat těžké úkoly například, aby z pohybu úplně vynechaly nohy. Děti mají tyto úkoly v oblibě.

Při poslední hře vždy sleduji, jaké grimasy děti před „zrcadlem“ dělají. Je to opravdu velká legrace. Poslední hra patří k těm u dětí více oblíbeným. Situační scénky totiž vytváří u dětí pocit důležitosti v roli a odbourávají různé bloky a ostych.

Není na škodu po skončení každé lekce, hru s dětmi rozebrat v asociačním kruhu. Je možné se jich ptát také na to, jak by některá pravidla her změnily nebo vylepšily. Pár her jsem již takto z podnětů dětí „vylepšil“. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 3. 2012
Prezentovaný příspěvek je také součástí seriálu. Tentokráte se zaměřuje především na rozvoj kreativity dětí. Při stanovování didaktického cíle je právě kreativita velmi diskutabilní. Má-li být dodržena podmínka kontrolovatelnosti, právě míra rozvinutí kreativity je neměřitelná. Přesto je možné nahlížet na jednotlivé aktivity právě jako na podpůrný prostředek k rozvoji dané oblasti. Oceňuji možnost realizace aktivit ve venkovním prostředí. Aktivity jsou nejen efektivní, ale také efektní a pro děti jistě zábavné.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
  • Předškolní vzdělávání
  • Činnostní a občanské kompetence
  • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

malý míček, deset šátků